[pošta]             Vzory listin s disketou


    BAREŠOVÁ, E. – BAUDYŠ, P.: Vzory listin o nemovitostech. Komentované vzory s disketou. 1.vydání. Praha, C.H.Beck 1998.

   S katastrálním úřadem sice nemusíte mít za celý život nic společného, ale pokud vlastníte náhodou nějakou nemovitost, pak se tomuto úřadu asi nemůžete vyhýbat obloukem. Potřebujete-li na úřadě něco vyřídit, je pak každá rada drahá. Knihy z nakladatelství Beck také nejsou nejlevnější, ale ta kterou jsme si prohlíželi, se nám líbila. Obsahuje totiž jednotlivé vzory téměř na všechno, co se KN týká a navíc s krátkými komentáři. Domníváme se, že touto publikací oba autoři, kteří jsou pracovníky ČÚZK, pomohli hlavně svým kolegům na KÚ, ale i lidem, kteří se návštěvy těchto úřadů obávají ještě více než návštěvy zubaře. Orientace v knize je celkem snadná. Po několika variantách, jak napsat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva, následují odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení a dva návrhy nejdříve na zápis do KN a na zrušení zápisu poznámkou. V další kapitole si přečtete, jak vypadají návrhy na zápis nové stavby do KN, dále rozestavěné stavby, jak vypadá ohlášení změny druhu pozemku, způsobu využití nemovitosti a návrh na opravu chyby., sdělení o nesouhlasu s provedenou, ale na jiném místě i s neprovedenou opravou chyby v katastrálním operátu a odvolání proti rozhodnutí úřadu. Najdete tu vzor žaloby na určení vlastnictví, ale také ukázku plné moci případně její odvolání.
   Dále bychom mohli pokračovat vzory nejrůznějších dohod, žalob, smluv. Protože kromě kupní smlouvy, existují ještě směnná smlouva, hospodářská smlouva a darovací smlouva, je smlouvám věnováno poměrně hodně stránek. Také věcné břemeno je rozebráno do takových podrobností, že si přijdou na své i ti, kteří sepisují smlouvu o zániku věcného břemene svádění odpadu do žumpy. Nakonec si v knize najdete i pět vzorů zřizovacích listin, nechybí ani vzor výpisu z KN, GP a seznam úřadů.
   Čtenářům se může zdát některý vzor až příliš jednoduchý, ale jak tvrdí spoluautorka knihy Eva Barešová v předmluvě, je to smysl právě této knihy. Ukazuje, že zdánlivě složitá problematika se dá vystihnout jednoduše, krátce a přehledně. V praxi se běžně stává, že smlouvy o nemovitostech jsou mnohastránkové, složité a někdy zbytečně opisují občanský zákoník a další právní předpisy. Ti, co pracují s počítačem, si navíc mohou z přiložené diskety všechny vzory smluv vyvolat a pak s nimi pracovat jako s kterýmkoliv jiným textovým dokumentem.
  (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Přečtěte si]     [Server]