[Home Page]             Pobočka

 

 

 

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

 

Vás pozýva

na seminár s medzinárodnou účasťou

 

GEODETICKÉ SIETE 2001

 

Podbanské
 29. – 31. október 2001

          

*  Zameranie seminára 1

*  Predbežný program 1

*  Základné informácie 2

*  Prihláška  do 31.5.2001 2

               

 

  Zameranie seminára

 

V kľude tatranských veľhôr nadviazať na tradíciu odborných seminárov spojených s problematikou geodetických sietí.

Odborné bloky sa budú zameriavať na :

*  softvérovu podporu produktov Bentley pri riešení  geodetických úloh a informačných systémov  - Internet,

*  nové geodetické základy Slovenska, európsky priestorový referenčný systém,

*  geodynamiku a presné lokálne geodetické siete, modely riešení,

*  technológie globálneho systému určovania polohy a využitia permanentných staníc.

Cieľom seminára je oboznámiť všetkých geodetov s najnovšími výsledkami dosiahnutými

v rezorte geodézie, katastra a kartografie, na univerzitnej pôde, v komerčnej sfére i v štátnej správe Slovenska, Česka, Poľska.

 

 

spať

 

  Predbežný program

 

                              29. októbra 2001 -  pondelok 

                                                         15.00 – 16.00 prezentácia účastníkov

                                             16.00 – 18.00 blok A

          softvérové riešenia a Internet

 

                              30. októbra 2001 - utorok 

                                                         9.30 – 12.00  blok B

          geodetické základy

                                                         14.30 – 18.00 blok C

          lokálne geodetické siete

 

                              31. októbra 2001 - streda 

                                                           9.00 – 12.00 blok D

          globálny systém Určovania polohy

 

spať

 

  Základné informácie

 

*  rokovací jazyk slovenský, český,

*  z referátov bude zostavený zborník,

*  výstavky.

 

 

        Odborný garant :                                                    

        Ing. Štefan Priam, PhD.                               

 

        Organizačný garant :

        Ing. Dušan Ferianc

 

        Kontakt :

        ferianc@gku.sk  /  www.gku.sk

        ++421 7 4333 6188

 

 

  Miesto konania :

 

                        Hotel PERMON***

Kongresová sála

Podbanské 18

032 42  Pribylina

Telefón : +421 7 4333 6188

 

Účastnícke poplatky :

Celková cena  do 2500,-Sk (stravné, noclažné, vložné a zborník).

 

spať

 

Prihláška  do 31.5.2001

 

V prihláške prosíme uviesť :

 

*  Meno, priezvisko, titl.

*  Organizácia, firma

*  Adresa

*  E-mail

*  Telefón

 

a zaslať organizačnému garantovi

spať

    Vyvěšeno: 10.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Geodezie] [Vime - Vite] [Pošta]