[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2003

Resort ČÚZK

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Zpravodaj ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • GP ano či ne?
 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Geodézie

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů

  Kartografie

 • Digitální kartografie 3
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Pozemkové úpravy

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK

  GIS

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • Úvodní studie GIS krajů odevzdána objednateli
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Studium GI na UP
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Premiér Thajska probíral s prezidentem firmy ESRI národní politiku GIS (National GIS Policy)
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Xanadu zavádí FM systém pro správu areálů společnosti ŠKODA
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • 6. setkání uživatelů produktů společnosti T-MAPY
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy

  GPS

 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD

  DPZ

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Fotogrammetrie

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu

  Software

 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy
 • Proč? ProGEO!

  Různé

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003

  Školství

 • Digitální kartografie 3
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  Internet

 • Digitální kartografie 3
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN

  Historie

  Přečtěte si

 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku

  Zajímavosti

 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kepler a Praha
 • Historie zeměměřictví - určování času (2. díl)

  Z domova

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • V neděli začíná mezinárodní sympozium „Digital Earth“
 • Včera začalo sympozium „Digitální planeta Země“
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Ze zahraničí

 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  ČSGK

 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem

  KGK

 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává

  NZK

 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP ano či ne?
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Zeměměřičský věstník

 • Pozvánka na seminář
 • Poděkování členům (pokračování)
 • Nabídka publikace

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů

  Stavby železničních koridorů jsou z hlediska zeměměřické činnosti unikátní svým rozsahem i obsahem. Vyznačují se vysokými nároky na přesnost, zejména práce na železničním svršku. Práce byly zahájeny v roce 1994 a předpokládaný konec je v roce 2010. Tím ovšem zeměměřické činnosti na železničních koridorech nekončí. Budou dále pokračovat nejen při údržbě zajištění koleje, ale například i při řešení úkolů, spojených s přechodem na nový souřadnicový systém. Tento přechod je s rozvojem nových technologií a v rámci začlenění do EU nezbytný.

  (Dokončení z minulého čísla)

  Vybudování a údržba vytyčovací sítě

  Kvalita vytyčovací sítě je rozhodující pro správné umístění koleje do projektované polohy a od ní se odvíjí i kvalita celého stavebního díla. Po skončení stavby je vytyčovací síť začleněna do ŽPBP a je využívána i pro další provoz trati, zejména při údržbě koleje. Veškeré nové moderní technologie údržby vycházejí z absolutních souřadnic projektu a zajišťovacích bodů. Pokud je nesoulad mezi projektem a skutečným stavem, tak dochází ke značným ekonomickým ztrátám způsobeným nejen nemožností efektivního využití údržbových technologií, ale hlavně rychlejším opotřebováváním železničního svršku se všemi dalšími dopady.

  Povinnost vybudovat a udržovat vytyčovací síť má na stavbách koridorů zhotovitel. Zadavatel od tohoto rozhodnutí očekával jednak hospodárnost, jednak nedělitelnost odpovědnosti za kvalitu vytyčovací sítě a tím i záruku správnosti vytyčovacích prací. Praxe ukázala, že tato očekávání se v některých případech nesplnila. Některé stavby bylo třeba před uvedením do trvalého provozu znovu přeměřit a úpravou projektu optimalizovat trasu tak, aby se s minimálními stavebními úpravami dosáhlo projektovaného stavu.

  Základem vytyčovací sítě jsou body ŽPBP, které byly použity při měření mapových podkladů pro projekt. Zhotovitel doplní vytyčovací síť podle návrhu vytyčovací sítě obsaženém v projektu stavby. Během stavby zajišťuje postupné překládání vytyčovací sítě, vynucené stavebními pracovními postupy. Po dokončení stavby předá objednateli body vytyčovací sítě využitelné po stavbě.

  Přístroje, pracovní a výpočetní postupy nejsou pro zhotovitele předepsány, čili nejsou závazné. Každý zhotovitel používá v dobré víře to, co uzná za vhodné. Za této situace máme každou stavbu na jiné geodetické úrovni. Tím vzniká v rámci celého traťového úseku nehomogenní vytyčovací síť což způsobuje správcům ŽPBP, kterými jsou příslušná SŽG, potíže při dalším využití.

  Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby

  Souborné zpracování skutečného provedení stavby je na stavbách TŽK povinností Hlavního geodeta vyššího zhotovitele stavby. Každá stavba se skládá z několika desítek dílčích staveb rozdělených do stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS). Jelikož každou dílčí stavbu dodávají různí subdodavatelé, je souborné zpracování velmi náročné.

  Způsob měření jednotlivých předmětů je popsán v "Předpise pro zaměřování objektů železniční dopravní cesty". Struktura zpracování měřených dat je dána "Pravidly pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi".

  Tato pravidla byla ovlivněna tvorbou Informačního systému železniční geodezie (ISŽG), jako základu pro ostatní informační systémy ČD. Tento projekt je v současné době z finančních důvodů pozastaven. Ve svých cílech si klade vysoké nároky. Systém je řešen s objektově orientovanou kresbou ve 3D. Protože obsahuje body různé důležitosti a kvality, tak je všem bodům věnována zvláštní pozornost. Každý bod kresby má databázový odkaz s informacemi o historii a vývoji bodu. Kresba je vázána na body a při změně souřadnic "jde" kresba za novými body. Základním prvkem ISŽG je tzv. jádro. Do jádra systému se převádějí stávající mapové podklady včetně seznamů souřadnic. Pro naplnění jádra novými daty byla vyvinuta nad grafickým editorem MicroStation nová drážní aplikace ZEM. Spolu s touto aplikací začal platit nový datový model, kdy původních 7 výkresů z aplikace RailGeo bylo nahrazeno jedním výkresem. Tato nová aplikace byla původně určena pouze pro zpracování dat do jádra systému. Ostatní výstupy měly být vytvořeny dle požadavků jednotlivých uživatelů přímo z jádra systému. V současné době se práce na ISŽG zastavily a zůstala jen povinnost plnit jádro systému. Aplikace ZEM dočasně nahrazuje jádro. Jsme si vědomi její nedokonalosti. Například nemožností bezeztrátového převodu do jiných formátů používaných projektanty nebo nedokonalostí při práci s DKM.

  Zajištění prostorové polohy koleje

  Tyto práce úzce navazují na práce při tvorbě a údržbě vytyčovací sítě. Výsledným elaborátem je dokumentace zajištění prostorové polohy koleje, který je klíčový pro další údržbu a provoz trati. Souborné zpracování zajištění prostorové polohy koleje je povinností Hlavního geodeta vyššího zhotovitele stavby.

  Osa koleje je zajištěna vytyčovacími mírami od zajišťovacích značek a parametry osy koleje přepočítanými do dlouhé tětivy. Způsob zajištění včetně zeměměřických úkonů je dán předpisem ČD S 3 Změna č. 7. Od příštího roku bude platit jeho novela. Parametry osy koleje jsou dány ČSN 73 6360, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, část 1 - Projektování, část 2 - Stavba a přejímka, provoz a údržba. Kritéria přesnosti vytyčení ČSN 73 0422, Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů.

  Pro měření a výpočet zajišťovacích značek není objednatelem předepsán jednoznačně daný postup. Z praktických zkušeností víme, jak mnoho ovlivňují měřické zkušenosti, měřické pomůcky, postupy a použitý výpočetní program výsledné souřadnice. Zajištění prostorové polohy koleje je v rámci jedné stavby tvořeno několika firmami. V některých případech má i každá kolej jiného zhotovitele. Tyto skutečnosti způsobují nehomogenitu v zajištění osy koleje.

  Z pozice správců těchto dat vyvíjíme úsilí pro nápravu. Podle nového znění předpisu ČD S3 bude mít dodavatel povinnost dodávat ucelenou dokumentaci k zaměření a výpočtu souřadnic zajišťovacích značek včetně měřických zápisníků a výpočetních protokolů. U SŽG Olomouc jsme stanovili vydáním opatření ředitele takovýto pracovní postup. Základem tohoto postupu je "Metoda postupného protínání" se síťovým vyrovnáním MNČ a měření kontrolních měr. Tento postup je závazný pouze pro naše pracoviště. Některé prvky se projevily v novele předpisu ČD S 3 a novele TKP.

  Kontrolní měření

  Organizace a zadávání kontrolních měření je doposud výsadou Stavebních dozorů objednatele v součinnosti s Hlavním geodetem objednatele. Kontrolní měření provádí zhotovitel a předkládá ke kontrole objednateli. Toto řešení se ukázalo jako nevhodné.

  Při opravách železničního svršku byly zjištěny podstatné závady ve stavu zajištění prostorové polohy koleje. Odbor stavební DDC v reakci na tuto skutečnost vydal opatření, které se mimo jiné projeví v novelách TKP, ČSN 73 6360 a v předpise ČD S 3. Dle tohoto opatření bude zhotovitel předkládat ke kontrole příslušným SŽG dokumentaci vytyčovací sítě a dokumentaci o zaměření a výpočtu zajišťovacích značek. Dále bude dle požadavku stavebního dozoru objednávat u příslušných SŽG kontrolní měření v minimálním rozsahu 30 %. U staveb TŽK se toto opatření bude týkat i prozatímního zajištění.

  SŽG byla v letošním roce pro kontrolní měření vybavena kolejovým podvozkem KKM s přijímačem GPS. TÚDC, ve spolupráci se SŽG Olomouc, připravuje projekt ROLAS II, který řeší získávání korekčních dat pro úpravu koleje. Tato data budou získávána měřením osy koleje v absolutních souřadnicích robotizovanou totální stanicí a porovnáním s projektovanou osou. Tímto systémem se bude kontrolně měřit polohová přesnost položení koleje před svařením.

  Závěr

  Tento příspěvek je psán z pohledu pracovníka SŽG, který se podílel na tvorbě podkladů pro projekt, na zajištění koleje a zaměření skutečného provedení stavby některých staveb a který je vystaven běžným provozním požadavkům na zeměměřické práce u ČD.

  Literatura:
  [1] Sborník příspěvků ŽELEZNICE 2000, setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců. Praha 23. 11. 2000
  [2] Odborný seminář "Geodetické práce na železnici před vstupem do Evropské unie". Praha 7. 12. 2000

  Poznámka: Téma tohoto příspěvku bylo též prezentováno na 38. Geodetických informačních dnech 14. - 15. listopadu 2002.

  Ing. Radomír Havlíček,
  Středisko železniční geodézie Olomouc

  vyvěšeno: 08.04.2004
  ID článku: 1241              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019