[Home Page]   

Nový programový produkt VKM

VKM je geodetický program, určený pro tvorbu digitálních map, automatizovanou tvorbu geometrických plánů, výpočty a dopočty souřadnic bodů. Je schopen fungovat jako grafický prohlížeč obvyklých grafických souborů s možností práce s databázemi. Kromě obvyklých rastrových formátů (BMP, RLE, RAS, TIF, CIT, COT,...) podporuje vektorové formáty DGN, HPGL, GMP, GRN, OBR, resp. připojenou bodovou databázi. Prostřednictvím linků umožňuje připojovat negrafické informace z databází, a to i z informačního systému katastru nemovitostí (realizuje složitější vazby v připojené databázi), tisk "výpisů z KN", apod. Navíc podporuje zobrazení seznamů souřadnic a vlastního datového formátu VKD, který lze také editovat. Podporuje digitalizaci ze skenovaných rastrů (myší, funkce Lupa) i digitalizaci z map digitizérem (např. KAR). Digitalizace může probíhat současně při vektorizaci. Je přitom preferováno "chytání" za blízké body, čímž se vylučují zdroje možných topologicky nečistých dat. Při práci je uživatel odstíněn od nutností zabývat se umístěním náplně mapy do vrstev, to je totiž prováděno automaticky. Uživatel pro každý prvek náplně mapy musí zadat jeho význam, a to podle nabídnutých možností.

    Grafická data mohou být reprezentována odlišnými způsoby ve více oknech, a to podle nastavení viditelnosti jednotlivých výkresů, případně viditelnosti (barevnosti) jejich vrstev, dále podle měřítka, natočení a dalších parametrů ovlivňujících zobrazení dat.

    Pro import souřadnic podporuje celou řadu formátů seznamů souřadnic včetně textových a databázových forem. Výpočty souřadnic lze činit dávkově ze zápisníků měření, a také interaktivně prostřednictvím celé řady dopočtových úloh včetně polární úlohy s volným stanoviskem. Po úplném a správném zakreslení geometrického plánu v DKM se provádí automatický výpočet výměr a tvorba výsledného elaborátu. Podobně je podpořena tvorba geometrických plánů v KMD, popř. i pro lokality, kde není digitální mapa KN k dispozici. To umožňuje podpora dynamických transformací výkresů (rastrových i vektorových) a seznamů souřadnic. Je podporován import grafických dat z formátu VKM, DIKAT, DGN a dalších. Exportují se soubory VKM, DGN, a tisky podle potřeby, včetně kresby na perové plotry. Obsahuje řadu analytických funkcí pro soubory DGN. Součástí produktu je rovněž podpora výpočtů PBPP metodou nejmenších čtverců integrovaným modulem G-NETWM.

Nový programový produkt

 • geodetické výpočty včetně PBPP
 • snadná tvorba kresby
 • referenční výkresy a přístup do SPI
 • snadná a automatizovaná tvorba geometrických plánů
 • komfortní manažer tisku
 • velmi přijatelná cena

     


  Reklamní článek Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru
  Vedlejší 4, 625 00 Brno
  tel.: 05/35 28 96, 0602-76 46 85
  http://www.volny.cz/ssedlacek/vkm03.htm
  e-mail: ssedlacek@volny.cz

      vyvěšeno: 10.4.2001


  Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
  [Server] [Software] [Pošta]