[pošta]             7. konference uživatelů ESRI a ERDAS v ČR


    PRAHA (21. – 22. 10. ´98) Akce se zúčastnilo více než tři sta zástupců z oblasti státní správy, Armády ČR, inženýrských sítí, životního prostředí, územního plánování a dalších oborů. Mezi významné hosty patřil předseda Českého statistického úřadu ing. E. Outrata, CSc., náčelník VTOPÚ v Dobrušce plk. ing. R. Filip, ředitelka odboru informatiky Magistrátu HLMP RNDr. J. Kratinová, ředitel HZSMO - Centra tísňového volání Ostrava Ing. P. Berglowiec, vedoucí Silniční databanky v Ostravě Ing. H. Jaklová, vedoucí centra GIS Západočeské energetiky, a.s. ing. K. Císař, ředitel Compaq R. Kozak a řada dalších zajímavých osobností. Uživatelé přednesli příspěvky, které se týkaly nasazení GIS v jejich organizaci. Mezi nejpoutavější patřilo "Užití GIS v Centru tísňového volání Ostrava" ( Ing. P. Berglowiec, Ing. Mgr. P. Klement), "Geoinformatika a GIS na Úřadu města Hradec Králové" (RNDr. O. Pospíšíl), "ARC/INFO GIS pro rozsáhlé geologické projekty – uranové ložisko Stráž pod Ralskem" (Ing. T. Hrnko), "GPS jako moderní prostředek tvorby, údržby a sběru informací do GIS, projekt zkušebního měření na OKÚ" (Ing. J. Lepeška – OkÚ Rokycany).
   Jednu z částí konference tvořily oblíbené odborné bloky přednesené specialisty ARCDATA PRAHA. Posluchači se zde dozvěděli informace o nových GIS produktech ArcSDE, ArcView 3.1 a MapObjects 2.0. Novou převratnou verzi ARC/INFO 8.0 předvedl zástupce firmy ESRI W. Gawecki. Byla zde také představena nová nadstavba nad ARC/INFO – produkt ArcFM, který slouží pro správu sítí, jako jsou elektrická vedení, plynovody, vodovody, telefonní kabely atd.
   V sekci věnované uživatelům software firmy ERDAS vystoupil také zástupce firmy Geosystems Kaushik Chakraborty, který seznámil účastníky s trendy využívání dat DPZ v GIS a představil nový modul OrthoBASE systému ERDAS IMAGINE - řešení digitální fotogrammetrie firmy ERDAS pro platformu Windows NT. Velkému zájmu se těšilo nové rozšíření pro ArcView – Image Analysis. Toto rozšíření bylo vyvinuto firmou ERDAS a přináší uživatelům ArcView možnost zpracovávat data DPZ.
   Nedílnou součástí konference byla soutěžní výstava grafických výsledků GIS řešení, do které bylo letos přihlášeno třicet sedm posterů. Diváckou porotu nejvíce zaujala nástěnná mapa s názvem "Digitální model území 25 000" od VTOPÚ z Dobrušky (autoři: ing. J. Fajgl, ing. Zd. Martinec), na druhém místě se umístil poster "Užití Spatial Analyst na OkÚ Kutná Hora" od ing. J. Vomočila a RNDr. Št. Kafky a na třetím místě "Analýza viditelnosti nad daty DMR a DMÚ 25" z VÚ v Olomouci (autoři: ing. A. Stybor, ing. P. Udvorka, Vl. Mertová, Ant. Kalinová).
   Sponzoři této akce byly významné počítačové firmy Compaq, Hewlett – Packard a Sun Microsystems Czech.
  (tz)


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [GIS]     [Server]