[pošta]             Z činnosti seniorů v Plzni


    Plzeňští senioři se nadále pravidelně scházejí každé dva měsíce v restauraci "Na Spilce" v areálu Plzeňského pivovaru. V letošním roce nezůstali jen u sešlostí při pivě, ale uspořádali besedy s představiteli rezortu v regionu. Konkrétně, v závěru března 1998 to byla beseda s ředitelem KÚ Plzeň-město ing. J. Kroupou, který informoval o činnosti, úkolech a perspektivách katastrálních úřadů v západočeském regionu.
   Další beseda s ředitelem ZKI v Plzni ing. J. Langem se uskutečnila v závěru května. Ing. Lang podrobně seznámil s činností inspektorátu.
   Skupinka našich seniorů se v srpnu 1998 zúčastnila jubilejního 25. turistického zájezdu do Rakouska. Během prohlížení přehradních hrází v Alpách účastníci nezapomněli na svou bývalou profesi a všímali si observačních pilířů, postavených u těchto údolních hrází. Na sypané přehradní hrázi Gepatsch Stausee viděli dokonce totální stanici Leica 1700 postavenou v malém domečku a volně přístupný odrazný hranol. Srovnejte to s našimi poměry! U nás by si geodeti nemohli podobnou věc vůbec dovolit. Připomněli jsme si rčení: "Jiný kraj, jiný mrav".

  ing. F. Hofman, Plzeň


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Víme víte]     [Na úvodní stránku]