[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Vážená rodino geodetů!

  Všichni, kdo jsme podnikateli v geodezii, můžeme v posledních letech pozorovat, jak roste cena lidské práce zvláště v profesích, které vyžadují minimálně středoškolské vzdělání. V naší profesi tomu tak ale není. Nejenže nerostou mzdy, ale většina našich podnikatelů se potýká se sníženou ziskovostí, která neumožňuje dostatečný rozvoj do budoucna. Pokud budou naše firmy postupovat odděleně, nemohou trh geodetických prací významně ovlivnit. Právě pro obor geodezie platí víc než v řadě jiných oborů potřeba se sdružovat a vytvořit společnou komunikační platformu tak, jak to dělají na stavbách stavební firmy, které jsou členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Geodeti nemají ani podobný svaz podnikatelů, ani komoru ze zákona v té či oné formě.

  Mezitím, co vedeme diskusi o komorách na stránkách Zeměměřiče a na různých setkáních, byla novela zákona 360/92 Sb. již podána v parlamentu a naše případné zapojení do ČKAIT se zatím odkládá... Vyvstává tedy otázka, zda se znovu nepokusit o prosazení zákona o samostatné Zeměměřické komoře v parlamentu. Stačilo by možná jen poněkud upravit původní poslanecký návrh pana poslance JUDr. Koudelky a pak se pokusit přesvědčit většinu poslanců, že společnost tento zákon pro zajištění geodetických prací ve stavebnictví a právní jistoty občanů k soukromému vlastnictví nutně potřebuje.

  Myslím, že snaha o zřízení naší komory ze zákona by našla podporu i u nového vedení ČÚZK. Obor totiž v rámci své prestiže postrádá kontrolu nad kvalitou a obsahovostí prováděných prací.

  Někdo však musí realizovat a koordinovat veškeré činnosti vedoucí k přijetí zákona o Zeměměřické komoře či zapojení do ČKAIT. Jednoznačně je to dnešní KGK - Komora geodetů a kartografů, která veškerá dosavadní jednání vedla, která si nechala zpracovat původní znění zákona a která má již určité zkušenosti z projednávání v parlamentu.

  Když jsem byl zvolen do představenstva před cca osmi roky, bylo nás tam přes dvacet. Zejména po neúspěchu v parlamentu zůstalo v představenstvu KGK pouze málo aktivních jedinců, kteří jsou navíc většinou věkově přes 60 roků... Obracím se proto na širokou geodetickou podnikatelskou veřejnost: bez vaší pomoci již nemáme sil vybojovat pro nás komoru ze zákona. Než se odebereme do geodetické penze, rádi bychom viděli, že máme za sebe ve vás mladších nástupce, kteří budou v naší práci pokračovat. Určitá reálná šance existuje, protože v anketě Zeměměřiče 23 % geodetů ze 235 vyslovilo snahu podílet se na práci Komory.

  V budoucnu nepůjde pouze o komoru ze zákona. Připravuje se nový Stavební zákon, který se nás přímo dotýká a musíme mít možnost některé paragrafy přímo ovlivnit. Jde např. o obnovu funkce Odpovědného geodeta, potvrzování geodetické části projektové dokumentace apod.

  Geodezie vás nutně potřebuje.

  Přihlaste se prosím na adrese KGK, Plamínkové 1592, 140 00 Praha 4 nebo KGK, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 (www.kgk.cz). Děkuji vám za sebe i širokou geodetickou obec.

  Hrdlička Miroslav

  vyvěšeno: 01.04.2003
  poslední aktualizace: 16.03.2004
  ID článku: 1111              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku