[HomePage]
250 století zeměměřictví
Kniha 250 století zeměměřictví
Autor: Doc. ing. P. Hánek, CSc., 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru), 1. vydání, Praha, Klaudian Praha, s.r.o., rok vydání 2000,
75 stran, 58 obrázků, doporučená cena 73,50 Kč.

hypsometr
    Publikace vysokoškolského profesora uceleně mapuje vývoj zeměměřictví od prvopočátků tohoto oboru až do současnosti se zvláštním důrazem na české a slovenské významné události zeměměřictví.
   Název knihy možná někoho až překvapí, vždyť 250 století znamená 25 000 let oboru zeměměřictví. Není to chyba, ale skutečnost. Již 23 tisíc let před Kristem člověk vyryl plánek do mamutího klu a právě tuto památku považujeme za nejstarší projev kartografické činnosti na této planetě. Nález pochází z oblasti Pavlovských vrchů! Další nalezené rytiny ze švýcarských jeskyní, z povodí Jeniseje či Ukrajiny jsou o několik tisíc let mladší
   Víte, od kdy je používán gnomón, kde má prvopočátky pozemkový katastr a kdo prvně použil trigonometrické měření? Kdo první určil převýšení Sněžky (již v r. 1560), jak je to s měřickým stolem, či protínáním zpět? A co nitkový dálkoměr, zavedení vrstevnic u nás, měření repeticí, první přednášky geodezie v češtině, první česká zeměměřička nebo první katastr podzemních sítí? Kdo byl Magellan, Borda, Everest, Horský, Frič, Petřík... Samozřejmě, že na tyto i spoustu jiných otázek vám precizně odpoví kniha 250 století zeměměřictví.
    Autor nás nečekaně příjemnou formou provádí význačnými událostmi a daty zeměměřického oboru. Neobvyklá zeměměřická publikace vznikla uspořádáním souboru výpisků především z odborných časopisů, učebnic a popularizační literatury 19. a 20. století z české a německé jazykové oblasti. Některá hesla byla publikována od roku 1990 v časopisu Geodetický a kartografický obzor. Čtenář publikace získá dokonalý přehled o významných datech od pradávna do současnosti. Hesla jsou zaměřena zejména k prvním konstrukcím měřických přístrojů a pomůcek a k poprvé prováděným nebo důležitým geodetickým výkonům nebo k výkonům z jiných oborů, které se zeměměřictvím bezprostředně souvisely nebo souvisejí. Až na výjimky nejsou tedy vázána na biografická data osobností. Hesla si nejsou rovna historickým a odborným významem. Některá z nich jsou vědomě poněkud kuriózní, ale snad i ta jsou součástí celkového obrazu.
picard
    Základem práce jsou průběžně chronologicky řazená hesla (452 dat) v několika kapitolách: Nejstarší doby a starověk (29 dat), Středověk (29 dat), Novověk (234 dat) a 20. století (160 dat). Pro snazší vyhledání výročí právě probíhajícího roku je poslední číslice data uvedena v pruhu při levém okraji sloupce. Věcný předmět hesla je rovněž zvýrazněn, související jména osob, resp. firem, jsou psána kurzívou. V případech potřebné návaznosti je text doplněn odkazem na letopočet jiného hesla.
    Kniha na 75 stranách obsahuje 452 datových hesel, 58 černobílých i barevných obrázků. Bohatý jmenný (482 hesel) i věcný (292 hesel) rejstřík dává tušit obrovskou píli autora, nelehkost zpracování a v neposlední řadě i obsáhlost publikace.
   Kniha není určena pro vědecké účely, ale je psána především pro odbornou i laickou veřejnost, pro studenty oboru, ale i pro všechny zájemce, kteří si např. při návštěvě výstavy Historické zeměměřické přístroje v Národním technickém muzeu v Praze budou chtít s sebou odnést kus historie tohoto podivuhodného, krásného a zajímavého oboru lidské činnosti.

(rp)

Kniha bude distribuována.
Knihu lze objednat (Klaudian Praha, sr.o,
tel. 02/ 51 56 55 72) nebo zakoupit na místech zde uvedených (seznam se bude průběžně doplňovat)

Do 31.5.2000 http://www.geus.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 5/00
[HomePage] [obor] [Pošta]