[Home Page]    6. sjezd ČSGK - Brno, 25. 11. 2000

a celostátní odborný seminář «Digitalizace souboru geodetických informací KN»

(Brno, 24. 11. 2000):Rada ČSGK zve členy ČSGK na 6. sjezd, který se uskuteční v Brně v hotelu Božetěchova v sobotu 25. listopadu 2000 od 10.00 hod.

   Členové ČSGK, kteří se budou ucházet o členství v nové radě nebo revizní komisi ČSGK, mohou zaslat sekretariátu ČSGK (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 - tajemník ing. Jiří Vaingát) přihlášku na volební kandidátku s uvedením jména, příjmení, akademického titulu, data narození a zaměstnavatele, jsou-li zaměstnáni.

   V hotelu (ulice Božetěchova č. 102 při výpadovce na Svitavy) je pro účastníky sjezdu zajištěno bezplatné občerstvení a za úplatu (600 - 720 Kč/dvoulůžkový pokoj) ubytování pro zájemce, kteří navštíví v pátek 24. listopadu 2000 celostátní odborný seminář Spolku zeměměřičů Brno na téma "Digitalizace katastrálních map".

   Přihlášky na seminář se přijímají nejpozději do 18. 11. 2000 na adrese Spolek zeměměřičů Brno, Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, e-mail: spolzem@email.cz

   Vložné 640 Kč (pro členy Spolku zeměměřičů Brno bezplatně) se přijímá na účet č. 1345657379/0800, variabilní symbol 1100 České spořitelny a.s. v Brně. Ve vložném jsou obsaženy výdaje pořadatele a občerstvení. Spolek zeměměřičů Brno není plátcem DPH. Při platbě v hotovosti na místě je vložné 800 Kč.


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Katastr nemovitostí] [Pošta]