[pošta]             Seminář zahájil rozdrnčený Nedvídkův budík


    PRAHA (1.10.1998): Semináře pořádané VÚGTK k letošní novele vyhlášky č.190/96 Sb., na kterých přednášeli ředitel odboru kontroly a dohledu ČÚZK Lumír Nedvídek a vedoucí oddělení metodiky Bohuslav Sehnal, se staly letošní zeměměřickou událostí podzimu. Kdyby náš časopis byl bulvární, tak seminář uvedeme pod jedním z následujících titulků: Nedvídek vyprodal deset sálů; Úřad se zviditelnil zeměměřické veřejnosti; Nedvídkův populární katastr. Protože bulvár nejsme, máme v titulku budík, kterým hlavní protagonista zmíněných seminářů Lumír Nedvídek svolával seminaristy do sálu.
   "Po roce 1989 došlo u nás k tak rozsáhlým změnám majetku, které nemají od Bílé hory obdobu. Dokonce ani po 2. světové válce ani po roce 1948 nedocházelo k podobnému pohybu majetku." Těmito slovy se rozjely šestihodinové katastrální rozumy, při kterých jsme se v úvodu dozvěděli sedm záměrů a důvodů, proč byla vlastně katastrální vyhláška novelizována. Nastal také důvod vysvětlit, co to znamená, když se napíše ve vyhlášce slovo "obdobně" a "přiměřeně". Obdoba totiž znamená přibližná shoda, nebo-li lidově " to samé", a když je něco přiměřeně přiměřené, má to náležitou, vhodnou míru. Také nám bylo vysvětleno, že ve vyhlášce uváděná digitalizovaná mapa není to samé jako digitální mapa. Při té příležitosti jsme si uvědomili, že rozdíl mezi mapou digitalizovanou a digitální je stejný asi jako mezi vodou a vodkou. Novela vyhlášky stanovuje povinnost u GP uvádět souřadnice. Ze souřadnic může odborník kdykoliv vytyčit důležitou hranici, a jak bylo řečeno, nezabrání mu v tom ani KÚ, který včetně dokumentace lehne popelem. Další vyhlášenou vyhláškovou novinkou je značka identického bodu, který již dříve na některých KÚ stejně úředníci vyžadovali od vyhotovitelů GP vyznačovat praporky. Na semináři byly uvedeny také rady, co lze geodeticky udělat s garáží ponořenou do svahu v případě, že zákazník vlastní nebo nevlastní pozemek. Uvědomili jsme si, že BPEJ se týkají pouze zemědělských pozemků a také to, že půdně bonitní ekologické jednotky nejsou obsahem SGI KN, ale jen SPI KN. Na skvěle zahraném příkladu, ve kterém venkovský tatík sice koupí sousední dva pozemky, ale geodetovi nesdělí, že transakce probíhá ve prospěch dcery Milady, přednášející dokumentoval, že i pro zeměměřiče platí lidová moudrost o líné hubě a holém neštěstí. "Musíte se dozvědět všechny podrobnosti k vyhotovovanému GP, jinak si příště ve vesnici a širokém okolí díky referencím tatíků, co vám neřeknou všechny důležité informace, příště ani neškrtnete". Druhý řečník Bohuslav Sehnal přiznal ve Sbírce zákonů vytištěnou chybu, kde v novelizované vyhlášce u příkladu GP nesedí oměrné míry a také to, že učitelem národů Komenským vymyšlená značka vinice se při zpracování publikace stranově otočila. Následovaly další příklady z praxe KÚ, které vyřešily nebo bohužel v některých případech i zkomplikovaly soudy a dokončit musel běžný život. Bohužel veřejnost KN buď přeceňuje nebo také podceňuje. V KN nemůže být všechno aktuální, už jenom proto, že při nevyřízeném dědickém řízení je v KN prostě uvedena mrtvola a nikdo s tím nic nemůže udělat, dokud se dědicové nedohodnou. Přednášející se prezentoval také novými úsměvnými výrazy jako jsou " virtuální katastr" a " katastrální pornografie". Oboje užil pro případy mechanických pokusů převodů sáhových map do S–JTSK. Rad bylo řečeno dost a dost. Některé pravdy zná už každý průmyslovák před maturitou. Neexistuje GP bez měření. Jedno měření, žádné měření. Pro velký počet zájemců se seminář pořádaný VÚGTK opakoval se stejnými přednášejícími ještě dvakrát (9.10 a 16.10). Neušlo nám, že pestré povídání o KN bylo založené na konkrétních příkladech a do nejmenších podrobností se opíralo o podložené studium sloupců spisů a literatury. K semináři uvádíme zdá se, že výstižný ohlas, který nám přišel poštou od, jak sám napsal, jednoho z " civiláků", co si dodneška myslel, že už všemu rozumí. "Seminář výzkumáku k novele katastrální vyhlášky byl absolutní bombou, neboť jsem ještě nikdy nic takového nezažil. Upřímně – Ing. Nedvídek mě donutil se zastydět nad svým vlastním názorem, že na úřadech zůstali jen neschopní blbci. Proti vodopádu jeho odborných znalostí a fundovanosti (a to většinu chrlil z hlavy) si teď připadám jako neschopný blbec sám. Kdyby jste jeho přednášku otiskli, máte dva roky o čem psát. Pokud by výzkumák pořádal takové akce každý měsíc, musí mít stále plno, což říkal každý, co tam byl."
   Dodáváme, že k novele katastrální vyhlášky bylo dalšími pořadateli jako byly Spolek zeměměřičů Brno, KGK, ČSGK a Geodezie Brno uspořádáno v září a v říjnu 1998 v Praze, v Pardubicích, v Brně a v Třebíči několik podobných seminářů. Všech se jako hlavní řečník zúčastnil Lumír Nedvídek. O všechny tyto semináře byl velký zájem, a zdá se, že podzimní přednáškové akce zlepšily v této době povětšinou velmi ostrý a kritický pohled na lidi na ČÚZK.
  (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Víme - víte]     [Server]