[Home Page]            


   
 

Český svaz vědeckotechnických společností

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

tel: 02/24097184, 02/21082248, fax: 02/22221780, e-mail: seminar@csvts.cz

Pozvánka na jednodenní seminář

Informační technologie, ČSVTS a Státní informační politika

 

který se bude konat v úterý dne 3.4.2001 v budově ČSVTS, Novotného lávka 5,

116 68 Praha 1, místnost 319. Zahájení semináře bude v 9.30 hod. Konec do 18 hod.

 

Seminář je bezplatný a koná se ve spolupráci s těmito členskými společnostmi ČSVTS:

Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie

Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku

Česká informační společnost

Český komitét pro vědecké řízení

Česká společnost pro životní prostředí

Česká společnost chemického inženýrství

Z pověření předsednictva ČSVTS je garantem semináře Ing.J.Novosad, CSc. (tel.02/21082248).

 

PROGRAM

1. Úvodní slovo. Ing.D.Hanus, CSc., EUR ING, předseda ČSVTS

2. Státní informační politika – cesta k informační společnosti, Ing.K.Březina, ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR

3. Informační společnost – skutečnost či očekávání? Ing.J.Skokan, předseda Společnosti pro

informatizaci a informační technologie

4. Vzdělání v informační společnosti – výzva pro 10 milionů. Ing.S.Chromec, předseda sdružení Česká digitální média

5. Distanční vzdělávání. Doc.Ing.M.Špunda, CSc., Vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku

6. Informační technologie v knihovnictví. Ing.M.Svoboda, ředitel Státní technické knihovny

Přestávka

7. Elektronický obchod. Ing.Z.Bahenský, prezident Sdružení pro informační společnost

8. Elektronický podpis – první certifikační autorita. Ing.Z.Budiš, ředitel VVZ PVT, a.s.

9. Tvorba odborného programu kongresu přes internet, Ing.J.Novosad, Česká společnost

chemického inženýrství

10. Informační technologie a životní prostředí. Ing.O.Velek, předseda České společnosti pro životní prostředí

11. Poradenství v energetice s využitím informačních technologii. Ing.K.Hanauer, Česká

energetická společnost

12. Technologie Lon Works. Mgr.J.Št'avík, předseda Společnosti pro vzdělávání a mládež.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přihlášky zašlete do 30. března 2001 na adresu:

Mgr.L.Vejmelková, ČSVTS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1: tel: 02/24097184, fax: 02/22221780, e-mail: seminar@csvts.cz

Již přihlášení účastníci se nemusí znovu přihlašovat.

 

Přihláška účasti na seminář Informační technologie, ČSVTS a Státní informační politika

Příjmení, jméno, tituly:

Adresa do zaměstnání:

(Případně členská společnost:)

Tel: Fax:

e-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Podpis:

    Vyvěšeno: 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [GIS] [Pošta]