[Home Page]   

Představujeme novou totální stanici Geodimeter 600S DR200+


V létě letošního roku uvedla Spectra Precision na trh nový model totální stanice v rámci známého Geodimeter Systému 600. To znamená, že se jedná o novou možnost volby typu dálkoměru v rámci stavebnicového konceptu - nyní si můžete při volbě DR200+ pořídit totální stanici Geodimeter System 600 s dynamickými servoustanovkami s novým, revolučním typem dálkoměru. Písmena DR v typovém označení znamenají, že se jedná o dálkoměr typu Direct Reflex, tedy že k měření délek není potřeba odrazného hranolu, nýbrž paprsek vycházející z dálkoměru se odráží přímo od měřeného objektu. Číselná hodnota 200+ vyjadřuje dosah dálkoměru na mezinárodní standard, tzv. Kodak Grey s 18% odrazivostí (rozumějte, že minimální garantovaný dosah dálkoměru na šedý objekt s 18% odrazivostí je 200 m za jakýchkoliv atmosférických podmínek).

   Revolučnost tohoto dálkoměru nespočívá v tom, že by se jednalo o převratnou novinku v to- tálních stanicích, ale v jeho bezkonkurenčních technických parametrech při zachování přísných bezpečnostních požadavků na výstupní záření dálkoměru. V čem je tedy nový dálkoměr u Geodimetru unikátní?

1. Dosah dálkoměru

Minimální dosah dálkoměru bez použití odrazného hranolu je na většinu špatně odrazných materiálů (dřevo, skála apod.) od 150 m výše, na dobře odrazné materiály (beton, omítka, apod.) od 200 m výše. Pro tento dálkoměr není problémem změřit vzdálenost 400 m na běžnou zeď, měřit vzdálenosti na nevelké předměty nebo pod nepříznivými úhly stočení. Na běžnou odrazovou fólii jste schopni určit vzdálenost přes 800 m, na skleněný hranol až 5 500 m. Z výzkumů vyplývá, že 92 % všech měření totální stanicí se odehrává ve vzdálenostech do 400 m - náš dálkoměr je pokrývá bez nutnosti používat odrazné hranoly.

2. Přesnost dálkoměru

Směrodatná odchylka měřené délky je pro vzdálenosti do 200 m ± 3 mm, pro větší vzdálenosti je udávána ±5 mm + 3 ppm. Dálkoměr měří stejně přesně na jakýkoliv povrch vč. hranolu. Pro měření na různé povrchy se nastavuje směrodatná odchylka měřené délky - měřená vzdálenost se objeví na displeji totální stanice až po jejím dosažení.

3. Doba měření

Dálkoměr změří délku na libovolný povrch za 0,4 vteřiny v režimu tracking, ve standardním režimu měří 2 vteřiny na hranol, resp. 2 - 10 vteřin na libovolný povrch podle nastavené směrodatné odchylky (viz bod 2).

4. Programové vybavení

Pro využití nového dálkoměru v praktickém měření je připraveno i několik nových programů, které práci výrazně usnadňují:

Měření koutů a hran - jakýkoliv kout nebo hranu jste schopni změřit snadno a správně.


Nepřístupný bod - s tímto programem změříte i bod, který není vidět.

Skenování - potřebujete změřit skalní stěnu nebo fasádu? Stačí nastavit obrys objektu a interval mezi body, ostatní provede totální stanice automaticky.


Excentrický bod - měříte-li např. lampu, tento program vám automaticky vypočte a zaregistruje souřadnice středu a její průměr.

   Zajímá vás, jak nový dálkoměr funguje? Jeho konstrukce je patentovaná a nemá v současnosti prakticky konkurenci. Jedná se o pulsní dálkoměr - využívá principu měření doby průletu krátkého pulsu od dálkoměru k cíli a zpět. Unikátní na tomto dálkoměru je způsob vyhodnocení celé řady měřících pulsů s vyloučením vnějších vlivů a výpočtem střední hodnoty. Díky tomuto způsobu je dálkoměr schopen měřit přesně a zároveň dostatečně rychle. Pro měření se využívá infračervená laserová dioda s divergencí paprsku 0,8 mrad (průměr laserové stopy je 8 cm na 100 m). Pro zviditelnění místa cílení lze použít laserové ukazovátko s viditelnou stopou.

   Totální stanici Geodimeter System 600S DR200+ lze objednat v libovolné úhlové přesnosti (1,5 mgon až 0,3 mgon) a lze ji kdykoliv rozšiřovat (např. o automatické cílení, dálkové ovládání, apod.), tak, jak je běžné u všech ostatních totálních stanic Geodimeter System 600. Zajímá vás nová královna mezi totálkami? Cítíte, že něco takového byste potřebovali? Nic nepřesvědčí jako vlastní zkušenost. Kontaktujte nás, rádi s vámi domluvíme termín předvedení nebo zapůjčení, případně poskytneme další informace.


GEOTRONICS Praha, s.r.o.
V Hodkovičkách 15
147 00 Praha 4
tel: 02/44 40 02 88
tel/fax: 02/402 51 23
e-mail: geotronics@ini.cz


www.geotronics.cz


Zeměměřická kancelář Kellner
Závodu míru 578
360 17 Karlovy Vary
tel: 017/427 83
tel/fax: 017/344 94 26
e-mail: kellner@mbox.vol.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Geodezie] [Pošta]