[Home Page]   

Budou data z katastru dražší?

Vyhláška o poskytování údajů z KN je již předána ke zveřejnění a z různých stran přicházejí do naší redakce informace, že dochází k několikanásobnému navýšení poplatků za data z KN.

    Na konferenci ISSS 2001 se 26. března k této věci vyjádřil místopředseda ČÚZK, ing. K. Večeře, který informoval, že ČÚZK velice pečlivě přepočítával nastavení úrovně zpoplatnění údajů z KN v nové vyhlášce tak, aby k navýšení poplatků nedošlo a do státního rozpočtu byly odváděny stejné finanční prostředky. Změnily se však měrné jednotky, došlo ke sjednocení sazeb za popisné informace i za mapu (mapa byla 5x dražší), což může znamenat při počítání poplatků jen za SPI jistý nárůst. Dále je nutné uvažovat, že se radikálně snížila sazba za DKM (někteří uživatelé říkají z velmi nemravně velké ceny na cenu nemravnou). Ing. Večeře ujistil, že pokud by podle nové vyhlášky pro některé územní celky opravdu došlo k nějakému výraznějšímu navýšení, je to potřeba oznámit a ČÚZK se tím bude zabývat.

    Obecně lze říci, že cena za SPI šla nahoru, za SGI dolů. Při hromadném odběru dat existují slevy. Zběhlý "nákupčí" dat z KN ví, že se někdy vyplácí koupit od ČÚZK o něco více udajů a dostat se do příznivějšího cenového intervalu. Zní to až neuvěřitelně. Stejně jako skutečnost, že od určitého množství se sleva nezvyšuje. Podle nové vyhlašky dojde ke sjednocení slev bez závislosti na "náladě" KÚ či místní úpravě.

    Na Webu Zeměměřiče jsme připravili stránku, kde umožníme prezentovat konkrétní případy několikanásobného navýšení, které nám zašlou naši čtenáři do redakce. Soustředěním poznatků na jedno veřejně přístupné místo se lehce ukáže, zdali budou data z katastru dražší - jak říkají uživatelé, nebo ne - jak říká správce.

   

(rp)

    vyvěšeno: 10.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Katastr Nemovitostí] [GIS] [Pošta]