[Home Page]    Trimble získal zakázku na průzkum atmosféry


Sunnyvale (8. 8. 2000): Společnost UCAR (Univerzitní společnost pro atmosférický výzkum) spolu s National Science Foundation (Národní vědecká nadace) a dalšími univerzitními společnostmi zadala společnosti Trimble tříletou objednávku na dodávání GPS přijímačů pro SuomiNet - celonárodní univerzitní síť GPS vytvořenou pro výzkum a studium atmosféry v USA. Očekává se, že Trimble bude dodávat každoročně nejméně 100 systémů 4700 GPS Receiver s mikrocentrovanými anténami.
   

Zdroj: Tisková zpráva společnosti Trimble


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Víme - Víte] [GPS] [Pošta]