[Home Page]    Seminář Příprava a realizace staveb


PRAHA (6. 10. 2000): VÚGTK uspořádal v pátek 6. října 2000 v budově obvodního úřadu v Praze 8 (tzv. «Bílý dům») seminář zaměřený na informace a podklady pro praktickou činnost při přípravě a realizaci staveb z hlediska jejich geodetického zabezpečení na témata: Výklad novelizace stavebního zákona (ing. Jindřich Lanč - Česká společnost pro stavební právo); Předpisy z oblasti zeměměřictví na stavbách (doc. ing. Vladimír Vorel, CSc. - ČVUT Praha); Metrologické požadavky při měřických pracích na stavbách (ing. Jiří Lechner, CSc. - VÚGTK Zdiby).

    Seminář měl za úkol srozumitelnou formou seznámit účastníky ve výstavbě se změnami ve veřejném stavebním právu, k nimž došlo změnou a doplněním zákona o územním plánování a stavebním řádu, s novelizací předpisů z oblasti vytyčování staveb, s měřením jejich deformací a s novelizací zákona o metrologii a mezinárodními normami systému kvality.

    Mezi informacemi ing. Lanče (podávanými s mile kultivovaným sarkasmem) zaznělo i upozornění na zrušení paragrafu určujícího, kdo je konkrétně účastníkem kolaudačního řízení. To může momentálně způsobit značné komplikace, protože do kolaudačního řízení tak může de facto mluvit kdokoliv. Dále byla např. zrušena definice sousedních pozemků (pro oživení byl citován případ majitele pozemku, který ve snaze znemožnit svému sousedovi ovlivnit plánovanou přístavbu domu oddělil ze své parcely pruh podél společné hranice - soused tak rázem přestal být sousedem a ztratil právo vyjádřit se k přístavbě). Posluchači se také dozvěděli, že pokud k nějaké problematice stále ještě platí z dob federace jak zákon federální, tak i republikový, v případě nejednotnosti těchto zákonů je pro nás závazný zákon republikový - tedy český.

    Zajímavá informace zazněla i během přednášky ing. Lechnera - podle ní Český metrologický ústav v blízké době vyhlásí nový délkový etalon jako soubor čtyř laserů.
   

(mn)


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Víme - Víte] [Geodezie] [Pošta]