[Home Page]   

Aktuální otázky KN a zápis právních vztahů


Praha (6. 10. 2000): Konkurenční seminář v tentýž den i hodinu a navíc ve stejných prostorách (lišilo se pouze označení zasedací síně) pořádala agentura Odborconsult s lektorkou ing. Květou Olivovou z ČÚZK. Na čtyřicet zástupců obcí, družstev, realitních kanceláří a firem získalo za 861 Kč povědomí o novelizaci zákonů o vlastnictví bytů, zákonů o přechodu některých věcí z majetku ČR, o katastrálním zákonu a katastru vůbec. Termínový souběh se seminářem VÚGTK organizátory mrzel a slíbili, že napříště už budou své akce plánovat v souladu s databází akcí na Webu Zeměměřiče.    
(pp)


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Katastr nemovitostí] [Pošta]