[Home Page]   

Co je opakem chaosu?

Dlouho jsem nevěděl, jak to pojmenovat jedním slovem. Cítil jsem, že by to měl být řád, systém, něco dokonalého... ale nedokázal jsem to vyjádřit přesně.

   Kdesi jsem se dočetl, že opakem chaosu je kosmos, kde je vše uspořádané, dokonalé a děje se podle určitých zákonitostí. Představil jsem si vesmírné objekty - jak vznikají, zanikají a obíhají po drahách, které lze předvídat a definovat. Ano, kosmos bude opakem chaosu. Pak jsem si představil data v KN - jak vznikají, zanikají a obíhají po síti. Co by mohlo být opakem chaosu v našem oboru? Určitě to bude nový ISKN.

  Vzplanutí hvězdy je ve vesmíru pozorovatelné třeba až za 15 miliard let. Věřím, že např. zápis do katastru bude v novém ISKN pozorovatelný podstatně dříve.

  Určitě se dočkáme na ISKN i spousty vtipů.

   

Radek PETR

    vyvěšeno: 6.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Katastr Nemovitostí] [Pošta]