[pošta]             Zeměměřická povídka Ivana Klímy


    Patříte také mezi šílence, kteří sbírají všechno, co má nějakou spojitost s oborem zeměměřictví? Popud jste se zaměřili na nově vydaná literární díla, která popisují život geodetů nebo kartografů, je polička ve vaší knihovně s těmito knihami téměř prázdná. Výjimkou je kniha Ivana Klímy - Moje zlatá řemesla, vydaná již v roce 1990 v nakladatelství Atlantis v Brně. Kniha není zajímavá pouze jménem odpovědného redaktora Milana Uhdeho, který byl později odpovědný již za jiné události, ale především jednou ze šesti povídkových kapitol, kterou autor nazval Zeměměřická povídka. Spisovatel Ivan Klíma v sedmdesátých a osmdesátých letech prošel řadou řemesel a rozmanitými činnostmi. U nás nesměl publikovat a uměleckou činnost mu úřady neuznávaly, možná i proto, že publikoval především v zahraničí.
   Ivan Klíma: "Znal jsem velmi dobře dva odborníky – geodety a to profesora Cimbálníka a inženýra Kocinu. Proto jsem si vybral práci zeměměřického pomocníka, kterou jsem vykonával po dobu několika měsíců." Ostatně sám autor v povídce uvádí, co všechno jako figurant prováděl: "Během měsíce září jsem očistil a natřel sedmdesát devět tyčí, vykopal přibližně osm krychlových metrů zeminy, zasadil do země třicet betonových patek a pět metrů kamenů. Do různých zdí jsem vysekal otvory pro pět svorníků. Napomáhal jsem i při větším počtu měření a přidružených prací..."
   Zeměměřická povídka není literatura faktů, ale literární dílo. Jsou v něm samozřejmě skutečnosti upravené podle autorových záměrů a přání.
   Ivan Klíma: "Také skutečné jméno postavy inženýra Kosa je jiné. Dokonce jsem Ing. Pavlovi Beránkovi z Chrudimi, který byl předlohou povídkovému inženýrovi, poslal po vydání knihy tuto publikaci s věnováním. Na práci zeměměřického pomocníka rád vzpomínám nejenom pro literární inspiraci."
   Připomínáme ještě, že v květnu 1993 v průběhu 3. mezinárodního knižního veletrhu a festivalu spisovatelů v Praze převzal Ivan Klíma cenu George Theinera a to právě za knihu Moje zlatá řemesla přeloženou do angličtiny.
  (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Víme - víte]     [Server]