[Home Page]            

Internet ve státní správě a samosprávě


    Hr. KRÁLOVÉ (27. - 28. 3. 2001): Konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) je již tradičním a vyhledávaným setkáním nejen odborné veřejnosti, ale i starostů a dalších představitelů veřejné správy se zástupci podnikatelské sféry v oblasti informatiky. Konference ISSS je platformou pro výměnu informací a zkušeností, místem, kde na 1 500 účastníků sleduje prezentace nových trendů v oblasti informačních a komunikačních technologií, zejména z pohledu jejich využití ve státní správě a samosprávě.

    Letošní, 3. ročník navštívilo kromě místopředsedy vlády Vl. Špidly také "internetové bratrstvo" mladých poslanců a ministrů (Březina, Gross, Langer, Mlynář). Prezentace a diskuse probíhaly souběžně v pěti sálech a přilehlých výstavních prostorách ve 3 patrech kongresového centra. Problematice GIS se věnovaly příspěvky CAGI v projektu MIDAS - Metainfomační systém pro potřeby veřejné správy, GIS v územním plánování, Možné scénáře využití geodat a dálkový přístup k datům KN a diskuse k podmínkám poskytování geodat.

    Vystoupení místopředsedy ČÚZK K. Večeře bylo provázeno technickými problémy s přenosem dat. Přeplněný sál se tedy dálkového přístupu k ISKN nedočkal, avšak K. Večeře slíbil zprovoznění volného zkušebního dálkového přístupu na internetu do 30. 4. 2001. Budeme Vás o této možnosti informovat prostřednictvím Webu Zeměměřiče.

    O základních registrech veřejné správy, kam ISKN patří, měl pohovořit též ředitel odboru informatiky ČÚZK, V. Suchánek, který se však musel předčasně vrátit do Prahy.

    Konferenci provázely také doprovodné soutěže, kde cenu Zlatý erb za nejlepší internetové stránky měst a obcí získaly obce Veverská Bitýška, Český Krumlov a Most. Cenu Český zavináč získaly obsáhlé stránky Ministerstva vnitra ČR (známé též napadnutím hackery). Soutěž Geoaplikace roku probíhala ve 3 kategoriích a obsahovala 26 funkčních IS, pracujících s prostorově vztaženými informacemi a sloužících veřejné správě. V kategorii Státní správa s celostátní působností zvítězil Web Map od Hydrosoftu Veleslavín a hl. m. Prahy nad projektem T-Mapy a ARGIS od T-Softu. V kategorii Státní správa s regionální působností vyhrál GIS okresu Kutná Hora od OkÚ Kutná Hora nad GIS MISYS od Gepra a partnerů a Obchvatem města Chrudim od OkÚ Chrudim. V kategorii Územní samospráva vyhrál GIS MISYS Kladna od Gepra a magistrátu města. Dále se umístil Web města Hradec Králové (Mag. Hr. Králové a T-Mapy) a projekt společnosti Berit. Zvláštní cenu obdržela digitalizace viničních tratí okresu Znojmo. O GIS MISYS podrobně informujeme na str. 14 - 15.

   

(rp)

    Vyvěšeno: 10.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]