[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2003

Resort ČÚZK

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Zpravodaj ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • GP ano či ne?
 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Geodézie

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů

  Kartografie

 • Digitální kartografie 3
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Pozemkové úpravy

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK

  GIS

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • Úvodní studie GIS krajů odevzdána objednateli
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Studium GI na UP
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Premiér Thajska probíral s prezidentem firmy ESRI národní politiku GIS (National GIS Policy)
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Xanadu zavádí FM systém pro správu areálů společnosti ŠKODA
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • 6. setkání uživatelů produktů společnosti T-MAPY
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy

  GPS

 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD

  DPZ

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Fotogrammetrie

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu

  Software

 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy
 • Proč? ProGEO!

  Různé

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003

  Školství

 • Digitální kartografie 3
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  Internet

 • Digitální kartografie 3
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN

  Historie

  Přečtěte si

 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku

  Zajímavosti

 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kepler a Praha
 • Historie zeměměřictví - určování času (2. díl)

  Z domova

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • V neděli začíná mezinárodní sympozium „Digital Earth“
 • Včera začalo sympozium „Digitální planeta Země“
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Ze zahraničí

 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  ČSGK

 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem

  KGK

 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává

  NZK

 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP ano či ne?
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Zeměměřičský věstník

 • Pozvánka na seminář
 • Poděkování členům (pokračování)
 • Nabídka publikace

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Informační systém dopravy

  Již několik let se na našem trhu objevují systémy pro sledování vozidel na bázi GPS. Jedním z nich je i systém vybudovaný firmou GEPRO, s r.o. Původní myšlenka automatizace rutinních úkonů při sledování vozidel se nakonec rozvětvila do rozsáhlého informačního systému dopravy (ISD).

  Na základě nejrůznějších analýz a konzultací s potenciálními zákazníky byly stanoveny následující cíle:

  • automatizace procesu objednávání a přidělování vozidel
  • automatizace zpracování dat ze sledování vozidel - elektronická kniha jízd
  • vytvoření prostředků pro zpracování výkazů o služebních cestách
  • vytvoření prostředků pro analýzu jízd vozidel v textové podobě či grafickým zobrazením na mapě
  • vytvoření prostředků pro plánování vytíženosti vozidel, údržby a oprav vozidel, plánování a optimalizaci tras
  • vazba na ekonomický systém zákazníka

  Systém je možno rozšiřovat o další podpůrné prostředky: sledování odchylek od obvyklých tras, vyhodnocení nákladů na údržbu, vyhodnocení využití automobilového parku, statistiky nákladů na služební cesty, vyhodnocení spotřeby vozidel, strategické plánování investic (plánování a vyřazení vozidel). Celý systém je tvořen modulárně.

  Komponenty systému

  Detailní výpis jízdy. Informační systém dopravy se skládá z následujících komponent:

  • Mobilní jednotka off-line nebo on-line - subsystémy sloužící k pořízení zdrojových dat, tj. záznamů o pohybu vozidla a dalších stavových informací,
  • Databázový server pro uskladnění dat o jízdách
  • Aplikační server - páteřní aplikace systému publikující stránky do klientského prohlížeče, jehož pomocí je možné s daty pracovat
  • Grafický prezentační server - sloužící pro zobrazování tras vozidel a mapových podkladů (rastrových i vektorových) pro území ČR, vybraných států nebo celé Evropy,
  • Tenký klient - webový prohlížeč např. MS Internet Explorer

  Mobilní jednotka off-line

  Mobilní jednotka off-line obsahuje vyjímatelný paměťový modul, případně datový výstup pro připojení např. navigačního zařízení. Paměťový modul má své identifikační číslo, ke kterému jsou vztaženy údaje o vozidle, řidiči nebo skupině řidičů rozlišených dále identifikačním čipem. Jednotka zaznamenává polohové a časové informace, okamžitou rychlost, ujetou vzdálenost, příp. další údaje. Jednotka registruje i překročení nastavených rychlostních limitů. Každou jízdu lze na panelu jednotky rozlišit na služební nebo soukromou. U jízd označených jako soukromé přitom nejsou předávány polohové údaje, pouze se vypočítává ujetá vzdálenost vozidla.

  GPS přijímač určuje polohu vozidla v předem zvoleném časovém nebo délkovém intervalu a ukládá ji do paměťového modulu. Při základním nastavení z výroby je jednotka schopna zaznamenat řádově 50 000 km.

  Po ukončení jízdy, série jízd nebo po zaplnění paměti je paměťový modul vyjmut a předán ke zpracování dat do centrální databáze. Obsluha vozidla je tak oddělena od vyhodnocování dat (ochrana proti zneužití systému). Každé vyjmutí paměťové části je navíc zaznamenáno.

  Mobilní jednotka on-line

  Mobilní jednotka on-line shromažďuje polohová data, která prostřednictvím systému GSM odesílá na komunikační server. Jednotky dnes umožňují přenášení dat podle volby zákazníka buď formou SMS zpráv nebo v režimu GPRS.

  Data jsou pak komunikačním serverem v určitých časových úsecích transformována a automaticky přenášena do centrální databáze.

  Databázový server

  Obsahuje centrální databázi, plněnou údaji o jízdách a prostředky, umožňující aplikačnímu serveru s daty pracovat.

  Aplikační server

  Aplikace řeší komplexní problematiku vedení a provozu autoparku organizace, přidělování vozidel a sledování jejich využití. Dále řeší problematiku procesního postupu při realizaci služebních cest a kalkulaci služebních a soukromých nákladů souvisejících s provozem vozidel. V následující části jsou podrobněji popsány nejdůležitější moduly.

  Zpracování jízd a čerpání PHM

  Proces zpracování dat o jízdách i o čerpání PHM je automatizován.

  Údaje z jednotek off-line a on-line se zpracovávají do podoby jednotlivých jízd (obvykle několik desítek nasnímaných bodů trasy vozidla).

  Naměřené body trasy jsou porovnány s databází dopravních uzlů a ke každé poloze je přiřazen název příslušného místa. Základem je databáze ČR, kterou však lze rozšířit až na celou Evropu, případně doplnit podrobnější uliční sítí vybraných měst (např. Praha, Brno, Ostrava, ale i větší evropská města). Zpracovaná data jsou uložena do centrální databáze.

  Systém umožňuje definovat parametry programu pro vypořádání se s případnými vadnými daty (vznikajícími v tunelu, zakrytém výhledu a pod.).

  Systém zaznamenává data o čerpání PHM. Ta mohou být načítána buď automaticky po čerpání např. pomocí CCS karet (čerpání jsou importována do databáze a následně automaticky párována k jednotlivým vozidlům a jízdám) nebo je možné napárovat čerpání jednotlivě.

  Tak je například možné zjistit i čerpání do jiného vozidla, případně zneužití pro čerpání do soukromého vozidla.

  Zpracování cestovních příkazů

  Modul pro zpracování cestovních příkazů umožňuje kompletní procesní tok zpracování služebních cest (SC). Vstupem je podání žádanky na SC a v případě potřeby výběr vozidla z plánovacího kalendáře vozidel podnikové dopravy. Následuje generování žádanky pro dispečink, schválení a přidělení vozidla, realizace SC a vyúčtování cestovního příkazu.

  Prohlížení a editace jízd, tvorba knihy jízd

  Tento modul umožňuje pracovníkům používajícím služební vozidla zkontrolovat jízdy, které v posledním období absolvovali. V případě, že zjistí nesrovnalosti v soukromých či služebních jízdách, mohou požádat odpovědného pracovníka o změnu dat v jízdách.

  Hlavním výstupem je pak tištěná kniha jízd podle aktuálních legislativních požadavků, případně interních směrnic podniku. Modul také umožňuje vytvořit interní fakturu pro zpoplatnění soukromých jízd jednotlivým pracovníkům.

  Statistiky a analýzy

  Zobrazení jízdy na mapě Velký význam má využití získaných dat pro následnou analýzu. Výsledky je pak možno využít pro efektivnější využívání vozidel, zjištění nedostatků nebo záměrné nekalé činnosti při vykazování služebních cest realizovaných automobilem či při nakládání s finančními prostředky firmy k nákupu PHM. Polohové statistiky jsou např. výhodné pro marketingové oddělení, protože umožňují velice přesně analyzovat výskyt vozidel v určitých oblastech a časech a analyzovat tak např. aktivní pokrytí území obchodními zástupci.

  Veškeré statistiky je možno jednoduše přesunout do programu MS Excel a pak je ještě dále zpracovávat.

  Do modulu je možné velice jednoduše zapracovávat nové statistiky a upravovat již používané (např. z důvodu změny zákonů).

  Grafický prezentační server

  Grafický prezentační server (např. MISYS-WEB), umožňuje prezentovat údaje o trasách na zvoleném mapovém podkladě. Umožňuje také vytvářet tematické mapy na základě statistik o jízdách sledovaných vozidel. Data čte z centrální databáze a příslušné zobrazení nastaví buď odkaz z některého modulu aplikačního serveru nebo jej řídí v grafickém prostředí sám uživatel.

  Podstatné pro variabilitu celého systému je to, že umožňuje použít víceméně libovolných dostupných mapových podkladů od digitálních autoatlasů, přes ortofotomapy až po orientační plány měst apod. V tomto směru společnost GEPRO s.r.o. díky své spolupráci s řadou kartografických firem a správců mapových děl nabízí zprostředkování dat.

  Závěr

  Zkušenosti uživatelů systému pro sledování vozidel hovoří jasně pro jeho pořízení. Návratnost systému se pohybuje mezi jedním až dvěma lety. V této poměrně krátké době se vrátí investice spojené s nákupem zařízení, jeho instalací i provozem. Úspory se projeví především ve spotřebě pohonných hmot, větším množství přiznaných soukromých cest nebo optimalizaci využití služebních vozidel, snížením administrativy při vedení knihy jízd atd. Navíc je zde výhoda použití získaných dat pro detailní analýzy ve prospěch marketingu.

  Další využití systému

  Další využití systému sledování vozidel pomocí GPS on-line, jakými je například operativní dispečerské řízení nebo on-line střežení a dohledávání vozidel, uvedeme v některém z následujících článků.

  Mapová ukázková data jsou majetkem GEODÉZIE ČS a.s.

  Reklamní článek GEPRO

  vyvěšeno: 07.04.2004
  ID článku: 1235              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Software