[Home Page]

Telefony pražských úřadů zeměměřictví a katastru - 1. část

Jméno Linka Místnost Instituce  
Tento seznam
pro své čtenáře "opsal u stolku v hale" časopis Zeměměřič (čísla jsou bez záruky)
       
A        
         
Adámková Jana 3096 295 KÚ P-V  
Alberovská Vlasta 1423 415  
Andrejkovič Jan, Ing. 2025 209 KÚ P-M  
Antošová Helena 1568 355  
Antošová Zora 4122 130 KÚ P-Z  
Antropiusová Hana 3380 180 KÚ P-V  
Apeltauer Jan 4140 140 KÚ P-Z  
         
B        
         
Babická Alena 3373 173 KÚ P-V  
Bajerie Gejza 3491 391 KÚ P-V  
Bajlikov Miloslav, Ing. 1564 371  
Balásková Klára 2084 231 KÚ P-M  
Balásková Soňa 2122 0-hala KÚ P-M  
Balíková Eva, RNDr. 1662 482  
Baráková Eva, Mgr. 1352 610 ZKI  
Baranovský Milan 3375 175 KÚ P-V  
Barešová Eva, JUDr. 1249 549 ČÚZK  
Bartík Karel, Ing. 1516 447  
Bartošová Ladislava 1310 606 ZKI  
Bartošová Pavla 3030 294 KÚ P-V  
Bártová Helena 3278 278 KÚ P-V  
Bartůněk Jiří 1537 426  
Bartůňková Božena 1531 432  
Bartůšek Jakub 1684 441  
Bartůšek Josef 3057 257 KÚ P-V  
Baudyš Petr, Mgr. Ing. 1251 551 ČÚZK  
Bazalová Zdenka 1692 437  
Bečičková Jitka, Bc. 2048 109 KÚ P-M  
Bečičková Pavla, Ing. 2301 390 KÚ P-M  
Bedlivá Blanka 1422 414  
Bechyně Vlastimil 1536 429  
Bejr Vladislav, Ing. 1505 455  
Bělín Daniel 1508 452  
Bělohradská Ivana 1683 441  
Bělohradská Pavlína 3379 179 KÚ P-V  
Beneš František, Ing., CSc. 1530 433  
Benešová Běla 3087 287 KÚ P-V  
Benešová Naděje 4147 148 KÚ P-Z  
Beranová Jana 2018 104 KÚ P-M  
Bezděkovská Anna 2086 232 KÚ P-M  
Bílková Alena 3375 175 KÚ P-V  
Bílková Iva, Ing. 3419 319 KÚ P-V  
Bílkovská Jana 2124 4 KÚ P-M  
Bláhová Anna 2017 105 KÚ P-M  
Bláhovec Jaroslav 4133 133 KÚ P-Z  
Blažek Petr- velín 1808 S/29  
Blažková Ivana 2104 297 KÚ P-M  
Bodmerová Soňa 2096 236 KÚ P-M  
Boháč Pavel, PhDr. 1671 463  
Bohm Jiří 3495 305 KÚ P-V  
Bochníčková Hana 2040 115 KÚ P-M  
Boleslav Jiří, RNDr. 1225 525 ČÚZK  
Bossanyi Michal 1505 455  
Bossanyi Vratislav 1459 S/11  
Bossanyiová Irena, Mgr. 2606 111 KÚ P-M  
Bouda Václav - vrátný 1823    
Boudný Miloslav, Ing. 1229 529 ČÚZK  
Boušková Ivana 3602 172 KÚ P-V  
Branská Hana 3423 323 KÚ P-V  
Brantová Jana 2409 15 KÚ P-M  
Brhlová Miroslava 3258 258 KÚ P-V  
Brillová Eva 3416 316 KÚ P-V  
Brožová Irena 3055 255 KÚ P-V  
Brtnová Daniela 2302 390 KÚ P-M  
Břízová Radka 1688 438  
Bubeník Jan, Ing. 1438 435  
Bubeníková Vlasta 1272 522 ČÚZK  
Budínová Jaroslava 1273 523 ČÚZK  
Buchwaldková Jana, Ing. 4139 139 KÚ P-Z  
Bukovská Zuzana, Ing. 1589 345  
Bukvajová Jitka 2076 222 KÚ P-M  
Bulisová Ivana 1518 468  
Bumba Jan, Ing. 1320 608 ZKI  
Burešová Lucie 1683 441  
Bzonková Dana 1655 367  
         
 
C      
         
Cibulková Alena 2116 9-hala KÚ P-M  
Cincibusová Ivana, Ing. 3381 181 KÚ P-V  
Císařová Věra 1258 505 ČÚZK  
Coufalová Anna 2410 22 KÚ P-M  
         
 
Č      
         
Čadek Libor 2040 114 KÚ P-M  
Čapková Marie 3428 328 KÚ P-V  
Čelikovská Lenka 3259 259 KÚ P-V  
Čermák Petr 2039 114 KÚ P-M  
Černohorský Jiří, Ing. 1400 413  
Červená Jana 2054 202 KÚ P-M  
Čížek Jiří 2412 26 ČÚZK  
Čížková Magdaléna 1543 420  
Čížková Miroslava, Ing. 2057 203 KÚ P-M  
         
D      
         
Daněček Vladimír 2029 188 KÚ P-M  
Daněk Vladislav, p. p. 4144 144 KÚ P-Z  
Daňková Jarmila, Mgr. 1262 512 ČÚZK  
Davidová Dagmar 1435 486  
Deršáková Eliška 1806 416  
Dinčev Viktor 1571 353  
Diviš Karel, Ing., CSc. 1541 422  
Dobiáš Pavel, Mgr. 4157 157 KÚ P-Z  
Dobiáš Zdeněk, Mgr. 1409 487  
Dobrovolná Blanka, JUDr. 3371 171 KÚ P-V  
Dobrylovská Diana 1684 441  
Dokoupilová Svatava, Ing. 1663 482  
Dolejš Václav 1512 445  
Domanská Irena 1648 367  
Dostálková Michaela, Ing. 1557,1586 378,381  
Doubská Božena 2015 103 KÚ P-M  
Doucek Petr, Ing. 1594 387 Kadaster  
Doudová Miloslava 4148 149 KÚ P-Z  
Drábek Pavel 1678 440  
Dubský Ladislav, Ing. 1450 403  
Duchoslav Jaroslav, Ing. 1511 449  
Durdilová Eva 4149 150 KÚ P-Z  
Durňáková Jana 3422 322 KÚ P-V  
Dvořák Jan, Ing. 1641 368  
Dvořák Jiří 1510 450  
Dvořáková Eva 3431 331 KÚ P-V  
Dytrychová Květuše, Ing. 2124 4 KÚ P-M  
         
 
E      
         
Ebermanová Hana 3801 301 KÚ P-V  
         
 
F      
         
Faitlová Eva 3263 263 KÚ P-V  
Fára Lukáš, Ing. 1508 452  
Fárová Libuše 3083 283 KÚ P-V  
Fessl Miroslav 1599 378  
Fiala Jaromír 2071 219 KÚ P-M  
Fiala Jaromír (tel.u serveru) 2471 219 KÚ P-M  
Fiala Petr 2412 26  
Fiedlerová Martina 1679 440  
Fillerová Jana 3030 294 KÚ P-V  
Forejtová Věra 1434 486  
Fořt Martin 4140 140 KÚ P-Z  
Foubík Jiří 2412 26  
Fousková Ivana, Ing. 2037 116 KÚ P-M  
Frydrychová Eva 3801 301 KÚ P-V  
Fryštacký Ladislav 1541 422  
Furmánková Alena 1221 543 ČÚZK  
         
 
G      
         
Gočálová Alena 3350 250 KÚ P-V  
Gronátová Alice, JUDr. 2408 207 KÚ P-M  
Grundloch Tomáš 3495 305 KÚ P-V  
         
 
H      
         
Hájek Bohuslav 1532 427  
Hájková Anna 1239 539 ČÚZK  
Hamplová Adolfa 1411 412  
Handlová Daniela 3408 308 KÚ P-V  
Hanfová Marie 1541 422  
Hanzalíková Hana, Ing. 1270 520 ČÚZK  
Hašplová Kristina, Ing. 1642 363  
Hautke Jiří, Ing. 3020 292 KÚ P-V  
Hautkeová Jana, Ing. 3378 178 KÚ P-V  
Havlanová Eva-úklid      
Havlíček Ladislav, Ing. 1452 405  
Hejda Josef, Ing. 1568 355  
Hejduková Jiřina, Ing. 4138 138 KÚ P-Z  
Hejrovská Marie 4149 150 KÚ P-Z  
Hertlová Milena 1646 365  
Herzogová Libuše 1806 416  
Hesounová Eva, Ing. 2000 208 KÚ P-M  
Hlaváček Jiří 1611 461  
Hlaváček Václav - inform. 1614 dvorana  
Hledínová Anna 1620 227  
Hoffmannová Vladimíra,Ing. 1587 347  
Holubcová Helena 3426 326 KÚ P-V  
Holubová Petra 2105 297 KÚ P-M  
Hornová Hana, Ing. 4143 143 KÚ P-Z  
Hornsteinerová Irena 1699 436  
Horvátová Anna - úklid      
Hourová Alena 3387 187 KÚ P-V  
Hourová Lenka 2058 240 KÚ P-M  
Housková Alena 4142 142 KÚ P-Z  
Housová Jaroslava 2411 20 KÚ P-M  
Houška Jaroslav 1505 455  
Houšková Alena 2050 108 KÚ P-M  
Hovorka Daniel, Bc. 2504 102 KÚ P-M  
Hovorková Pavlína 2056 202 KÚ P-M  
Hozová Ludmila, Ing. 2063 112 KÚ P-M  
Houda Vladimír, Ing. 1504 368  
Hrabě Alexej, Ing. 1534 431  
Hradilová Jarmila 1696 473  
Hradilová Jarmila 1698 443  
Hrouda Jiří, Ing. 1420 410  
Hrouda Jiří, Ing. 1509 451  
Hrubá Hana 4142 142 KÚ P-Z  
Hrubý Pavel 3415 315 KÚ P-V  
Hrušák František 1621 227  
Hudcová Alexandra, Ing. 4146 147 KÚ P-Z  
Hudcová Ludmila 3095 295 KÚ P-V  
Hudec Štěpán, Ing. 3416 316 KÚ P-V  
Humhal Vladislav 3057 257 KÚ P-V  
Humlová Kateřina 1685 440  
Hurtík Zdeněk, Ing. 1552 384  
Husáková Eva 3432 332 KÚ P-V  
Hustopecký Tomáš 1675 469  
Hustopecký Tomáš 1687 439  
Hušek Jaroslav - vrátný 1823    
Hůrka Josef, Ing. 3056 256 KÚ P-V  
Hybler Jaromír, Ing. 1516 447  
Hýř Petr 2042 113 KÚ P-M  
         
 
CH      
         
Chaloupecká Růžena 1588 346  
Chalupný Jan, Ing. 1508 452  
Charvátová Květuše 1433 484  
Chmelová Zdeňka, Ing. 2101 296 KÚ P-M  
Chocholatá Vlasta 1441 401  
Chocholová Miroslava 3272 272 KÚ P-V  
Chrásková Vlasta, Mgr. 2072 220 KÚ P-M  
Chudoba Petr, Ing. 1283 515 ČÚZK  
Chvátal František 3353 253 KÚ P-V  
Chvátal Miroslav 3406 306 KÚ P-V  
Chvátalová Libuše 3428 328 KÚ P-V  
Chvátalová Marie 3000 7 KÚ P-V  
Chýlová Jana 3352 252 KÚ P-V  
         
 
J      
         
Jančíková Marie, Ing. 1217 517 ČÚZK  
Janderová Věra 2110 299 KÚ P-M  
Jandová Alena, Ing. 4160 160 KÚ P-Z  
Jandová Marie 2131 2-hala KÚ P-M  
Janeček Bohumil, Ing. 1232 532 ČÚZK  
Janečková Jana 4146 147 KÚ P-Z  
Janková Markéta 2004 3 KÚ P-M  
Janošcová Denisa 2088 190 KÚ P-M  
Janoušová Hana 3379 179 KÚ P-V  
Janoutová Jaroslava, Ing. 1233 514 ČÚZK  
Jarošová Helena 4122 130 KÚ P-Z  
Jarošová Jitka 1539 424  
Ječmínek Jaroslav, Ing. 1509 451  
Ječmínková Eva, Ing. 1672 471  
Jelínková Anna 2005 10 KÚ P-M  
Jelínková Dana 3352 252 KÚ P-V  
Jenč Vladimír, Ing. 1439 435  
Jeníčková Jarmila, JUDr. 2083 231 KÚ P-M  
Jeníčková Marcela, p.g. 1650 363  
Jílek Josef, Ing. 3411 311 KÚ P-V  
Jilemnický Zdeněk 3270 270 KÚ P-V  
Jindrová Evženie 2127 2 KÚ P-M  
Jindřich Emilián, JUDr. 3602 172 KÚ P-V  
Jiráček Michal 1505 455  
Jiráčková Jitka 1432 484  
Jiráčková Olga 3086 286 KÚ P-V  
Jiráková Jana, Ing. 1440 401  
Jirásková Dagmar 3420 320 KÚ P-V  
Jirásková Miroslava 3419 319 KÚ P-V  
Jirman Josef, Ing. 1227 527 ČÚZK  
Jiroutová Eva 2007 4 KÚ P-M  
Jiskrová Zlata, JUDr. 1266 546 ČÚZK  
Jíchová Blažena-úklid      
Johanesová Libuše 3491 391 KÚ P-V  
Jungbauer Aleš 1505 455  
         
 
K      
         
Kadlecová Irena 1222 533 ČÚZK  
Kafková Hana 3377 177 KÚ P-V  
Kamínková Dobromila 4145 146 KÚ P-Z  
Kancel Zoltán, Ing. 3384 184 KÚ P-V  
Kanisová Jana 2135 5-hala KÚ P-M  
Kaňková Miloslava 3373 173 KÚ P-V  
Karásek Libor 3266 268 KÚ P-V  
Karásková Lenka 3269 269 KÚ P-V  
Karasová Hana 4000 8 KÚ P-Z  
Kasalová Libuše, JUDr. 2085 232 KÚ P-M  
Kaslová Eva 3281 281 KÚ P-V  
Kašparová Marie 4145 146 KÚ P-Z  
Katsiedlová Jana 3273 273 KÚ P-V  
Kefurt Jan, Ing. 3055 255 KÚ P-V  
Kejkrt Jaroslav, Ing. 1509 451  
Keprtová Iva 1454 404  
Kilberger Miloš 1511 449  
Kittler Lukáš 1296 506 ČÚZK  
Klabanová Jana 2204 27 KÚ P-M  
Klabanová Jana 2403 27 KÚ P-M  
Klasnová Alena, Ing. 3376 176 KÚ P-V  
Klatovská Daria 2024 107 KÚ P-M  
Klatovská Jarmila 1415 411  
Klein Josef, Ing. 1521 467  
Kleindienst Bohumil 1592 S/25  
Kleinová Marie 1538 425  
Klíma Jan, Ing. 1545 418  
Klíma Jan, Ing. fax 1625 418  
Klimešová Hana, Ing. 1567 356  
Klimet Václav, JUDr. 3031 241 KÚ P-V  
Kloboučníková Kateřina 2055 202 KÚ P-M  
Klofáč Tomáš 1533 428  
Klučka Lubomír, Ing. 3410 310 KÚ P-V  
Klusáček Milan, Ing. 2505 120 KÚ P-M  
Klusáček Milan, Ing. 2550 120 KÚ P-M  
Kmoch Bohumil 3492 392 KÚ P-V  
Knap Martin 3350 250 KÚ P-V  
Kočí Jaroslav 2037 116 KÚ P-M  
Kočová Bohumila 3083 283 KÚ P-V  
Kohlíčková Věra 2133 1-hala KÚ P-M  
Kohout Jiří, Ing. 3090 290 KÚ P-V  
Kolář Rudolf, Ing. 1235 535 ČÚZK  
Kolaříková Iva 1365 613 ZKI  
Kolářová Eva, Ing. 2023 107 KÚ P-M  
Kolářová Pavla 2402 218 KÚ P-M  
Kolčaba Milan 3406 306 KÚ P-V  
Koldová Jana 2021 106 KÚ P-M  
Kolínský Karel, JUDr. 4158 158 KÚ P-Z  
Komberec Václav 4135 135 KÚ P-Z  
Komenda Vladimír - údržba 1811 S/20  
Konopecká Vladislava 2064 223 KÚ P-M  
Kopalová Jana 1538 425  
Korbelová Zdena 4136 136 KÚ P-Z  
Korbová Helena 1567 356  
Korčák Petr, Ing. 1401 434  
Korčáková Marie, Ing. 1601 408  
Kořínek Jaroslav, Mgr. 1244 544 ČÚZK  
Kořínek Vladimír 1442 488  
Kosař Josef 3608 245 KÚ P-V  
Kosinová Jitka 2032 118 KÚ P-M  
Kostková Pavla, Ing. 1681 225  
Košata Josef 4132 132 KÚ P-Z  
Košatková Daniela 1274 523 ČÚZK  
Košnarová Adéla 1653 358  
Koštýřová Ludmila 4147 148 KÚ P-Z  
Kottová Jana 2070 218 KÚ P-M  
Kouba Jaroslav, Ing. 1505 455  
Koubcová Jiřina, Ing. 2059 204 KÚ P-M  
Koubová Růžena 4134 134 KÚ P-Z  
Kouřílková Ivana, Ing. 3035 244 KÚ P-V  
Kovačová Vladimíra 1436 485  
Kovalčíková Jitka, Ing. 3425 325 KÚ P-V  
Kovalová Zuzana 2203 235 KÚ P-M  
Kovář Jiří, Ing. 1563 372  
Kovářová Iveta, Mgr. 1245 545 ČÚZK  
Kožantová Libuše 4162 162 KÚ P-Z  
Král Milan 1459 S/11  
Králová Jana 3427 327 KÚ P-V  
Králová Karla 2030 119 KÚ P-M  
Kratochvílová Jaroslava 1550,1555 383  
Krátká Michaela, Ing. 4143 143 KÚ P-Z  
Krausová Eva, Ing. 3385 185 KÚ P-V  
Krausová Vladimíra 3275 275 KÚ P-V  
Krečmer Bořek 1692 437  
Krejčí Ladislav 1363 603 ZKI  
Krejčová Marie 1509 451  
Kremplová Jarmila, JUDr. 1250 550 ČÚZK  
Kronus Miroslav, RNDr. 1618 228  
Krotká Petra 1588 346  
Krtková Alena, RNDr., CSc. 1694 475  
Krušina František, Ing. 1236 536 ČÚZK  
Krýslová Věra 3093 293 KÚ P-V  
Křečková Marcela 1690 438  
Křivánek Jan 1599 378  
Křížová Dana 2008 14 KÚ P-M  
Křížová Magdalena 2117 13-hala KÚ P-M  
Kubátová Hana 1461 416  
Kubeček Jiří 1511 449  
Kubertová Sylva 1570 375  
Kubová Emilie, PhDr., CSc. 1544 419  
Kubrychtová Zdena 2005 10 KÚ P-M  
Kučera František - velín 1810 S/29  
Kučera Jiří, Ing. 1640 402  
Kudláčková Lenka 4010 154 KÚ P-Z  
Kudličková Helena 2128 125 KÚ P-M  
Kuchař Richard 3392 130 KÚ P-Z  
Kukačková Zdenka 3273 273 KÚ P-V  
Kulhavá Andrea 2111 16 KÚ P-M  
Kulhavá Olga, Ing. 3418 318 KÚ P-V  
Kundrátová Lenka, Ing. 1680 440  
Kuntová Marcela 1224 524 ČÚZK  
Kurz Alexander, Ing. 1550 382  
Kurečka Zdeněk, Ing. 1506 446  
Kutheilová Jana 2140 14-hala KÚ P-M  
Kvasnicová Iveta 1566 377  
Květoňová Zdeňka, Ing. 2043 112 KÚ P-M  
         
 
L      
         
Lafková Drahoslava 1239 539 ČÚZK  
Lamačka Miloslav, JUDr. 4159 159 KÚ P-Z  
Lánová Vlasta 3421 321 KÚ P-V  
Lavičková Miroslava 3600 170 KÚ P-V  
Lebedová Etela 3429 329 KÚ P-V  
Lederer Martin, Ing. 1540 423  
Lechner Slavoj, Ing. 1682 441  
Lechner Slavoj, Ing. 1670 472  
Lechnerová Galina, Ing. 1586 381  
Lendierová Marie 2068 216 KÚ P-M  
Letňanský David, Ing. 3409 309 KÚ P-V  
Lettl Otto, Ing. 2068 216 KÚ P-M  
Lettlová Zdeňka 2302 390 KÚ P-M  
Levá Libuše 2110 299 KÚ P-M  
Lexová Naděžda 3264 264 KÚ P-V  
Líbalová Irena 1458 S/22  
Línová Lýdie, RNDr. 1666 480  
Lipková Zdeňka 1445 483  
Lišková Hana 1503 453  
Lišková Jana 3374 174 KÚ P-V  
Liznerová Eva 3306 6 KÚ P-V  
Lochman Vratislav 1531 432  
Lojda Tomáš 2026 189 KÚ P-M  
Lojková Marta, Ing. 1237 537 ČÚZK  
Lukele Petr 1554 386 ČÚZK  
Lyková Jaromíra 3382 182 KÚ P-V  
         
 
M      
         
Macinková Helena 4134 134 KÚ P-Z  
Mach Evžen 3082 282 KÚ P-V  
Macháčková Jitka, Ing. 1264 544 ČÚZK  
Majerová Kateřina 1612 461  
Málek Jiří 3492 392 KÚ P-V  
Malinová Daniela 3271 271 KÚ P-V  
Málková Helena 3093 293 KÚ P-V  
Marek Petr, Ing. 1556 349  
Marešová Blanka 1431 401  
Marešová Pavlína, Mgr. 2309 335 KÚ P-M  
Marhul Jiří - údržba 1811 S/20  
Marková Jana, Mgr. 2090 234 KÚ P-M  
Maršík Stanislav 4133 133 KÚ P-Z  
Maršíková Pavla- t.ústředna 9 t.ústředna  
Maryšková Bohumila 2052 201 KÚ P-M  
Masnica Rudolf 1425 483  
Mašková Zina 2094 207 KÚ P-M  
Matějková Jarmila, Ing. 2106 298 KÚ P-M  
Matějková Věda 1609 462  
Matouš Zdeněk 3391 191 KÚ P-V  
Mazanec Stanislav,Ing. 1254 502 ČÚZK  
Medunová Alžběta 3387 16 KÚ P-V  
Menšík Jiří 1511 449  
Menšík Vít 1501 448  
Menšíková Kamila 2102 296 KÚ P-M  
Michal Jarosl.,doc.Ing.,CSc. 1341 603 ZKI  
Michalík Bohumil, Ing.,Csc. 1590 344  
Michl Lukáš 1774 439  
Michl Lukáš 1674 476  
Míková Simona 1246 546 ČÚZK  
Mikšíková Zuzana 3272 272 KÚ P-V  
Milesová Ema, Ing. 1664 481  
Mixová Marie 1330 607 ZKI  
Mlejnek Pavel, Ing. 3492 392 KÚ P-V  
Modrá Alena 2016 103 KÚ P-M  
Mokošínová Věra 1570 375  
Morčušová Jitka, RNDr. 1649 364  
Motejzíková Jarmila 3268 266 KÚ P-V  
Motyčková Marcela 2140 14-hala KÚ P-M  
Mrázek František 1456 S/22  
Mrázek Martin, Ing. 1513 460  
Mrázková Kateřina 1210 513 ČÚZK  
Mrkvička Michal, Ing. 3429   ČÚZK  
Mrštík Luděk 1539 424  
Mrvíková Lenka 3054 254 KÚ P-V  
Mukařovská Dagmar 3404 312 KÚ P-V  
Müllerová Jiřina 1647 365  
Muřický Eduard, RNDr. 1660 477  
Musil Roman 1811 S/20  
Musil Stanislav - velín 1810 S/29  
Musilová Eva 1587 347  
Musilová Jitka 2036 117 KÚ P-M  
Mužík Václav 1700 122  
         
 
N      
         
Navrátil Petr 1597 376  
Nečasová Drahomíra 3383 183 KÚ P-V  
Nedělková Alena 2107 298 KÚ P-M  
Nedvěd Jaroslav, Ing. 3046 246 KÚ P-V  
Nedvídek Lumír, Ing. 1241 541 ČÚZK  
Nemajer Tomáš 3043 243 KÚ P-V  
Nevická Ludmila, Ing. 1275 525 ČÚZK  
Němcová Věra 1693 437  
Němečková Edita 2046 110 KÚ P-M  
Němečková Emilie 1691 437  
Němečková Jarmila 1213 518 ČÚZK  
Netušilová Jitka 3082 282 KÚ P-V  
Netušilová Marie 3094 294 KÚ P-V  
Nikodémová Jaroslava 3433 333 KÚ P-V  
Nosková Marie, Ing. 1667 480  
Nová Věra 3085 285 KÚ P-V  
Novák Petr, Ing. 1248 548 ČÚZK  
Novák Stanislav, Ing. 3402 302 KÚ P-V  
Nováková Alena 4155 155 KÚ P-Z  
Nováková Beáta, Ing. 1651 362  
Nováková Ludmila 1577 378  
Nováková Renata, Ing. 1605 407  
Novotná Drahomíra 3433 333 KÚ P-V  
Novotná Jitka 4137 137 KÚ P-Z  
Novotná Larisa, p.g. 1622 226  
Nykodýmová Marta 3264 264 KÚ P-V  
         
 
O      
         
Olejník Stanislav, Ing. 1542 421  
Olivová Květa, Ing. 1247 547 ČÚZK  
Ondrejcová Marie - telefon. 9 t.ústředna  
Otáhal Pavel, Ing. 1535 430  
Oulíková Eva, JUDr. 2079 224 KÚ P-M  
Ovčáčík Michal, Ing. 1234 534 ČÚZK  
         
 
P      
         
Paleček Martin 3608 245 KÚ P-V  
Patáková Ivanka, Ing. 1652 362  
Pavelek Jarosl. prom. práv. 1351 611 ZKI  
Pavlata Zdeněk 2061 237 KÚ P-M  
Pavlatová Jana 4008 9 KÚ P-Z  
Pavlíková Jana, Mgr. 2075 222 KÚ P-M  
Pavlisová Lenka 3281 281 KÚ P-V  
Pavlová Ludmila, Ing. 3274 274 KÚ P-V  
Pecánková Jitka 1424 415  
Péchy Gašpar, Ing. 1553 385  
Penížková Lidmila, Ing. 1669 472  
Peštová Jiřina 3801 301 KÚ P-V  
Petr Jan 3415 315 KÚ P-V  
Petrová Iva 2124 4 KÚ P-M  
Pfefr Petr 2118 15-hala KÚ P-M  
Pfefrová Jana 2089 234 KÚ P-M  
Philippová Helena, JUDr. 2091 235 KÚ P-M  
Pilařová Eliška 1591 379  
Pitáková Jaroslava 4146 147 KÚ P-Z  
Píčová Jarmila, Ing. 1661 478  
Platilová Kateřina 3276 276 KÚ P-V  
Plischke Vratislav, Ing. 1673 470  
Plitzová Jana 4010 154 KÚ P-Z  
Podhorská Michaela 4132 132 KÚ P-Z  
Podhůrská Jitka, Ing. 3424 324 KÚ P-V  
Podracká Marta, Ing. 1361 612 ZKI  
Pokorná Alena 2028 106 KÚ P-M  
Pokorný Jan 2469 104 KÚ P-M  
Pokuta Vít 4161 161 KÚ P-Z  
Poláček Jiří, Ing.,CSc. 1562 373  
Poláková Hana 4148 149 KÚ P-Z  
Polesná Marta 1272   ČÚZK  
Popelář Miroslav 1532 427  
Posejpalová Ivanka 2201 102 KÚ P-M  
Posekaná Jana 2089 234 KÚ P-M  
Pospíšil Jaroslav, Ing. 2004 3 KÚ P-M  
Pospíšil Vladimír, Ing. 1214 514 ČÚZK  
Pospíšilová Hana 1537 426  
Pražáková Libuše 2080 224 KÚ P-M  
Pražský Petr, Ing. 1429 387 Kadaster  
Predajnoš Ján, Ing. 2408 207 KÚ P-M  
Prekšlová Jana 2134 3-hala KÚ P-M  
Pressová Jana, RNDr. 1695 474  
Procházková Ludmila 2060 204 KÚ P-M  
Procházková Milena, Ing. 4152 152 KÚ P-Z  
Provázek Jiří, Ing. 1520 454  
Ptáčková Kateřina, Mgr. 1607 471  
Pudil Bohuslav 1533 428  
         
 
R      
         
Rada Pavel, Ing. 1215 515 ČÚZK  
Radouch Ferdinand, Ing. 2114 22 KÚ P-M  
Rajnišová Bohumila 1263 513 ČÚZK  
Rambousek Jan, Ing. 1209 509 ČÚZK  
Rasocha Jaroslav, Ing. 2001 215 KÚ P-M  
Ratajová Blanka, JUDr. 3370 170 KÚ P-V  
Rathouská Jitka 3271 271 KÚ P-V  
Ratvajová Natalja 1437 485  
Rauš Miloslav 1571 353  
Reischigová Ivana, Ing. 1340 602 ZKI  
Roflík Zdeněk 2040 114 KÚ P-M  
Rosenkranzová Šárka 3262 262 KÚ P-V  
Rössler Michal, Ing. 1539 424  
Rottová Alice 1428 388 Nemoforum  
Rottová Dana 1633 406  
Roubalová Lenka, Ing. 3427 327 KÚ P-M  
Rousek Tomáš 1857 349  
Rousková Martina 1686 439  
Rubková Věra 1591 379  
Rückelová Eva 1272   ČÚZK  
Rudolfová Václava 3349 249 KÚ P-V  
Růnová Dana 2132 12-hala KÚ P-M  
Růtová Marcela 1427 5  
Růžička Karel, Bc. 4141 141 KÚ P-Z  
Růžička Robert 3383 245 KÚ P-V  
Ryklová Božena 3270 270 KÚ P-V  
         
 
Ř      
         
Řečníková Marie 2053 201 KÚ P-M  
Řeháčková Bohuslava 2137 8-hala KÚ P-M  
Řemenová Blanka 2006 2-hala KÚ P-M  
Řenčová Jaroslava 2093 206 KÚ P-M  
Řezníčková Monika, Ing. 1287 537 ČÚZK  
Římalová Jitka, Ing. 1623 226  
         
 
S      
         
Sabo Jozef - údržba 1811 S/20  
Salášková Radana 4134 134 KÚ P-Z  
Sedlačiková Hana, Ing. 2019 105 KÚ P-M  
Sedláčková Jiřina, Ing. 1360 612 ZKI  
Seidlová Marie 3383 183 KÚ P-V  
Seik Jan, Ing. 1770 605 ZKI  
Sejkora Ivan, Ing. 2065 239 KÚ P-M  
Sekanina Ivan, Ing. 3413 313 KÚ P-V  
Sekela Stanislav, p.p. 4144 144 KÚ P-Z  
Scheinherr David, Mgr. 2306 334 KÚ P-M  
Schimmer Ivan, Ing. 2131 hala KÚ P-M  
Schonfeldová Andrea 2045 110 KÚ P-M  
Schusterová Jana 3084 284 KÚ P-V  
Sigmundová Jaroslava 3263 263 KÚ P-V  
Skala Martin, Ing. 1517 444  
Skálová Věra 3414 314 KÚ P-V  
Skořepová Květoslava - úkl.      
Skrbková Jana 3408 308 KÚ P-V  
Smetanová Danuše 4150 151 KÚ P-Z  
Smíšková Anna 2130 6-hala KÚ P-M  
Snopek Jaroslav, Ing. 1443 435  
Sobotka Martin 1510 450  
Sojková Ivana 1462 S/25  
Solnický Milan, JUDr. 1268 506 ČÚZK  
Sopoliga Demeter, JUDr. 1350 611 ZKI  
Sosnovcová Eva 3407 307 KÚ P-V  
Souček Zbyněk, Ing. 1231 531 ČÚZK  
Spielvogelová Jaroslava 1586 381  
Spousta Jan 1510 450  
Srbová Miroslava, Ing. 2501 101 KÚ P-M  
Stamenovová Květa, Ing. 4100 154 KÚ P-Z  
Stará Anežka 3351 251 KÚ P-V  
Stárková Slavomíra 3374 174 KÚ P-V  
Stašková Eva 2100 296 KÚ P-M  
Stehlík Vladimír, Ing. 1512 445  
Stehnová Hana, RNDr. 1619 228  
Stojanovová Věra 3307 7 KÚ P-V  
Strnad Josef 1526 468  
Střihavka Miloš, Ing. 2041 113 KÚ P-M  
Suchá Pavlína 2305 334 KÚ P-M  
Suchánek Vít, Ing. 1253 501 ČÚZK  
Suchý Ladislav 3385 185 KÚ P-V  
Sukdolová Ludmila 3085 285 KÚ P-V  
Suldovská Helena 2051 201 KÚ P-M  
Sussmannová Libuše, Ing. 1265 545 ČÚZK  
Svatošová Helena 3532 28 KÚ P-V  
Svobodová Ivanka, Ing. 2129 208 KÚ P-M  
Svobodová Věra 2119 16 KÚ P-M  
Syrovátková Eva, PhDr. 1228 528 ČÚZK  
Sysová Jana, JUDr. 2078 223 KÚ P-M  
Szucsová Jana 2113 125 KÚ P-M  
         
 
Š      
         
Šamonil Pavel 1513 460  
Šandová Helena, Ing. 1565 370  
Šebík Vladimír 3494 304 KÚ P-V  
Ševčíková Lenka 2044 110 KÚ P-M  
Šibor Miloslav 3386 186 KÚ P-V  
Šiborová Jaroslava 3091 291 KÚ P-V  
Šidlichovský Pavel, Ing. 1699 436  
Šidlichovský Pavel, Ing. 1695 474  
Šídlo Bohumil, Ing. 1602,1603 409  
Šícha Jan 1537 426  
Šilar Michal 1678 440  
Šilerová Milena 4162 162 KÚ P-Z  
Šíma Jiří, Ing., CSc. 1211 511 ČÚZK  
Šimáčková Dagmar 3351 251 KÚ P-V  
Šimáčková Magdalena 1238 538 ČÚZK  
Šimková Pavla 2067 210 KÚ P-M  
Šindelář Karel, Ing. 1543 420  
Šitrová Miroslava 1693 437  
Šizling Jiří 2040 114 KÚ P-M  
Šír Václav 1599,4444 343  
Škardová Jitka 4156 156 KÚ P-Z  
Škopová Anna 3382 182 KÚ P-V  
Šlehoferová Markéta 1216 516 ČÚZK  
Šleichertová Dana 2033 118 KÚ P-M  
Šleichrtová Jiřina, RNDr. 3259 259 KÚ P-V  
Šmídlová Marta 3084 284 KÚ P-V  
Šmídová Miloslava 2011 20 KÚ P-M  
Šoukal Bohumil - inform. 1614,1615 dvorana  
Špryňar Jiří 3415 315 KÚ P-V  
Špryňarová Iva 1654 360  
Šrůta Jiří, Ing. 1665 481  
Štefanicová Lenka 3054 254 KÚ P-V  
Štěpánková Jiřina 1412 414  
Štětka Pavel 1463 S/24  
Štorek Josef 1578 342  
Štorková Jana 4147 148 KÚ P-Z  
Štumplová Pavlína, Ing. 3381 181 KÚ P-V  
Šturala Josef 1517 444  
Šťastná Libuše 3277 277 KÚ P-V  
Šťastný Václav, Ing. 1551 374  
Šúryová Tatiana 1271 521 ČÚZK  
Šustrová - úklid      
Šustrová Daniela, Mgr. 2047 109 KÚ P-M  
Švec Jiří, Ing. 1219 519 ČÚZK  
Švecová Vlasta 2035 117 KÚ P-M  
Švehlová Irena, p.fil.a hist. 1613 461  
Švejkovská Jana 2470 218 KÚ P-M  
         
 
T      
         
Táborská Hana 1566 377  
Tájek Jaroslav 3403 303 KÚ P-V  
Takáčová Radomila 1544 419  
Talichová Iveta 3533 29 KÚ P-V  
Tamme Karel, JUDr. 3601 171 KÚ P-V  
Teklová Hana 2103 297 KÚ P-M  
Telepunová Daniela 1689 438  
Tempír Zdeněk, JUDr. 2087 233 KÚ P-M  
Tesárková Petra 3385 185 KÚ P-V  
Thérová Milena 1586 381  
Tichá Božena 1689 438  
Tichá Dagmar 3386 186 KÚ P-V  
Tichá Milena 3280 280 KÚ P-V  
Ticháčková Radka 2099 240 KÚ P-M  
Tkáčová Milada 2077 233 KÚ P-M  
Tomanová Libuše 4155 155 KÚ P-Z  
Tomášková Blažena 1535 430  
Topinková Alena 3349 249 KÚ P-V  
Tothová Jana 3260 260 KÚ P-V  
Trakal Jaroslav, Ing. 1540 423  
Traurig Michal Jiří, Mgr. 1650 363  
Trlica Ladislav, Ing. 1572 352  
Tuček Luboš 1421 434  
Tučková Jana 2420 210 KÚ P-M  
Typolt Vladimír, Ing. 1514 460  
         
 
U      
         
Uhlíř Jaroslav, Ing. 1668 479  
Ullmannová Jana 4000 8 KÚ P-Z  
Ulrychová Zuzana, Ing. 3426 326 KÚ P-V  
Urban Bohumil, Ing. 1508 452  
         
 
V      
         
Vacek Miroslav 1505 455  
Vácha Miroslav, Ing. 1364 613 ZKI  
Vachová Šárka 3376 176 KÚ P-V  
Váchová Věra 3391 191 KÚ P-V  
Valenta Tomáš, Ing. 1532 427  
Valentová Dana 4134 134 KÚ P-Z  
Valentová Jana, Ing. 3532 28 KÚ P-V  
Valský Jan 1572 352  
Valtr Josef 3407 307 KÚ P-V  
Vaněček Milan, Ing. 1208 526 ČÚZK  
Vaněk Rudolf 1427 5  
Vašáková Eva, JUDr. 1252 552 ČÚZK  
Vašíček Jiří 1444 483  
Vavroch Vladimír 2412 26 ČÚZK  
Večeře Karel, Ing. 1207 507 ČÚZK  
Vedralová Jarmila 3279 279 KÚ P-V  
Vejdovská Eva 2095 236 KÚ P-M  
Vejsadová Olga 1688 438  
Veselá Anna 2308 335 KÚ P-M  
Veselý Jiří, Ing. 1290 524 ČÚZK  
Veselý Martin 3494 304 KÚ P-V  
Veselý Václav 1455 404  
Veverková Alena, Ing. 1645 366  
Vicherová Hedvika 3084 284 KÚ P-V  
Vilím Pavel, Mgr. 1598 369  
Vitáková Milena 2049 108 KÚ P-M  
Vítů Marta 2031 119 KÚ P-M  
Vítů Zdeněk, Ing. 1362 609 ZKI  
Vlček Bohumil, Ing. 1553 385  
Vlček Jiří 3431 331 KÚ P-V  
Vlčková Klaudie 1426 5  
Vlčková Lucie, Mgr. 1574 350  
Vlčková Marie, Ing., CSc. 1218 527 ČÚZK  
Voborníková Růžena - úklid      
Vodičková Gabriela 3384 184 KÚ P-V  
Vohralíková Jarmila 4122 130 KÚ P-Z  
Vojtěchová Anna 4141 141 KÚ P-Z  
Vojtěchová Jana 4136 136 KÚ P-Z  
Volf Jiří 1570 375  
Volfová Helena, Ing. 2062 205 KÚ P-M  
Vondrák Marek, Ing. 3606 242 KÚ P-V  
Vondrušková Olga, Ing. 2414 23 KÚ P-M  
Voničková Irena 4150 151 KÚ P-Z  
Vorlíčková Jaroslava, Ing. 1366 609 ZKI  
Vosmík Josef 1691 437  
Vostřezová Zuzana, Mgr. 2073 221 KÚ P-M  
Votavová Olga 4137 137 KÚ P-Z  
Vrabíková Irena 4147 148 KÚ P-Z  
Vraná Blanka 1535 430  
Vránová Zdeňka 3387 187 KÚ P-V  
Vrbatová Jitka, Ing. 1645 366  
Vrbíková Marie 2108 298 KÚ P-M  
Vurmová Jarmila 1255 503 ČÚZK  
Vyhlídalová Patricie 1220 508 ČÚZK  
         
 
W      
         
Weberová Jaroslava 1606 407  
Welzová Marta, Ing. 1589 345  
Wilczková Alena 2027 190 KÚ P-M  
         
 
Z      
         
Zahradníček Pavel, Ing. 3491 391 KÚ P-V  
Zahradníčková Zdeňka 2110 299 KÚ P-M  
Zahradníková Jana 3262 262 KÚ P-V  
Zahradníková Květoslava 3260 260 KÚ P-V  
Zachariášová Radka 2074 221 KÚ P-M  
Zachulová Věra 1536 429  
Zajácová Růžena 2020 217 KÚ P-M  
Zajácová Růžena 2020 217 KÚ P-M  
Zajíček Ladislav, Ing. 1501 448  
Zajíček Petr, PaedDr. 1212 504 ČÚZK  
Zákoutská Jarmila, Ing. 3261 261 KÚ P-V  
Zamrazilová Jitka, Ing. 3353 253 KÚ P-V  
Zeman Jan 1505 455  
Zeman Martin 1570 375  
Zeman Miroslav 1697 473  
Zeman Zdeněk 1534 431  
Zemanová Ludmila 1465 S/23  
Zikmundová Dagmar 4138 138 KÚ P-Z  
Zimlová Jitka, Ing. 1610 462  
Zimová Alena 1611 461  
Zimová Růžena, Ing. 1595 388 Nemoforum  
Zucker Zdeněk 3491 391 KÚ P-V  
Zvěřinová Jana 1678 440  
         
 
Ž      
         
Žáček Zdeněk 1585 380  
Žejdlík Jiří 1463 S/24  
Žižka Zbyněk, Ing. 1230 530 ČÚZK  
         
         
         
         
další telefony
zazipovaný soubor v XLS ke ztažení
Vyvěšeno: 12.10.2000
www.zememeric.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Rezort ČÚZK] [ruzne] [Pošta]