[Home Page]   

Evidence obyvatel

O každé osobě vede MV ČR v tomto informačním registru, a to jak na okresní, tak na centrální úrovni: identifikační údaje (rodné číslo, jméno, příjmení, rodné příjmení), osobní údaje (datum narození, místo narození, matrika místa narození, pohlaví, rodinný stav, matrika změny stavu, titul, státní příslušnost, datum úmrtí, matrika úmrtí, zákaz pobytu, omezení způsobilosti, zbavení způsobilosti), lokační údaje (adresa trvalého pobytu), údaje o příbuzných - identifikační údaje u otce, matky, partnera a dětí. Evidence obyvatel bude propojena také s ISKN. Přehled historie evidence obyvatelstva od vlády Josefa II. naleznete na Webu Zeměměřiče.

   

(zs) Zdroj: ISSS 2001.

    vyvěšeno: 10.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Různé] [Pošta]