[pošta]             Dálkový průzkum Země z Brna


    DOBROVOLNÝ,P.: Dálkový průzkum Země, digitální zpracování obrazu, Masarykova univerzita v Brně, 1998, 1. vydání, 210 s.

   Klasické skriptum napsané pedagogem z katedry geografie Přírodovědné fakulty brněnské Masarykovy univerzity bylo skromně pokřtěno v kruhu autorových přátel při 19. sjezdu Geografické společnosti v Praze. Už z devítistránkového seznamu s odkazem na 143 tituly použité literatury je patrno, že autor přistoupil k psaní svého dosud nejrozsáhlejšího odborného díla velmi vážně. Publikace je rozdělena přesně v polovině (na 105 straně) na dvě části a do celkových třinácti kapitol. Část věnující se dálkovému průzkumu Země začíná definicemi, rozdělením metod a historií, pokračuje fyzikální podstatou DPZ, systémem pořizování dat distančními metodami, DPZ v teplotní části spektra a DPZ v mikrovlnné části spektra. O vybraných družicových systémech jako jsou METEOSAT, NOAA, LANDSAT, SPOT, IRS a dalších si přečtete na 21 stranách textu. Systémy nejsou pouze popsané, ale autor se rovněž rozepisuje o využití obrazových dat družic a zamýšlí se nad budoucností družic všech uvedených systémů.
   Druhá část, popisující zpracování materiálu DPZ, začíná sdělením, že obrazový materiál přináší informace dvojího druhu - topografické a tematické (například o poškození lesů). Zpracování dat se neobejde bez využití nejrůznějších technických disciplín. Postupy lze shrnout do pojmu fotointerpretace. Na dalších stránkách získáte informace o předzpracování obrazových záznamů a jednotlivých korekcích. Známe radiometrické, atmosférické a geometrické. Dozvíte se rovněž i o zvýrazňování obrazových záznamů a budete vědět, co to jsou prahování a hustotní řezy, filtrace a transformace. Klasifikaci obrazu autor věnoval 26 stran a novým přístupům ke zpracování dat DPZ jen 14 stran. Víte, co znamená v DPZ slovo multitemporální nebo jaké jsou možnosti modelování s obrazovými daty DPZ? Pokud to nevíte, nalistujte si poslední stránky skript Petra Dobrovolného. Publikací o DPZ zatím v češtině není vydáno zase tolik, abyste 210 stránkový text z Brna ledabyle přehlédli. Případné dotazy směřujte k autorovi skript, na něhož je kontakt – email: dobro@ics.muni.cz
  (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Přečtěte si]     [Server]