[HomePage]
50. výročí SPŠZ


      V Praze dne 11. května 2000


Vážení přátelé,
  dovolujeme si vám sdělit, že v r. 2001 oslaví naše škola 50. výročí svého založení.
  Rozhodli jsme se vydat k této příležitosti výroční almanach a připomenout tak sobě i vám historii naší školy, její zakladatele, profesory a studenty, tedy i mnohé z vás.
  Věříme, že jsou mezi vámi absolventi naší zeměměřické průmyslovky, kteří si na svou bývalou školu a její učitele rádi a v dobrém vzpomenou. Velmi bychom uvítali, kdyby někdo z vás své zážitky a vzpomínky sepsal a poslal nám je. Rádi je v našem almanachu otiskneme.
  Vydání almanachu je pro školu záležitost poměrně nákladná, a proto se k vám obracíme s prosbou o sponzorský příspěvek podle vašich možností.
  
  Děkujeme vám předem jak za zaslané příspěvky do almanachu, tak za případný sponzorský dar a těšíme se na shledání v roce výročí.
  
    S pozdravem


      Ing.Jaroslav Růžek
      ředitel školy
  


  Písemné příspěvky laskavě zašlete na adresu školy. Číslo konta Rady rodičů při SPŠZ, na které je možno poukázat případný finanční obnos č. ú. 1 9 2 3 3 6 6 3 3 9 / 0 8 0 0,
  
  SPSZ
  Pod Táborem 300, 190 78 Praha 9 - Hrdlořezy
  IČO: 4 5 2 4 6 0 4 1
  email: sps_zem@ms.anet.cz
  tel.: 02/ 68 36 540
  fax: 02/ 68 44 100

Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/00
[HomePage] [ruzné] [Pošta]