[Home Page]    Trimble rozšiřuje řešení infrastruktury GPS


Salt Lake City (20. 9. 2000): Společnost Trimble zveřejnila nové řešení pro infrastrukturu GPS - virtuální referenční stanici (VRS). VRS umožňuje určení polohy s centimetrovou přesností bez potřeby zřízení místní referenční stanice. Systém VRS vyvinutý společností TerraSat (odnoží společnosti Spectra Precision) se skládá ze softwaru a sítě přijímačů společnosti Trimble komunikujících s řídícím střediskem. Software VRS používá data k výpočtu chybových korekcí GPS použitelných pro velké oblasti. Tyto chybové korekce jsou šířeny bezdrátovou technologií uživatelům v terénu. Navíc mohou uživatelé získat uložené hodnoty korekcí z řídícího centra pomocí internetu pro postprocessing.

    Technologie VRS překonává původní omezení vysoké přesnosti GPS. Systém výrazně snižuje systematickou chybu v poloze referenční stanice pro zvýšení spolehlivosti a operačního rozsahu. To dovoluje uživateli zvýšit vzdálenost přijímače od referenční stanice. Dosavadní desetikilometrová vzdálenost přijímače od referenční stanice obvykle uváděná pro zajištění centimetrové přesnosti se při použití VRS může zvýšit až na 50 km, aniž se přesnost sníží.
   

Zdroj: Tisková zpráva společnosti Trimble


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Víme - Víte] [GPS] [Pošta]