[Home Page]   

MISYS na vzestupu

První verze geografického informačního systému MISYS byla vytvořena ve firmě GEPRO s.r.o. v roce 1991. Od té doby systém MISYS urazil dlouhou cestu a již několik let je poměrně hodně rozšířený a jeho nasazení se neustále rozrůstá. K hlavním uživatelům systému patří úřady městských částí hl. m. Prahy, okresní, městské a obecní úřady v ČR a SR, Institut městské informatiky hl. m. Prahy, finanční úřady, ministerstva, správci technického vybavení, závody, projektové, investorské a dodavatelské organizace v oblasti výstavby, realitní kanceláře, reklamní agentury, střední a vysoké školy, geodetické firmy a další.

    Velkou výhodou informačního systému MISYS je, že firma GEPRO nenabízí pouze hotový software, ale i řadu služeb, které napomáhají účelnému využívání informačního systému. Mezi takové služby patří zajištování a případné úpravy dat, pravidelné aktualizační cykly dat i softwaru, vývoj doplňujících aplikací na míru požadavkům konkrétního zákazníka a propojení s ostatními systémy. Celý informační systém je tedy dodáván tzv. na klíč. Pro uživatele je velmi důležité vzájemné propojení všech dostupných informací. Pokud uživatel pracuje s více agendami v různých systémech a z různých důvodů si přeje tyto systémy využívat i nadále, firma GEPRO se snaží napomoci integraci těchto agend do navzájem provázaného systému.

    K dalším výhodám systému MISYS patří především velmi přijatelná cena a jednoduchost obsluhy. Protože systém je vytvářen v českém prostředí, dobře postihuje aktuální problematiku typickou pro Českou republiku.

    Jádro systému MISYS tvoří moduly pro práci s grafickými i popisnými daty katastru nemovitostí, technickou mapou města, ortofotomapou a územně-plánovací dokumentací. Dále lze v systému využít prakticky jakýkoliv grafický podklad, a to ve vektorové i rastrové podobě. Ke grafickému podkladu je možné připojit v podstatě libovolnou databázi. K jádru jsou stavebnicově doplněny další moduly - například evidence obyvatel, územní identifikace, pasport zeleně, pasport komunikací, pasport veřejného osvětlení, zábory veřejných prostranství, registr ekonomických subjektů, digitální model terénu a mnohé další. Neustále se zvyšujícímu počtu uživatelů Intranetu/Internetu je určena verze MISYS-WEB, která umožňuje vyhledávání a prohlížení grafických i popisných dat, umístěných na vzdáleném datovém serveru, v prostředí internetového prohlížeče (např. Microsoft Internet Explo- rer). Výhodou je zejména snadná údržba software a aktuálních dat, sjednocení uživatelského prostředí a nižší nároky na PC uživatele.

    Kvalita systému byla letos oceněna i odbornou porotou v prestižní soutěži GEOAPLIKACE 2000, kterou organizuje Česká asociace pro geoinformace, Úsek pro reformu veřejné správy MV ČR a Svaz měst a obcí. Projekt GIS MISYS - Pražský region obsadil v kategorii B - státní správa s okresní/regionální působností druhé místo a projekt GIS MISYS - KLADNO v kategorii C - územní samospráva zvítězil! Podrobnější informace o systému MISYS i o firmě GEPRO lze získat na webovských stránkách http://www.gepro.cz.

   

27. 3. 2001
Ing. Lada Rábelová

Reklamní článek firmy: GEPRO spol. s r.o.
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
tel./fax: 02/573 13 328 - 31
http://www.gepro.cz


    vyvěšeno: 10.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [GIS] [Software] [Pošta]