[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2004

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čí výmysl je GP v JTSK?
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Současný stav poskytování dat z katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům

  Kartografie

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Kartografové předávali mapy roku 2003
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Pozemkové úpravy

 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh

  GIS

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • GISáček
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • 24. sympozium UDMS v říjnu 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • GISáček v on-line přenosu
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  GPS

 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS

  DPZ

 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  Fotogrammetrie

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Software

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • Využití produktů firmy GEPRO při řešení problémů souvisejících s těžbou štěrkopísku z vody
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00

  Různé

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Úžasná nabídka nového monitoru pro vaše počítač
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Zemřel profesor Josef Vykutil
 • Cestovní náklady v r. 2004
 • Monitor pod lupou
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley

  Školství

 • GISáček
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • GISáček v on-line přenosu

  Internet

 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Monitor pod lupou
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Historie

 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Viditelnost vesmírné stanice ISS
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Co dosud nebylo (k 7. 1. 2004 - 1. díl)
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kubík SMS DreamCom
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Z domova

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Zpráva o stavu Českého svazu geodetů a kartografů
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • GISáček v on-line přenosu
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Ze zahraničí

 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  ČSGK

 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží

  KGK

 • Co se skrývá za názvem Lités?

  NZK

 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Úvodník

 • Hory, doly, Černý les...

  Katalog

  Vševědna

 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení

  Zeměměřičský věstník

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jedenácté slovenské geodetické dny

  BRATISLAVA (4. - 5. 12. 2003): Na pozvání předsedy Slovenského svazu geodetů (SZG) ing. Štefana Lukáče jsme se jako zástupci Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) v Bratislavě zúčastnili ve dnech 4. - 5. 12. 2003 již tradičních, na Slovensku mezi geodety velmi populárních a uznávaných, 11. slovenských geodetických dnů. Za ČSGK byli delegováni ing. Jiří Bureš a ing. Jaroslav Kolman. Z ČR přicestovali do Bratislavy na náklady Spolku zeměměřičů Brno (SZ Brno) další představitelé české delegace - ing. Naděžda Volná, ing. Bohuslav Volný, ing. Jiří Rydval a ing. Jaroslav Švec.

  Slovenské geodetické dny se konaly ve výstavním areálu Incheba v Bratislavě a zúčastnilo se jich více než 330 oficiálně zaprezentovaných účastníků z celého Slovenska. Organizátorem slovenských geodetických dnů byla slovenská Komora geodetů a kartografů ve spolupráci s šesti dalšími organizacemi (Úřadem geodézie, kartografie a katastru SR, Stavební fakultou STU Bratislava, Slovenskou společností geodetů a kartografů, Slovenským svazem geodetů, Zaměstnavatelským svazem geodézie a kartografie a Kartografickou společností). Svátek slovenských geodetů a kartografů podpořilo celkem 17 sponzorských organizací, přičemž řada z nich i přímo vystavovala v prostorách kolem přednáškového sálu geodetickou měřící techniku a softwarová řešení. Zájemci si mohli zakoupit i novou knihu "Kataster nehnutelností v praxi" (autor Ing. Imrich Horňanský), která zde byla nabízena. V konferenčním balíčku se objevila publikace "Ceník geodetických a kartografických prác" vydávaná slovenskou Komorou geodetů a kartografů. Je to obdoba ceníku vydávaného ČSGK, jehož autorem je ing. Polák. Ve slovenském ceníku jsou některé položky výkonů rozpracovány podrobněji a objevují se zde i položky, např. oceňování výkonů při projektování a realizaci pozemkových úprav, které v ceníku ČSGK chybí.

  Odborný program byl rozdělen do pěti tematicky různých bloků, přičemž první den odezněly tři a druhý den dva. O jejich moderování se podělili předsedové dílčích odborných společností. Úvodní blok referátů se týkal aktuálních informací z oboru geodézie a kartografie, ve kterém vystoupila současná předsedkyně resortu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) ing. Arch. Jelena Hudcovská a předseda slovenské Komory geodetů a kartografů ing. Vladimír Stromček. Předsedkyně resortu informovala o hlavních aktivitách svého úřadu týkajících se legislativy a stavu harmonizace s legislativou EU, o nově navrhovaných zákonech (mimo jiné např. i o zákonu o zodpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, atd.), o technickém rozvoji v resortu (geodetické základy, katastr nemovitostí, základní báze geografických informací) a jeho financování z programů PHARE, o připravovaných organizačních a personálních změnách ve svém resortu, o mezinárodní spolupráci a stavu kontroly stížností týkajících se zápisů práv, kvality zpracovávání registrů evidence pozemků a kvality vyhotovování geometrických plánů.

  Předseda slovenské Komory geodetů a kartografů (KGK) podal informace k situaci v komoře. Na Slovensku působí dosud KGK ze zákona. Vláda SR na svém zasedání v září 2003 schválila usnesením č. 830 zásady novelizace zákonů upravujících činnost komor. Tímto usnesením uložila resortu Úřadu geodézie, kartografie a katastru SR předložit návrh na zrušení KGK a její transformaci na dobrovolné sdružení. Usnesení se týká dalších 15 technických komor působících na Slovensku na základě samostatného zákona. Usnesení předcházelo vypracování tzv. "Analýzy vlivu všeobecných profesních komor a průřezových komor na podnikatelské prostředí". V analýze se mimo jiné komorám vytýká, že omezují svobodu podnikání a volné hospodářské soutěže, že členství v komoře je povinné, že komory omezují počty členů komor (principem numerus clausus), že vykonávají kvalifikační zkoušky pro získání odborné způsobilosti, že vydávají ceníky prací a služeb a stanovují minimální ceny, že zákonná úprava činnosti komor je neslučitelná s právem EU a některé další. Ve svém vystoupení předseda komory věcně k výtkám argumentoval a většinu z nich vyvrátil. V kuloárech jsem zaslechl, že aktivita komor se nelíbí zejména nadnárodním společnostem, které potřebují volný přístup k trhu a profesní sdružení by je svým dozorem nad jakostí jednoduše řečeno omezovaly. Komora architektů a komora stavařů z této smyčky již údajně vyvázly díky svému silnému postavení na trhu a silnému partnerství (pozitivnímu lobby) ve vazbě na ministerstvo (ministerstva se zkrátka za své komory postavila). V následné diskusi pak byla konfrontována předsedkyně resortu otázkou "...zda se taky postaví za Komoru geodetů a kartografů?". Odpověděla v její politicky nelehké situaci diplomaticky, a to "... že již v této záležitosti vyvíjí a nadále bude vyvíjet aktivity pro zachování komory".

  V následujícím bloku referátů týkajících se integrace geodézie v Evropské unii vystoupili referující s informacemi o možnostech využívání fondů EU v resortu ÚGKK SR, dále s výsledky projektu PHARE týkajícího se technické pomoci ÚGKK SR, hovořilo se i o profesi geodeta v řadě zemí EU a o možnostech a objemech evropského trhu geodetických a kartografických prací. Ze zprávy

  CLGE "Market Report" a dalších nashromážděných materiálů a údajů se ukazuje, že velikost evropského geodetického trhu (přínos k hrubému evropskému produktu) je zhruba 24 mld. EUR ročně při počtu 524 000 aktivních osob v oblasti geodézie a kartografie. Ekonomická role geodézie je velmi rozdílná podle jednotlivých zemí, čím víc ekonomika konkrétní země využívá výsledky GaK prací, tím je i komunita geodetů větší. Zdá se, že velikost a povaha centrálních úřadů v oblasti GaK v dané zemi hraje velkou roli. Zákonem regulovaný obor GaK v dané zemi přináší víc stability na trhu, než jen v tržně regulovaných ekonomikách bez zákonné regulace oboru. Široká základna vzdělanostně středních a nižších pracovníků v oboru přináší větší stabilitu trhu než nadprodukce absolventů vysokých škol a univerzit.

  V tematickém bloku "Informatizace v resortu ÚGKK SR" zazněly informace o stavu informatizace, zejména o možnostech poskytování údajů z KN přes internet, o novém programovém vybavení pro katastr nemovitostí a o stavu prací v geodetických základech Slovenska. Vypadá to, že stav informatizace v resortu je o krůček pomalejší než v ČR, kde dálkový přístup k informacím z KN již běží. Břemeno technologického zajištění informatizace nese na Slovensku resort ÚGKK SR společně s Geodetickým a kartografickým ústavem Bratislava a Výzkumným ústavem geodézie a kartografie. Technické zajištění informačního systému je mimo jiné financováno i z prostředků v rámci projektu PHARE. Co se týká geodetických základů, spěje trend ke stavu tzv. integrovaných bodů, tj. důkladně a jednoznačně stabilizovaných bodů se všemi informacemi (poloha, výška, tíhové zrychlení, atd.).

  Druhý jednací den byly prezentovány v tematickém bloku týkajícím se nových technologií v geodézii a kartografii návrhy řešení vztahu mezi prostorovými a rovinnými souřadnicovými systémy (ETRS-89 versus JTSK) v kontextu pohledu jediného globálního řešení proti lokálním řešením. Bylo konstatováno, že obor GaK musí poskytovat systémová řešení, nikoliv jen dílčí produkty. Systémové řešení se má opírat o tři základní pilíře - metainformace, základní báze pro GIS + ISKN a síť permanentních družicových stanic garantujících referenční rámec. Na Slovensku se technicky připravuje (stejně jako v ČR) permanentní služba pro využívání globálních navigačních satelitních systémů (navrženo 21 permanentních stanic sítě SKPOS). Z nejnovějších technologií hromadného sběru dat byly prezentovány terestrické laserové skenovací systémy, jejich technické možnosti a první zkušenosti s jejich použitím na Slovensku. Inovaci klasických postupů tisku v kartografii s nástupem digitálních technologií zpracování obrazu byla věnována poslední přednáška tohoto bloku.

  Nad rámec v úvodu posledního bloku referátů zazněl z úst pracovníka akademické sféry návrh na nové kartografické zobrazení Slovenska. Byly konstatovány zásadní nevýhody dosavadního zobrazení a stavu map na Slovensku zejména v souvislostech vazeb na prostorový souřadnicový systém a současné technologie určování prostorové polohy (dosud cca 65 % zobrazení je ve stereografické projekci s velkým délkovým zkreslením, cca 50 % je zmapováno v JTSK). Jako řešení bylo navrženo Lambertovo kuželové zobrazení v normální poloze, které poskytuje minimální zkreslení pro Slovensko v rozmezí od -6 cm do +8 cm/1km a vyznačuje se zejména jednoduchým převodem prostorových souřadnic získaných měřením do roviny kartografického zobrazení, včetně jednoduchého výpočtu meridiánové konvergence. No, uvidíme...

  Poslední blok přednášek byl věnován problematice pozemkových úprav a KN. Komplexní způsob uspořádání pozemkových úprav je podporován předvstupovými a strukturálními fondy Evropského společenství. Zdůrazněny byly vzájemné úzké vazby pozemkových úprav na KN. Zajímavé byly i praktické zkušenosti ze zpracování rozdělovacího plánu v rámci projektu pozemkových úprav a standardizace dotazníků ve fázi projednání požadavků vlastníků. To, že pozemkové úpravy souvisí úzce s problematikou ekologické stability území asi nikdo nepochybuje. Jeden z referátu byl věnován kvantifikaci a hodnocení ekologické stability území podle koeficientů ekologické stability (KES). V závěru bloku vystoupil místopředseda slovenské Komory pozemkových úprav SR a seznámil odbornou veřejnost s cíli komory pozemkových úprav, která funguje jako dobrovolné sdružení. Samotný závěr 11. slovenských geodetických dnů patřil přijetí návrhů doporučení vyplývajících z jednání, která budou publikována na webu slovenské KGK a jejím bulletinu "Slovenský geodet a kartograf". Mezi doporučené návrhy zejména patřilo, že odborní garanti a účastníci 11. slovenských geodetických dnů doporučují zachovat fungování komor. Dále se ukládá všem společnostem působícím v oblasti GaK zpracovat kalendář odborných akcí a publikovat ho. Každé z odborných společností GaK je uložen konkrétní úkol, který by měla zajistit. Např. zorganizovat tematický zájezd na zasedání FIG v Athénách, uspořádat sympozium Geodetické a kartografické technologie pro 3. tisíciletí, zorganizovat setkání CLGE, připravit návrh vzdělávání pro GaK, uspořádat 12. SGD, atd. Hlasováním pak byl tento návrh doporučení účastníky 11. SGD schválen. Z odborné konference byl vydán sborník referátů.

  Nemohu rovněž opomenout, že kromě odborného svátku geodetů a kartografů jsou 11. slovenské geodetické dny velkou společenskou událostí, která vrcholí společenským večerem mezi jednacími dny. Lidé ze státní i komerční sféry, zástupci různých odborných společností mají možnost se v pohodovém prostředí setkat, přátelsky pobavit a neformálně si pohovořit nejen na odborná a pracovní témata. Velmi pěkně připraveného společenského večera se zúčastnila drtivá většina účastníků a hostů 11. SGD, včetně předsedkyně ÚGKK.

  Na závěr si dovolím vyjádřit svůj osobní pocit... Na Slovensku se mi jeví komunikace mezi státní sférou a komerční sférou ve více rovinách vstřícnější, než je tomu u nás v ČR. Několikrát jsem zaregistroval diskusní výzvu od resortních pracovníků (parafrázuji): "...tohle navrhujeme a je to naše představa, kdo má zájem, tak na této webové adrese můžete diskutovat" nebo např. "...před spuštěním dálkového přístupu na informace KN přes internet máme dva měsíce na odladění systému - kdo má z přítomných zájem, může se v průběhu přihlásit a vyzkoušet si to". Druhý postřeh je ten, že přestože v kuloárech jsou slyšet z různých stran někdy i silné názorové rozpory mezi představiteli odborných společností, dokážou si spolu nakonec sednout k jednomu jednacímu stolu a shodnout se na společných zájmech ve prospěch celku a společně uspořádat např. 11. slovenské geodetické dny. Držím palce slovenské Komoře geodetů a kartografů i odborné veřejnosti v jednáních za zachování profesní komory. Proč dosud v ČR nejsou v naší branži ochotni a schopni si sednout ke společnému stolu vrcholní představitelé odborných společností a resortu ČÚZK, vyříkat si názory, nacházet společná řešení a domluvit se alespoň na některých základních společných zájmech naší profese a táhnout za jeden společný provaz shodných zájmů...? Roztříštěnost vede k oslabení. Exemplárním příkladem jsou současné existenční potíže (rozpočtové provizorium na rok 2004, praktický začátek reálně možného finančního krachu) Českého svazu geodetů a kartografů, který zastupuje naši profesi mimo jiné i v mezinárodních strukturách FIG. Jsme malá profese a nemůžeme si dovolit být nejednotní. Na 11. SGD jsem slyšel zajímavý úsměvný bonmot ohledně vztahu geodetické profese a ostatních oborů a sice, že "My geodeti jsme jako lehká děvčata, nikdo se k nám oficiálně nehlásí, ale ve skutečnosti nás má každý rád a potřebuje nás".

  Ing. Jiří Bureš,
  2. místopředseda ČSGK,
  Ústav geodézie, VUT v Brně

  vyvěšeno: 13.04.2004
  ID článku: 1282              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník