[Home Page]    Prezentační den firem nabízejících geodetické přístroje a SW


…se konal 11.10.2000 v areálu Kongresového centra v Brně souběžně s veletrhem Invex. Představovali se zde firmy Gefos, Geodis Brno Geoline, Geotronics, Geus a Sokkia. Všichni vystavovatelé jej hodnotily jednoznačně kladně. Prakticky po celý den zaznamenávali značný zájem uživatelů geodetických přístrojů. Naprostá většina návštěvníků byla současně z řad geodetů.

    "Do stánku firmy GEODIS se přicházeli informovat především na novinky, se kterými přichází na náš trh japonská korporace TOPCON a dále si vyměnit zkušenosti s provozem a možnostmi dalšího využití, nebo rozšíření jejich stávajícího přístrojového vybavení. Velkému zájmu se těšila především horká novinka ve světě geodetické GPS techniky - systém TOPCON Legacy E. S tímto zařízením, které obsahuje některé naprosto jedinečné technologie pro sledování satelitů lze podle našeho názoru zcela bez obav konkurovat na našem trhu tradičním výrobcům geodetické GPS techniky. Tradičně atraktivní se rovněž ukázaly totální stanice řady GTS-600, především pak model GTS-603, u kterého se snoubí příznivá cena s výbornými technickými parametry a především s neobyčejně bohatým programovým vybavením. Mezi vystavenými totálními stanicemi chyběla do úplnosti pouze řada GTS-220, která je nyní poslední novinkou. Tyto přístroje navazují na úspěšnou řadu GTS-210. Poprvé je veřejnosti firma TOPCON představila na veletrhu Intergeo v Berlíně, který se konal souběžně s prezentačním dnem. Nicméně již samotný prospekt s technickými parametry a informace, že komerční dovoz těchto přístrojů předpokládáme přibližně na přelomu října a listopadu vzbudil u našich návštěvníků velký zájem. Kladně bylo rovněž oceněno snížení ceny a rozšíření programových funkcí u ručního laserového dálkoměru EM-30. Lze konstatovat, že firma TOPCON nabízí v současné době špičkové vybavení prakticky ve všech kategoriích totálních stanic, geodetických GPS/GLONASS systémů i v oblasti různých doplňků a příslušenství" ...tvrdí zástupci Geodisu.

    "Pokud bych hodnotil prezentační den z hlediska efektivity pro naši firmu SOKKIA, tak byl poměrně úspěšný. Ve většině případů nás navštívili naši věrní zákazníci, kteří projevovali zájem hlavně o digitální nivelační přístroj SDL30, který je vybaven novým softwarem a interní pamětí. Jinak nás účast celkem mile překvapila." ...napsal Jan Grygar, SOKKIA, s.r.o.

    "Dlouhodobou snahou GEFOSu a.s., českého zastoupení firmy LEICA Geosystems, je individuální péče o zákazníka, které je mimo jiné podřízena i strategie prezentace nabízených geodetických přístrojů. Do této naší koncepce přesně zapadá i akce takového rozsahu a významu, jako je Prezentační den v Brně, kterého se zúčastnili zástupci všech firem, vyrábějících geodetickou techniku. Po úspěšných jarních Prezentačních dnech na Stavební fakultě ČVUT v Praze tak mohli naše přístroje pohodlně zhlédnout také naši uživatelé z dalších oblastí republiky. Díky vhodné volbě termínu mohli zákazníci navíc spojit tuto prezentaci s návštěvou veletrhu výpočetní techniky INVEX. Celodenní neutuchající zájem o náš stánek je pro nás dalším důkazem, že máme nejen co nabídnout, ale že dokážeme zaujmout i ve společnosti konkurence. K sousedním stánkům jsme se vůbec nedostali... Již nyní se těšíme na další příjemná setkání s našimi třeba i jen potencionálními zákazníky." ...uvedl Vladimír Černohorský, GEFOS a.s.

    "Preferujeme akce tohoto typu - na které přijdou opravdoví zájemci o vystavené zboží. Oproti akci typu MGID navíc ušetříme značné prostředky a nejsme závislí na tom, jak atraktivní téma organizátoři zvolí. Fakt, že při organizaci takovéto akce odpadají vedlejší náklady, které obvykle spolyká spolufinan- cování kongresové turistiky omezeného počtu osob, které se na takových akcích pravidelně objevují, a také není nutné platit pořádající agenturu, která má ceny služeb kalkulovány s nemalým ziskem, je pro všechny zúčastněné jednoznačně přínosné. Avšak způsob jednání společnosti Hrdlička, která se na nákladech akce nepodílela a parazitovala na ní, je přinejmenším zarážející a neetický. (Firma Hrdlička si postavila svůj stánek na chodbě před vchodem do výstavního sálu a nepodílela se na organizačním ani finančním zajištění akce. - pozn. red.) K úspěchu akce přispěl vhodný termín i místo a organizační zajištění ze strany firem Geodis Brno a Geus." ...napsal Tomáš Honč, Geotronics, s.r.o.

¤   ¤   ¤

    "Společnost Hrdlička s.r.o. nebyla 'pořadatelem' geodetických dnů při Invexu v Brně přizvána k účasti. Měl zřejmě obavy z prezentace očekávaných novinek značky Nikon. Také dalšímu brněnskému distributorovi, zastupujícímu významného světového výrobce geodetických přístrojů, byla tato 'veřejná geodetická výstava' zatajena a byl odkázán hledat jiný způsob, jak se prezentovat. Přes tyto obtíže byla naše účast úspěšná, protože přítomné geodety horké novinky značky Nikon oslovily a zaujaly. Byli jsme rádi, že návštěvníkům Invexu můžeme podat o nových totálních stanicích Nikon přesné informace právě v den jejich světové premiéry na veletrhu INTERGEO v Berlíně." ...sdělil ing. Lubomír Závodník, Hrdlička, s.r.o.


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Geodezie] [Pošta]