[pošta]             Rušné geodetické dny


    BRNO (2. – 3. 11. 1998): V pořadí 35. mezinárodní geodetické informační dny konané pod záštitou ČSGK byly znatelně rušnější než předchozí dvoudenní brněnské tradiční akce pořádané ve stejném městě a ve stejném měsíci pro zeměměřiče. Na odborné výstavě se představili prodejci geodetických přístrojů, programů a nejrůznějších služeb včetně aktivit vysokých škol a jednoho ústavu. Hlavní dění probíhalo za řečnickým pultem. V přednáškovém sále se argumentovalo například slovy: "Podnikatelé mají hotových 60 % digitalizovaných podkladů", ale vyřčené se zase zpochybňovalo jiným řečníkem: "Máme zkušenosti s přebíráním digitalizovaných podkladů." Opavský odborník Adolf Vjačka nedávno asi četl Psohlavce, když prohlásil: "Digitalizace SPI KN je dokončena a práce s KM se sice trochu zasekla. Počtejte za rok!" Václav Čada podotkl: "Historicky musíme jít tak, jak KN vznikal od katastrálních území. Nechtějme od mapových podkladů víc, než umožňují. Víme, jak mapy vznikaly a jak se aktualizovaly. Vzdálenosti se odhadovaly přes ploty a měřilo se hlavně pásmem. Uživatelé dat budou v budoucnu prioritní." Miroslav Roule vidí dnešní problémy v tom, že: "Spolupráce mezi podnikateli a státní správou není vyřešena legislativně," a doporučil: "...nechodit na veřejnost s našimi problémy více než jednou, neboť by došlo k znevážení oboru."
   První zeměměřič z Institutu městské informatiky hlavního města Prahy Jiří Čálek řekl, že v Praze nejsou problémy, neboť za války bylo území hlavního města převedeno do dekadického měřítka. IMIP má na celém území referenční mapy v měřítku 1:1000. Sběr dat provádí 10 firem, které odvádějí kvalitní práci, neboť jde o dlouhodobé zakázky a firmy si nemohou dovolit zklamat odběratele. "Jsme hračkou úřadů. Děláme jim, co si vzpomenou. Platíme zpětně za data, která jsme sami vytvořili. Komora je slabá jako čajíček," řekl od plic umyslně před zástupci Úřadu Ing. Zika. Hlavní slovo a zajímavé informace sdělovali lidé z ČÚZK jako například odbornice přes legislativu Eva Barešová, strážce pečeti digitalizace KN Josef Jirman a nakonec v závěrečném slově i předseda Úřadu Jiří Šíma, jehož rozlobily jen názory předsedy ČSGK Petra Poláka na úlohu ústředního orgánu zeměměřictví a katastru.
  (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Víme - víte]     [Server]