[pošta]             Katastr nemovitostí po novele

autor: Olivová K., Kuba B.

vydal: LINDE Praha, 1999, 6. aktualizované a doplněné vydání, doporučená cena 340,– Kč

    Počátkem března t.r. vyšlo již 6. aktualizované a doplněné vydání této známé, praktické příručky, zpracované podle právního stavu k 1. 1. ´99. Příručka vychází "z dílny" známých autorů publikací o katastrální problematice. Pohotově reaguje na zásadní novinky, ke kterým došlo v závěru roku 1998 novelizací "katastrální vyhlášky", a to jak v technické oblasti, tak v oblasti zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do KN.
   Populární formou informuje o základních aspektech KN, rozvádí, jakým způsobem a podle jakých podkladů se provádějí zápisy v KN vkladem, záznamem a poznámkou, je v ní uvedena řada příkladů. Obsahuje nové podrobnosti o poskytování informací z KN i z dřívějších pozemkových evidencí, informuje o zásadních změnách při vyhotovování a využívání GP, o změnách v obnově katastrálního operátů přepracováním SGI na DKM a o obnově katastrálního operátu na podkladě výsledků PÚ. Informace jsou doplněny vysvětlujícími tabulkami a ukázkami.
   Příručka obsahuje úplně znění všech tří zákonů a vyhlášky, kterými je KN ovládán, úplně znění jednacího řádu KÚ a nejnovější adresář republikových katastrálních orgánů. Je sestavena velmi přehledně, má výbornou grafickou úroveň.
   Zakoupíte v LINDE, a.s., Opletalova 35, 115 51 Praha 1.

  (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Přečtěte si]     [Server]