[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě

  Se zájmem jsem si přečetl v Zeměměřiči 1. část vzpomínání »Jak jsem viděl ...« a rád bych připojil několik, tak trochu institucionálních skutečností.

  Již v období let 1987-88 byly ve VTOPÚ Dobruška transformovány geodetické základy z S-JTSK do nově zaváděného zpřesněného S-42/83 z 2. souborného vyrovnání AGS tehdejšího východního bloku, které byly pak zpětně převedeny na Besselův elipsoid s měřítkem a orientací S-JTSK/ Křovák. Důvod - požadavek odstranění lokálních deformací, typických pro S-JTSK. Zároveň pak členové tehdejšího, oficiálně uznaného KRB (Komplexní racionalizační brigáda) VTOPÚ, VÚGTK, VÚGK Bratislava a ČVUT zpracovali společný dokument »Koncepce modernizace a zpřesnění geodetických základů ČSSR«, založený na moderních technologiích, který byl ještě v roce 1988 předložen odpovědným oborovým institucím. Poznamenávám, že tento dokument se v roce 1990 stal podkladem pro novelizovanou Koncepci, již oficiální.

  Vzhledem k tomu, že jsme byli pozváni na v článku zmíněnou společnou rezortní poradu, svolanou do klubu na 16. 1. 1990 (ing. Karas, ing. Dušátko), mohli jsme opakovaně upozornit budoucí funkcionáře ČÚGK na potřebu dohnat naše zpoždění a na potřebu realizace aktuálních opatření v oblasti geodetických základů. Osobně jsem měl dokonce možnost tehdy hovořit i s prof. Böhmem o kvalitě GZ v S-JTSK a ukázat mu izočáry odchylek, složky deformací mezi zpřesněným S-JTSK (tehdy označovaným jako »pracovní systém S-JTS«) a tradičním, dodnes používaným S-JTSK. Samozřejmě, že předkládané informace přijímal velmi nevěřícně.

  V oblasti geodezie pak pokračovala vzájemně koordinovaná realizace prvních opatření - zpracování projektů nadřazené sítě nultého řádu, volba a posléze nákup tehdy neembargovaných aparatur GPS geodetického typu a další aktivity - již v terénu, při zpracování výsledků měření aj. Dokonce jsme se neoficiálně scházeli (Černohorský, Raděj, Zajíček, Kostelecký, Dušátko a další) a vedli rozhovory na společná, perspektivní témata obou služeb, o budoucí spolupráci v oblasti geodetických základů a o jejich uskutečňování.

  Byl uskutečněn základní předpoklad pro další rozvoj - realizaci měřítkově homogenního geodetického, geocentrického geodetického systému u nás:
  – zpřesnění existujících klasických astronomicko-geodetických, trigonometrických geodetických základů
  – jejich zapojení do kontinentální a globální geocentrické soustavy
  – implementace technologií GPS do geodezie a navigace
  – přechod na standardy NATO v geodezii, rozvoj GIS a mapové tvorby
  – rozvoj mezinárodní spolupráce v globální geodezii a geodynamice
  – konstrukce geocentrického geoidu.

  Dodnes rádi vzpomínáme na toto období plné vzájemné důvěry a společné vůle, překonání starých, již historických averzí mezi oběma službami.

  Z výše uvedeného vyplývá pro dnešní dobu mimořádná zkušenost - potřeba společných diskusí o aktuální odborných úkolech, o jejich formulacích a také problémech, o sladění postupu realizace přijatých opatření, tj. profesionální přístupy v zájmu českého zeměměřictví v podmínkách mezinárodní spolupráce.

  Ing. Drahomír Dušátko

  vyvěšeno: 28.01.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1126              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů