[pošta]             Vyvinut GeoMedia datový server pro PC ArcInfo


    (PRAHA, 15. 10. ´98) Společnost HSI, spol. s r.o. vytvořila datový server pro formát dat PC ArcInfo, produkt společnosti ESRI. Vytvořený datový server umožňuje uživatelům produktů využívajících technologii GeoMedia, společnosti Intergraph, pracovat s daty ve formátu PC ArcInfo, a to v reálném čase v jejich původní podobě, bez jakýchkoliv transformací či převodů.
   Vyvinutí datového serveru pro systém PC ArcInfo znamená významný krok směrem k otevření technologie GeoMedia co nejširší uživatelské obci, neboť především v oblasti státní a místní správy čeká významné množství dat ve zmíněném formátu na plné využití.
   Integrací tohoto GIS formátu společně s ostatními formáty přístupnými v prostředí GeoMedia (např. MGE, FRAMME, ArcView, ArcInfo, DGN, DWG, MapInfo aj.) mohou nyní uživatelé GIS okamžitě využívat naprostou většinu prostorových dat dostupných a používaných v ČR a SR, přímo v jejich původní podobě (formátu a souřadných systémech), aniž by byli závislí na třetích stranách či specializovaných firmách provádějících konverzi a integraci různých datových zdrojů.
   Technologie GeoMedia představuje nový standard pro GIS vyvíjené společností Intergraph Corporation. Základní myšlenkou této technologie je plná integrace grafického software do prostředí Microsoft Windows® s využitím standardů OLE a COM a nový přístup k prostorovým informacím na základě standardních databázových technologií.

  Typickými představiteli nové technologie jsou produkty:

  • GeoMedia – analytický univerzální GIS klient
  • GeoMedia Professional – první GIS produkt pro sběr, kontrolu a správu prostorových dat ve standardních databázích
  • GeoMedia Web Map – univerzální prostředek pro publikaci dat GIS v prostředí intranet/internet.
    (ic)


    Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [GIS]     [Server]