[Home Page]    36. GEODESIA RALLYE = 30 let GEODESIA RALLYE


,Po šestatřicáté a naposledy v tomto století a tisíciletí se sešli zeměměřiči a jejich přátelé - vyznavači orientačních motoristických soutěží na Geodesia rallye ČR - na soutěži, která již dávno přerostla regionální a národní význam a o které se s uznáním mluví v zahraničí a nejen mezi zeměměřiči.

   Podtitul soutěže GEOS-OPEL-TOUR 2000 má zvláštní zvuk právě v letošním roce, kdy spiritus agens této akce - firma GEOS Litoměřice - slaví 10 let svého úspěšného působení v oblasti komplexních pozemkových úprav a katastrálního mapování.

   Jako představitel státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí ČR nemám ve zvyku propagovat činnost některé soukromé zeměměřické firmy, ale výsledky spolupráce firmy GEOS Litoměřice se státními orgány zemědělství a KN jsou přímo příkladem pro celou podnikatelskou sféru v zeměměřictví, která se dosud potýká s důsledky ekonomické recese v minulých letech.

   Znovu bych chtěl ocenit velmi hodnotnou náplň soutěžních disciplin, které kladou mimořádný nárok na obratnost řidičů a navigaci vozů v denní i noční době a obsahují řadu zajímavých geodetických úloh, které přibližují naši profesi ostatním účastníkům soutěže." ...z proslovu ing. J. Šímy, CSc., který nad rallye drží několik let záštitu.

   ,Měli jsme to po noční etapě rozjeté na první místo. Kocíři byli druzí. I naše družstvo na tom bylo dobře. Ale na třetí křižovatce třetí etapy jsme zakufrovali. Patnáct let jezdím různá rallye a nic podobného se mi nestalo..." řekl nám geodet Michal Petr.

   ,Ty samoobslužné lišky neměl do třetí etapy Fery dávat. Rozřazovací musí být vždy druhá etapa. Ta třetí má být pohodová, dojezdová. Takhle byla těžká a lidi se před dojezdem do cíle jen naprdli..." myslí si geodet Miroslav Roule.

   ,Bylo to našlapané. Řidič i spolujezdec musel neustále všechno sledovat, ale nám to vyhovovalo. Teď už mě ale neruš, spěchám na pokoj kojit..." pošeptala nám geodetka Ivana Kociánová.

   ,Nebloudili jsme, ale přijeli jsme pozdě ve třetí etapě. Raději jsme jeli pomalu a stejně jsme měli jen 8 lišek z 12" přiznal geodet Jaroslav Kocián.

   ,Letos mezi novinky patřilo třeba to, že bylo nutné vystoupit v lese z auta a plnit úkoly. Mezi disciplinami byl i hod míčem na koš a test ruční brzdy. Při něm se muselo ujet asi 30 m co nejrychleji a pak zastavit zadní nápravou v pruhu kolem 60 cm širokém pouze na ruční brzdu. To jsme neměli nacvičené. Běžně tímto způsobem nebrzdíme" sdělil geodet Vladimír Černohorský.

   ,Kdybych věděl, že posádky dostanou od pořádajícího Geosu Litoměřice knihu 250 století zeměměřictví, tak si ji neobjednávám u vás v redakci na dobírku" postěžoval si geodet, který nechce být jmenován.

Rozpočet 36. Geodesia rallye tis.Kč
VCC Velemin za 30 lidí 50
hudba, ozvučení, moderátor 22
nájem kulturního domu (KD) 30
výzdoba KD 25
věnce 15
poháry 30
pronájem výstaviště 30
tisky 15
startovací rampa na náměstí 35
cestovné 7
foto 7
ostatní materiál 12
celkem 278
startovné -65
náklady Geos Litoměřice 213
+ náklady jednotlivých posádek za cestovné a ubytování.

Z výsledkové listiny 36. Geodesia rallye:
1. 46 Kocián J. + Kociánová I., GEFOS Praha 354,7
2. 28 Kohout T. + Kohout J., GEOS Litoměřice 391,0
3. 58 Klátil Mir. + Kosejk V., GEOS Litoměřice 392,0

   jsme v samém závěru 36. GEODESIA RALLYE ČR po dvou dnech strávených v nádherném prostředí Českého středohoří a Zahrady Čech. Dva barevné podzimní dny byly plné sportovních i turistických zážitků, spokojenosti i malých dramat, když se nedařilo plnit náročné úkoly soutěží. Všude kolem vidím spokojenost a proto je namístě poděkovat za velkou práci organizátorům rallye i sboru rozhodčích.

noty
Geos Rallye Tour - třikrát sláva, sláva, sláva zeměměřičům.
Máme partu svou - geo, geo, geo, geo, geodetickou.

   

(rp)


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Víme - Víte] [Pošta]