[Home Page]
další materiál            

Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech


    N á v r h
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,
---------------------------------------------------
Návrh promítnut do textu zák. č.284/1991 Sb., v platném znění :
stínováním vyznačen text ke zrušení
tučně uvedeny návrhy změn a doplnění
(pracovní materiál ! - bez korekcí v číslování odstavců, odkazů, apod.). soubor uložen v Microsoft Word.
(Bez záruky za obsahovou správnost- pozn. redakce)

(12.březen 2001)

    vyvěšeno 20.3.2001
další materiál 18/6/01


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Geodezie] [Vime - Vite] [Pošta]