[pošta]             Bude mapa roku?


    OLOMOUC (15.10.1998): Kartografická společnost ČR připravuje hodnocení kartografických děl za rok 1998, které proběhne ve dvou kategoriích. V první budou hodnocena původní česká v roce 1998 v prvním vydání vydaná kartografická díla v papírové podobě a ve druhé se budou hodnotit cédéčka. Jednatel Společnosti Vít Voženílek poslal pravidla soutěže všem kartografickým nakladatelstvím v ČR, která pak budou moci obeslat soutěž třemi produkty z každé kategorie. O nejlepších mapových produktech rozhodnou v prvním soutěžním ročníku členové jmenované odborné komise. Vítězům a držitelům druhého a třetího místa budou ocenění předána patrně na mezinárodní kartografické konferenci. Nebylo by ani od věci, kdyby v průběhu této konference její účastnící mohli volit rovněž nejvzácnější kartografické dílo vydané v předchozích osmdesáti letech na území obou republik. Myslíme si, že oba státy totiž mají ještě stále hodně společného a to nejenom společně pořádanou kartografickou konferenci.
  (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Víme víte]     [Kartografie]     [Server]