[Home Page]   

Novinky zeměměřické knihovny

AHRENS, B.: Vztažné systémy při kombinaci GPS a terestrických pozorování: Koncepce pro trojrozměrné a dvojrozměrné vyhodnocení v bodových polích TP a AP v NRW;

RAVEN, P.: Nová koncepce vyhodnocení v TP bodovém poli v Severním Porýní-Vestfálsku: Kombinované vyhodnocení družicových a terestrických měření s pomocí jednotného rozhraní měřených dat EMDS;

SINGER, Ch.: SICADr-UT verze 3.1: Nové technologie v síťovém informačním systému pro zásobovací hospodářství;

BACKHAUSEN, D.: Vysoce přesné sledování stavebních objektů s pevně instalovanými systémy GPS reálného času;

BOUCHARDY, J.-Y.: Získání míru v Kosovu;

LECHTHALER, M.: Znaky kvality dat v kartografickém procesu vytváření modelů;

SIEVERS, J.: Geografické názvy: Těžká cesta k národní standardizaci;

LOTHER, G.: Geoinformační systémy: Pojmy a kategorie.

NZK v papírové podobě lze objednat na adrese:
odis@vugtk.cz
nebo: VÚGTK - ODIS,
250 66 Zdiby 98,


NZK v elektronické podobě najdete na www.vugtk.cz/nzk
   
vyvěšeno: 10.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Různé] [Pošta]