[pošta]             Březen '99

[Rezort ČÚZK]

Přehled významnějších událostí na ČÚZK v r. 1998
WWW stránky ČÚZK
Přírůstky knihovny zeměměřictví a katastru ODIS VÚGTK
Knihovna zeměměřictví a katastru ODIS VÚGTK - 2. díl
Komora informuje
Rozšíření internetových stránek ČÚZK
Pozemkové úpravy

[Katastr nemovitostí]

Pozemkové knihy – krátký pohled do historie, 1. část
KN na internetu
Návod pro vedení katastru nemovitostí
Nizozemský katastr nemovitostí Kadaster
Pozemkové úpravy

[Víme - víte]
Z DOMOVA
GIS Ostrava ´99 - co jsme slyšeli
GIS... Ostrava '99
SEČ '99
GPS ve strojírenství
Stát nabízí pozemky
KN na internetu
Září v Olomouci
Rozšíření internetových stránek ČÚZK

ZE ZAHRANIČÍ
Nizozemský katastr nemovitostí Kadaster
Sokkia představuje inovované totální stanice POWERSET

ZAJÍMAVOSTI
Obor ve filatelii, Díl 7. - kartografie, 1. část
Jako vystřelený šíp - žerty stranou
Krachnou SW firmy?

[Kartografie]

[Geodezie]

Sokkia představuje inovované totální stanice POWERSET

[GIS]

GIS Ostrava ´99 - co jsme slyšeli
GIS... Ostrava '99
Září v Olomouci
SEČ '99
Sokkia představuje inovované totální stanice POWERSET

[GPS]

GPS ve strojírenství
Geoinvest nabízí

[DPZ]

[Školství]

[Přečtěte si]

[Internet]


Všude samý internet
WWW stránky ČÚZK
Březen - měsíc internetu
Internet ve státní správě
Oslavy na Web serveru Zeměměřiče
Prague Internet World
KN na internetu
Knihovna zeměměřictví a katastru ODIS VÚGTK - 2. díl
Nizozemský katastr nemovitostí Kadaster
Chcete «Z plus plus»?
Rozšíření internetových stránek ČÚZK

[Různé]
Co takhle GPlus?
Oznámení
Co se již nevešlo do tohoto čísla!
Kdo je vinen?

[Server]