[pošta]             Živnostenský zákon a předpisy související, komentář

Autor: MERIČKOVÁ, M.- KLIMEŠ, F.- URBAN, V.
Vydal: Linde, Praha, 1997, s. 412, cena 330 Kč.
    Není tomu zase tak dávno, kdy alespoň některým zeměměřičům připadala už jen představa být zeměměřičem-živnostníkem potupná. Začátkem devadesátých let jsme sice živnostníky nebyli, ale zase jsme podnikali na základě právně ne zcela čistého "Souhlasu k provádění geodetických a kartografických prací", který vydával ČÚZK. Jelikož zákon o zeměměřické komoře, jaký mají na Slovensku, v našich zeměpisných souřadnicích neprošel, přišla u nás nakonec na řadu některými kolegy zatracovaná živnost. Připomeňme si, že zeměměřiči se živnostníky stali v r. 1994 vydáním zeměměřického zákona. Zastánci komorového podnikání mohou sice s tím nesouhlasit, mohou proti tomu i dnes protestovat, ale to je asi tak všechno, co mohou dělat. My jim spíše navrhujeme, aby si pořádně přečetli a nastudovali živnostenský zákon. K zákonu vyšlo několik knih, ale nám se zalíbilo komentářové zpracování živnostenské problematiky od dvojice právníků a jedné právničky. Konkrétně tou ženou mezi autory je Mária Meričková, která se právě členům Komory na jedné akci osobně představila svojí přednáškou. Kniha 81 živnostenských paragrafů se řídí zajímavou osnovou. Téměř ke každému paragrafu si můžete přečíst nejenom odpovídající text z důvodové zprávy, ale i autorský komentář nazvaný náležitě skloněným zájmenem "K tomu". Ve třech přílohách publikace rozebírá řemeslné živnosti, vázané živnosti, kde nalezneme komentář k výkonu zeměměřických činností a koncesované živnosti.
    Publikace se zabývá i zvláštními předpisy podnikání a některými činnostmi, jež nejsou podnikáním. V této části knihy naleznete informace o úředních oprávněních, která uděluje ČÚZK. Jak víte, osoby používající označení "úředně oprávněný zeměměřický inženýr" pokud zrovna ověřují například GP a dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice nebo geodetické podklady pro výstavbu či dokumentaci o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu, v tu chvíli vykonávají činnost, která není živností.
    V knize se v obou případech, které se rozepisují dost obsáhle o zeměměřických činnostech, kromě citací ze zeměměřického zákona, sice nic nového v této oblasti nedozvíte, ale to jsme ani neočekávali. Protože v mnoha případech mají zeměměřiči i více živnostenských listů než pouze k zeměměřické činnosti, jistě v knize najdou hodně zajímavých postřehů. Možná může být zajímavé podívat se, co to je třeba bezúhonnost nebo co je potřeba vědět k hubení škodlivých živočichů nebo o odpalování ohňostrojů. Věcný rejstřík ke knize má totiž 420 hesel. Jinak, i když se to asi nestává tak často, živnostenské úřady vás mohou také kontrolovat. Pokud to nevíte, fyzické osobě provozující bez živnostenského oprávnění činnost, která je předmětem živnosti vázané (to jsou totiž zeměměřiči), může živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.


Z časopisu Zeměměřič č. 5/97         [obor]     [Server]