[Home Page]             LEICA TOUR 2001

PRAHA (1. 2. 2001): První únorový den zakončila firma GEFOS a.s. svoje týdenní putování po městech českých s prezentacemi výrobků firmy LEICA. Tentokrát přivítala zájemce o nejnovější informace v Kongresovém centru v Průhonicích.

   V první části prezentace jsme mohli vyslechnout zevrubné porovnání všech dostupných přístrojů firmy LEICA - 42 totálních stanic a 5 teodolitů - pro přehlednost vyrovnaných do přehledu dle sedmi tříd přesnosti (7" - 5" - 3" - 2" - 1,5" - 1" - 0,5") a čtyř výrobních řad (základní - TPS300/T100; univerzální - TPS700; profesionální - TPS1100; precizní - TPS1000/TPS2000). Jako novinka bylo uvedeno zvýšení intenzity laserového dálkoměru do té míry, že dnes může měřit do 200 metrů bez použití hranolu (příp. do 7,5 km na jeden, nebo do 12 km na tři hranoly). Jako speciální typy zakázek byly zmíněny metody měření přírůstků kubatur nebo sportovních výsledků (viz též Zeměměřič č. 11/2000).

   Druhá část prezentace přiblížila posluchačům GPS přístroje firmy Leica - Systém 500 s rozlišením na jednotlivé typy (SR 510, 520, 530 a GS50).

   Třetí část průhonického setkání se stejně jako olomoucká prezentace (24/1) věnovala navádění a řízení stavebních strojů pomocí GPS - "machine guidance", profilování a využití TCRM totálních stanic při měření v tunelu. Oproti tomu v Hradci Králové (22/1) a Plzni (30/1) zazněly referáty na téma "Průmyslová měření na sub-milimetrové úrovni, protínání pomocí totálních stanic, laser-tracker a zpracovatelský software", v Ostravě (23/1) a Českých Budějovicích (31/1) "GS50 - GPS pro sběr GIS informací; GIS DATA PRO - zpracovatelský software; Výsledky praktických testů a využití laserových dálkoměrů" a konečně v Brně (25/1) a Liberci (29/1) "Digitální fotogrammetrická stanice a software SOCET SET; Nový scanner DSW500; Pozemní průmyslová fotogrammetrie a produkty PMS - Elcovise, MOBI".

   Tři vylosovaní účastníci byli na závěr odměněni reklamními předměty firmy LEICA, načež se zúčastnění odebrali na firemní oběd, který ještě vylepšil bezchybnou prezentaci. Jediným stinným místem byla židle, na které jsem seděl - její umístění v historických místnostech s klenutými stropy bylo natolik nešťastné, že mi zvukový stín nepříjemně deformoval vystoupení přednášejících.

   

(mn)

    Vyvěšeno: 10.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]