[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2004

Resort ČÚZK

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Katastr nemovitostí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Věc: Srovnávací sestavení
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Geodézie

 • Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Kartografie

 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté

  GIS

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • Od GeoOutlooku k PowerMapu
 • 1. studentská GIS konference

  GPS

 • Zkušenosti z měřických prací prováděných v systému VRS provozovaným na části území ČR společností by/S@T group, a.s.
 • CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Novinky ze softwarové dílny produktů VKM, G-NET a G-VIEW

  Různé

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • 90 000. návštěvník našeho webu
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Školství

 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • 1. studentská GIS konference

  Internet

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Uzávěrka soutěže Mapa roku se blíží
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky

  Historie

 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Schinzeug – pět století totálních stanic?

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Záchodky podle mapy
 • Geodézie a kartografie v literatuře

  Z domova

 • Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
 • GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
 • Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
 • Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
 • 1. studentská GIS konference

  Ze zahraničí

 • Dálkový přístup do slovenského katastru
 • Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
 • Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
 • Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
 • Slovenský portál katastru nemovitostí
 • Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
 • POSNAV 2003
 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (4. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 10. ročníku - 2003

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vánočka – tradiční, ale neobyčejná

  ZDIBY (17. 12. 2003): Předvánoční setkání geomatiků (zeměměřičů a příbuzných profesí) se tradičně konalo ve VÚGTK ve Zdibech. Krájela se vánočka ve tvaru G (Geomedia od Intergraphu), jedly preclíky ve tvaru B (Bentley), ochutnávalo cukroví (Vánoce) a diskutovalo se v kuloárech.

  Ředitel VÚGTK, ing. Václav Slaboch, využil této příležitosti také k připomenutí, že toto setkání nad vánočkou je neobyčejné tím, že se uskutečňuje v předvečer výročí 50 let od založení VÚGTK. Na otázku, v jakém jazyce byla 23. ledna 1954 zřizovací listina VÚGTK napsána, většina lidí nedovedla odpovědět, neboť pan ředitel hned vyloučil tehdy tak prosazovanou ruštinu. Zřizovací listinu VÚGTK (po dohodě s ministerstvem financí a s předsedou státního úřadu plánovacího) sepsal minister miestneho hospodárstva ve slovenštině. Dal VÚGTK do vínku, že se jedná o rozpočtovou organizaci (ing. Slaboch se pokusil každý bod listiny glosovat a zde musel s lítostí upřesnit, že VÚGTK je příspěvkovou organizací s 50% krytím). Posláním VÚGTK bylo řešit výzkumné problémy geodézie a kartografie důležité pro národní hospodářství a pro zájmy státu, spolupracovat s příslušnými domácími i zahraničními institucemi, soustřeďovat a využívat celostátní literární a mapovou dokumentaci v geodézii a kartografii, sledovat vývoj doma i v cizině, přenášet získané poznatky do praxe.

  Tímto opatřením byla soustředěna výzkumná oddělení, dokumentace a knihovny Státního zeměměřického a kartografického ústavu v Praze, Slovenského zeměměřického a kartografického ústavu v Bratislavě a národního podniku Geometra v Praze (včetně knihoven, dokumentace a ústředního archivu) do VÚGTK. Nově zřízený ústav VÚGTK byl podřízen přímo ÚSGK.

  Po výčtu dobrých zpráv byl místopředseda ČÚZK, ing. Oldřich Pašek, požádán o sdělení zpráv špatných. Ing. Pašek ale očekávání ing. Slabocha nenaplnil a se slovy, že se blíží Vánoce raději připomenul, co čeká resort v příštím roce (např. budování celoplošné sítě referenčních stanic DGPS).

  Právě síť CZEPOS, stejně jako Setkání geodetů 2004 – další avizovaná několikadenní akce, kterou by rádi uspořádali KGK a ČSGK ve spolupráci s ČÚZK v předběžném termínu květen – červen, bude představena v některém z příštích čísel časopisu Zeměměřič.

  Někteří účastníci (asi zvlášť významní) dostali výslužku v podobě kousku vánočky s sebou. Redakce Zeměměřiče patřila mezi těchto několik vyvolených, a proto logicky v tomto článku zazněla jen »samá chvála«.

  Konec roku bývá jednou z příležitostí k hodnocení roku právě uplynulého a k přijímání dobrých předsevzetí pro období budoucí. Jaká předsevzetí si dal ředitel VÚGTK, ing. Václav Slaboch?

  Při příležitosti právě uplynulého roku jsem došel k názoru, že většina problémů v minulosti i v přítomnosti byla možná způsobena naším nesprávným chováním a chybnou komunikací s okolním světem. Měli bychom se nad sebou zamyslet a své úspěchy i neúspěchy důkladně analyzovat a zejména se snažit plnit těchto několik bodů:
  1. Vždy splnit to, k čemu se zavážeme. Proto v případě obtížných úkolů méně slibovat a více plnit.
  2. O své klienty se musíme starat. V žádném případě nesmíme očekávat, že se naši klienti budou starat o nás, např. ČÚZK. Nebudeme-li se o ně starat my, postará se o ně naše konkurence, např. APP.
  3. Ke svým klientům a partnerům se musíme chovat tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.
  4. Nedokážeme nic, když zvítězí naše argumenty (když budeme mít pravdu), ale když ztratíme zákazníka.
  5. Budoucnost a reputace celého VÚGTK je v rukou každého jednotlivého pracovníka VÚGTK.  Z dnešní činnosti pracovišť VÚGTK

  Útvar GIS a katastru:

  – podpora KN;
  – podpora uplatnění dat resortu (ZABAGED);
  – mezinárodní spolupráce (Uzbekistán, Ukrajina, rozvojové země);
  – mimoresortní spolupráce (obce, soukromé firmy, MZe, MK, MŽP, ÚVZSVM...).

  Útvar ODIS:
  – knihovna a Internet (resort, vysokorychlostní připojení do internetové sítě Evropského výzkumu);
  – edice VÚGTK;
  – semináře a kurzy;
  – CD ROM »Zeměměřictví a katastr IV« (2000 – 2001);
  – internet ČÚZK a pro všechny KÚ a CLGE.

  Útvar geodézie a geodynamiky:
  – získání grantu pro »Výzkumné centrum« společně s ČVUT, AÚ AV ČR, Středoevropská iniciativa, EuroGeographics Euref;
  – zpracování koncepce sítě permanentních stanic GPS pro ČR (CZEPOS).

  Útvar metrologie a inženýrské geodézie:
  – získání akreditace pro metrologickou laboratoř Metrologického střediska VÚGTK;
  – úspěšné mezilaboratorní porovnání, získání akreditace ČIA pro metrologickou laboratoř VÚGTK.

  (rp)

  vyvěšeno: 03.03.2004
  poslední aktualizace: 15.03.2004
  ID článku: 1085              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů