[Home Page]   

Zpravodaj ČÚZK

OBSAH:

A - NORMATIVNÍ ČÁST:

  1. Dodatek č. 8 ze dne 18. 7. 2000 č.j. 2643/2000-23, kterým se mění Pokyny č. 11 ČÚZK ze dne 7. 12. 1994 č.j. 5320/1994-23 pro zápis právních vztahů k nemovitostem a dalších údajů KN, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 3. 1995 č.j. 1028/1995-23, dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 1995 č.j. 4708/1995-23, dodatku č. 3 ze dne 8. 11. 1995 č.j. 5328/1995-23, dodatku č. 4 ze dne 26. 7. 1996 č.j. 3478/1996-23, dodatku č. 5 ze dne 9. 10. 1996 č.j. 4698/1996-23, dodatku č. 6 ze dne 18. 12. 1997 č.j. 5861/1997-23 a dodatku č. 7 ze dne 4. 9. 1998 č.j. 3864/1998-23.
  2. Pokyny č. 24 ČÚZK ze dne 4. srpna 2000 č.j. 2648/2000-23, k realizaci zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb., v KN.
  3. Dodatek č. 1 ze dne 25. září 2000 č.j. 4163/2000-23, kterým se mění Pokyny č. 24 ČÚZK ze dne 4. 8. 2000 č.j. 2648/2000-23, k realizaci zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb., v KN.
B - OZNAMOVACÍ ČÁST:
  1. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
  2. Trvalé travní porosty v KN - opatření č.j. 4273/2000-23, 1. 9. 2000.
  3. Schválení názvů katastrálních území.
  4. Změna ve funkci ředitele KÚ v Pardubicích.
  5. Ztráta razítka u KÚ Praha-východ.
  6. Doplňky a změny v Přehledu organizačního uspořádání resortu ČÚZK podle stavu ke dni 20. 2. 2000.
  7. Objednávky Zpravodaje ČÚZK na rok 2001.

Vydává Český úřad zeměměřický a katastrální.
Zpravodaj ČÚZK lze objednat v prodejně map,
P. O. Box 24, Pod sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8.
Roční předplatné v roce 2001 činí 160 Kč.

Zpravodaj je též dostupný v PDF formátu na www.cuzk.cz, případně z Webu Zeměměřiče pod ikonou

    vyvěšeno: 10.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Rezort ČÚZK] [Pošta]