[Home Page]    ZEMĚMĚŘICKÝ nebo ZEMĚMĚŘIČSKÝ


    Máte-li někdy pochybnosti, přečtěte si, co o tom říká Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Nejprve několik definic, ať máme jasno:

   ZEMĚMĚŘIČ - odborník, pracovník v zeměměřictví
   ZEMĚMĚŘICTVÍ - vědní obor, zabývající se měřením a zobrazováním zemského povrchu = geodezie
   ZEMĚMĚŘIČSTVÍ - činnost, zaměstnání zeměměřiče
   ZEMĚMĚŘICKÝ - přídavné jméno, např. střední škola zeměměřická
   ZEMĚMĚŘIČSKÝ - synonymum pro výraz geodetický.

    Takže si to shrňme: Zeměměřič (tedy pracovník v zeměměřictví), vykonává zeměměřičství (tedy své zaměstnání), přičemž mi tedy není jasné, kdo se zabývá zeměměřictvím (tedy vědním oborem - měřením a zobrazováním zemského povrchu - čili geodezií). Z kulantních definic jazyka pro spisovnou češtinu vyplývá, že zeměměřič to asi nebude. Tak kdo tedy? Že by geodet? (Aby to bylo opravdu pikantní, prozradím vám, co najdete ve Slovníku českých synonym. Tušíte asi správně, že... geodet je pochopitelně - zeměměřič.

    A když už jsme na to narazili, jestlipak víte, má-li se správně psát geodezie nebo geodézie? Nevíte? Tak si nalistujte stranu 28, kde najdete velice kulišáckou odpověď z úst nejpovolanějších - Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

    Je to ale dobrodružství ten jazyk český, co říkáte? Máte-li v tom chaos, dělejte to jako já - držte se starých dobrých zvyků. Žádný češtinář si na vás v tomto případě nepřijde.

lep


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2000
[Server]     [Různé] [Pošta]