[pošta]             70% SW je nainstalováno nelegálně


    BRNO (5.– 9.10.1998): Nelichotivou informací Ministerstva vnitra ČR z veletrhu INVEX ?98, která upozornila na to, že 70% SW je v ČR nainstalováno nelegálně, začínáme naše zpravodajství z návštěvy veletrhu. Zašli jsme mezi prodejce SW, kteří by rádi tuto skutečnost změnili.
   Vše s čím se mohly pochlubit geodetické firmy, se našlo většinou pod střechou pavilónu A. Ve stínu jednopatrového stánku firmy Bentley byly nalepeny organizace například GISOFT Opava a VÚGTK Zdiby, jejichž vývojáři mají s Microstationem ty nejlepší zkušenosti. Mluvčí Tomáš Staněk, který z pohledu lidí stojících za Microstationem hodnotil veletrh stručně: "Stále více se prosazuje trend internetu. Loni se s ním tady v této hale předvedly jen dvě firmy, z nichž jedna byla naše. Letos jej mají téměř všichni." Něco s Microstationem mají co do činění také v pardubickém Geovapu, u jehož stánku nabízeli samostatné prohlížecí programy formátu DGM, které lze pořídit ještě za čtyřciferné korunové ceny. Na společném stánku tří společností Atlas, Gepro a Help service se zastavil šéf Centra geodetických databází Zeměměřického úřadu Alexander Kurz, který se nám svěřil, že jej na veletrhu zajímalo několik věcí - mimo jiné bezpečnost dat. Úřad v krátkém čase bude muset vyřešit i modernizaci HW, neboť SPI KN a rozjetý SGI KN brzy naplní kapacity současného HW až nadoraz. Zatímco hrnec s daty na Arbesově náměstí již přetéká, do nové budovy na Stírce již data budou kladena do nového HW. Ze zákulisí Atlasu jsme se dozvěděli, že celý trojrozměrný model terénu Prahy je již hotov. Na stánku Intergraphu jsme sledovali nejrůznější aplikace GeoMedií. Network rozšiřuje GeoMedia o možnosti dopravní a logistické analýzy třeba tím, že vyhledává optimální trasu. Na stánku Geodisu nás známý odborník přes fotogrammetrii Václav Šafář upozornil na ještě stále méně známý plotr, který "vymandluje" ortofotoplán Brna k nerozeznání od fotografie.
   Společnosti Geodezie Brno a Geodézie ČS měly zastoupení v pavilónu C, kde vystavovaly společně s prodejci CD ROMů. S mapovými cédéčky regionů ČR v měřítku 1:100 000 se českolipští kartografové přihlásili dokonce do soutěže "O křišťálový disk", ale z 32 soutěžících se mezi 12 vyhodnocených nakonec severočeský kulatý produkt nedokutálel. Brňané sice nesoutěžili, ale i tak nabízeli SW aplikovaný ve veřejné správě. Na stánku ČTK jsme si sedli ke klávesnici počítače a zírali jsme na monitor, když po zadání hesla katastr vyběhla jako první zpráva: "V katastru obce xy došlo k přepadení". Není bez zajímavosti, že ze zpravodajství se z množství zpráv vyhledaných podle stanoveného hesla zpětně za celý měsíc se skutečného KN týkala jen jedna informace, ve které šlo ještě o změnu dědických poplatků z nemovitostí. Na internet jsme narazili všude, kam jsme vešli. Na více stáncích se předváděly i digitální fotoaparáty, při jejichž prohlížení může každého napadnout, zda by se tato technologie nadala využít i v KN. Pokud se říká, že geodeti jsou techničtí notáři, kteří ve světě běžně provádějí i realitní činnost, proč by si i naši zeměměřiči nemohli pořídit v příslušné lokalitě vedle GP zároveň i několik digitálních fotografií čerstvě zaměřených budov, pozemků, případně bodů, které ke své radosti buď našli podle dokumentace nebo je sami stabilizovali a zdokumentovali. Třeba někdo o uplatnění digitální fotografie v KN bude přemýšlet. Rozhodně by měla lepší vypovídající schopnost než některé mapy. Vedle HW a SW je Invex rovněž veletrhem kancelářské techniky. Potěšilo nás, že jsme spatřili na stánku firmy TEPEDE CZ určitou zajímavost. Tou byla na tiskárně Hewlett Packard 3500 CP vytištěna kopie Klaudyánovy mapy zhruba ve dvojnásobném měřítku, než je její pravá kopie. Nebylo by to nic neobvyklého, kdyby tato poměrně kvalitní kopie nevznikla naskenováním malinké reprodukce mapy o rozměru 32 x 74 cm.
   Pozornost na Invexu budil zeleně provedený stánek Microsoftu, kterému vévodilo zařízení připomínající většině z nás již neznámý zemědělský stroj – mlátičku, kolem které se nabízel ze všech stran Windows 98. Z obchodního hlediska jsme tu objevili i novou formu získávání zákazníka například prostřednictvím pronájmu SW. Letošní Invex poznamenala neúčast celé řady firem, které něco v počítačovém světě znamenají a tak se často ozývaly otázky na téma, jak se bude dál brněnský INVEX vyvíjet.
  (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Víme - víte]     [Server]