[pošta]             Automatizace vyhodnocování


    Článek Jörga Albertze "Information aus Bildern – 100 Jahre Entwicklung in Photogrammetrie und Fernerkundung", publikovaný v odborném čtvrtletníku VGI (Österreichische Zeitschrift für Vermessung & Geoinformation, 85, 1997, č. 4) se podrobně zabývá mezníky vývoje fotogrammetrie, resp. dálkového průzkumu, v uplynulém století. Autor zmiňuje i "iritující situace", které ztěžují úplnou automatizaci vyhodnocovacích prací a dokládají rozhodující a nezastupitelnou spoluúčast člověka. Z této oblasti pochází převzatý obrázek: "Nahoru nebo dolů?" V závěru autor vtipně komentuje (volná citace): Lze si sice představit, že bude konstruován počítačový program, který obdobné situace identifikuje, ale těžko si lze představit, že se počítač potom upřímně rozesměje.
  (Há)


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Víme - víte]     [Server]