[pošta]             Modrá je naše katastrální vyhláška


    Vyhláška č.190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č.210//1993 Sb., a zákona č.90/1996 SB., a zákon ČNR č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) ve znění zákona č.89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č.179/1998 Sb. Vydal ČÚZK 1998. 76 s. Formát A4. Cena neuvedena.
   Jistě si pamatujete na modrou publikaci, která vyšla v roce 1993 v pražském nakladatelství SEVT a obsahovala vedle textové části vyhlášky č.126/1993 Sb. rovněž i přílohy k této právní normě. Přílohy tehdy nemohly vyjít ve Sbírce zákonů. Ovšem katastrální vyhlášce se podle barvy obálky začalo říkat – modrá vyhláška. Čas šel dál. Katastrální vyhláška se dočkala za tři roky novely a ta už vyšla ve Sbírce zákonů kompletně. Našli byste ji pod č.190/1996 Sb. Následná novela č.179/1998 Sb., která platí od 1.9.1998, sice vyšla ve Sbírce zákonů, ale zde byly uvedeny jen pouhé změny. Byly tak výrazné, že ČÚZK vytiskl v Opavě v nákladu 8 000 výtisků publikaci, která uvádí úplné znění katastrální vyhlášky. Publikace rovněž uveřejňuje zeslabeným tiskem přeškrtnutý text, který byl vypuštěn a podtrženě zase text, který je nový. Svislé čáry vedle textu pak upozorňují na všechny změny, ke kterým došlo. Jelikož k vyhlášce proběhla celá řada školení a seminářů, patrně jste se s touto publikací právě na těchto akcích již seznámili. Líbilo se nám, že takto zpracovanou příručku jsme u jiného novelizovaného právního předpisu zatím neviděli. Většina publikací například z nakladatelství Sagit sice výrazně uvádí nové změny, ale už nazařazuje text právní normy, který byl vypuštěn. U katastru nemovistostí je však nutné znát původní text, podle kterého se dříve dělaly například GP či nejrůznější rozhodnutí. Funkčnost této publikace ostatně otestovali účastníci nejrůznějších školení a seminářů, které právě k novele katastrální vyhlášky nedávno proběhly. Zde jsme se také dozvěděli, že v samotné Sbírce zákonů a tak i v popisované publikaci došlo k malým chybám. Stranově se otočila například mapová značka vinice a v původních GP nevycházely ani oměrné míry. Dodatek s opravami sice vyšel ve Sbírce zákonů, ale čtenáři modré publikace jej mohou získat i v mapových prodejnách, kde se ostatně "modrá vyhláška" prodává, pokud je nám známo, tak za 50,- Kč
  (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Přečtěte si]     [Server]