[Home Page]
   Katastrální zákon

    Katastrální zákon je k dispozici v PDF formátu (vhodný k vytištěni-soubor ma necelych 100kB a 19 stranek), který si můžete stáhnout do svého počítače, a v HTML formátu, který je trvale vyvěšen na Webu Zeměměřiče.

Duvodova zprava ČÚZK byla soucasti vladniho navrhu je na http://web.fsv.cvut.cz/lists/katastr/letos/msg00013.html
  Odkazy na konkretni dokumenty z elektronicke knihovny Poslanecke snemovny Parlamentu CR: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=430&CT1=0
  Zde je puvodni vladni navrh zneni zakona a hned za nim je v souvislem textu zarazena duvodova zprava (vztahujici se take pochopitelne k puvodnimu navrhu). Zmeny ke kterym doslo v prubehu dalsiho projednavani v parlamentu se jiz nijak nezduvodnuji, lze si vsak na webu pochopitelne precist stenograficky zaznam z projednavani (a tak se docist co jak ktery poslanec navrhoval a jak to zduvodnoval).
  Důvodová zpravu se vztahuje ke zneni navrhovanemu a nikoliv ke zneni nakonec Parlamentem schvalenemu.
  Na uvedene adrese URL je pak za duvodovou zpravou k navrhu novely i jakesi "uplne zneni zakona" a zase je treba upozornit, ze se nejedna o konecne uplne zneni, ale o to, jak by zakon vypadal, kdyby byl Parlamentem schvalen bez zmen.

Výběr komentařů naleznete od září zde.
Můžete připojit i vlastní komentář a názory.

    (zs,15/8/00)


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2000
[Server] [Víme - Víte] [KATASTR] [Pošta]