[pošta]             INFORMACE O VÝHODNÉM POJIŠTĚNÍ ČLENŮ KGK


   
   Vedení Komory geodetů a kartografů (Zeměměřické komory) podepsalo na základě provedeného výběrového řízení ve věci pojištění odpovědnosti za škodu a majetku zeměměřičů exkluzivní dohodu o podmínkách pojištění s ČS–Živnostenskou pojišťovnou, a.s. Pardubice, jejíchž výhod mohou využít všichni členové jmenované Komory.
   ČS–Živnostenská pojišťovna, a.s., jež se řadí mezi významné pojišťovací ústavy v naší republice, nabízí ve své dohodě výhodné sazby, jak pro pojištění majetku podnikatelů, tak i pro pojištění občanské vč. pojištění motorových vozidel.
   Velkým přínosem je pojištění základní odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku vůči třetí osobě s možností sjednání pro území celého světa (vyjma USA a Kanady), pojištění majetku proti živelním rizikům a odcizení, především elektroniky, která je nezbytná pro práci v terénu a která by byla pojištěna i v těchto případech. Pro specifickou činnost zeměměřiče byly dojednány i odchylné způsoby zabezpečení majetku proti odcizení. Pro pojištění motorových vozidel podnikatelů je připravena sleva ve výši 20%.
   V oblasti občanského pojištění se pojišťovna zavazuje poskytnout slevu ve výši 20% při sjednání pojištění např. domácností, rodinných domů, osobních vozidel atd. V těchto případech stačí navštívit jakoukoliv agenturu ČS–Živnostenské pojišťovny, a.s., a ta sjedná pojistnou smlouvu s uvedenou slevou.
   Dohoda je v platnosti od 1. 1. 1999, ale protože se již nyní někteří členové Komory zajímají o toto výhodné pojištění, mohou se další zájemci kontaktovat na pí. Páťalovou a p. Havelku, zástupce pojišťovací makléřské firmy WI–ASS, s.r.o., Kateřinská 9, 772 00 Olomouc, tel./fax: 068/52 30 271, 52 30 256, 52 27 792, kteří podají bližší informace a zabezpečí sjednání pojistné smlouvy dle potřeb a požadavků klientů u jmenované pojišťovny.
   Věříme, že výše uvedenou nabídku na výhodné pojištění shledáte zajímavou a že ji plně využijete jak v pracovním, tak i v osobním životě.

Reklamní článek
WI–ASS ČR, s.r.o., Olomouc
ČS–Živnostenská pojišťovna, a.s., Pardubice
Komora geodetů a kartografů, Praha


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Geodezie]     [Server]