[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2004

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čí výmysl je GP v JTSK?
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Současný stav poskytování dat z katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • K 39. geodetickým informačním dnům

  Kartografie

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Kartografové předávali mapy roku 2003
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Pozemkové úpravy

 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh

  GIS

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • GISáček
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • 24. sympozium UDMS v říjnu 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • POZEM ve verzi pro slovenský trh
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • GISáček v on-line přenosu
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  GPS

 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS

  DPZ

 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  Fotogrammetrie

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Software

 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • Co se skrývá za názvem Lités?
 • Využití produktů firmy GEPRO při řešení problémů souvisejících s těžbou štěrkopísku z vody
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Kvalitní transformace pro vaše GPS - Transform v 4.00

  Různé

 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Úžasná nabídka nového monitoru pro vaše počítač
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Zemřel profesor Josef Vykutil
 • Cestovní náklady v r. 2004
 • Monitor pod lupou
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • Aprílová ostuda
 • Kubík SMS DreamCom
 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley

  Školství

 • GISáček
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • GISáček v on-line přenosu

  Internet

 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Monitor pod lupou
 • Digitální mapy a regionální atlasy na východní Sibiři

  Historie

 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Viditelnost vesmírné stanice ISS
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • GPS se konečně spřátelí s Galileem
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Co dosud nebylo (k 7. 1. 2004 - 1. díl)
 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
 • Kubík SMS DreamCom
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Z domova

 • Jeskynní muž z Intergraphu
 • ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
 • Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
 • Zpráva o stavu Českého svazu geodetů a kartografů
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
 • Bude MISS ČR 2004 geodetka?
 • Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
 • K 39. geodetickým informačním dnům
 • Pražští geodeti křtili ve Futuru.
 • Ženy, nepřehlédněte!
 • Nejbližší termíny školení produktů Bentley
 • GISáček v on-line přenosu
 • Kartografové předávali mapy roku 2003

  Ze zahraničí

 • Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • FIG 2004 v olympijských Aténách
 • Čteme v estonském školním atlase světa
 • Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
 • GEODEET – časopis estonských geomatiků
 • InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly

  ČSGK

 • Ing. Ivan Pešl z Opavy zemřel
 • Konference e-Land Administration v Rakousku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží

  KGK

 • Co se skrývá za názvem Lités?

  NZK

 • 3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

  Úvodník

 • Hory, doly, Černý les...

  Katalog

  Vševědna

 • Poznámky k problematice srovnávacího sestavení

  Zeměměřičský věstník

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • K 39. geodetickým informačním dnům

  Spolek zeměměřičů Brno uskutečnil dne 25. 11. 2003 39. geodetické informační dny (GID) v brněnském hotelu Avanti nedaleko Lužánek. Vložné bylo 980 Kč a každý platící účastník obdržel sadu materiálů, především sborník všech přednášek. Byl předpoklad, že organizátoři umožní kromě připravených a vytištěných referátů i prezentaci živých aktualit např. formou koreferátů či diskusních příspěvků. Nestalo se tak. Jak prohlásili, koncepce akce nepřipouštěla odbornou diskusi, počítala pouze s dotazy účastníků. Tak se stalo, že jen díky několika referátům v závěrečných sekcích odcházela již jen hrstka vytrvalých posluchačů s pocitem, že je akce obohatila. Znovu se prokázalo, že především výměna názorů je zárukou plné úspěšnosti informační akce a obecně symptomem racionálního rozvoje. Že k tomu nedošlo ani na předmětné akci, bylo škoda. Jak v průběhu akce prokázaly hojné debaty mimo přednáškový sál, bylo souvisejících aktuálních problémů dosti, zejména v dnes tolik diskutované oblasti digitálního katastru nemovitostí (KN). Také potenciální adepti diskuse nechyběli. Mezi živé aktuality patřily především dvě skutečnosti:

   Vydání "Zásad postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK"
  1. Otázka, proč evidence užívacích vztahů v souvislosti s evidencí zemědělské půdy vzniká bez vazby na KN.

  ad 1) Je povzbudivé, že tentokrát po letech i resortní centrální orgán státní správy reagoval na některý z mnoha návrhů odborné veřejnosti na racionalizaci a zlepšování situace v oblasti výstavby digitálního KN. Významné je to zejména proto, že tento orgán přistupuje na částečné řešení změny velmi kontroverzní současné koncepce přepracování sáhových katastrálních map do formy tzv. katastrálních map digitalizovaných (KM-D) v původních soustavách sv. Štěpán/Gustenberg z poloviny 19. století a stejně kontroverzní koncepce jejich vedení (údržby) [1].

  Vydané "Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK" (ČÚZK čj. 4492/2003-22 ze dne 3. 10. 2003), které nabyly účinnosti 15. 10. 2003, stanovují možnost v dosud sáhových katastrálních mapách 1 : 2 880 včetně KM-D zaměřovat změny s patřičným okolím v S-JTSK. "Zásady" by mohly vytvořit takové prostředí, že by všechny subjekty, které se zabývají činnostmi souvisejícími s vyhotovováním geometrických plánů, záznamů podrobného měření změn (ZPMZ) a vytyčováním hranic pozemků předávaly katastrálním úřadům a katastrální úřady vedly (udržovaly) a zpřístupňovaly (vydávaly) těmto subjektům dva soubory digitálních lokalizačních informací:

  1. přetransformovaná data do obrázku sáhové KM, která by sloužila k aktualizaci tohoto obrázku,
  2. data reálného zaměření - ZPMZ v S-JTSK, zatím jako "dílčí" digitální KM (DKM).

  Paralelní soubor s reálnými daty ZPMZ (b), vedený podle zásad a pravidel shodných jako u dat DKM, by umožnil s těmito měřenými daty dále běžně pracovat, do značné míry postupně omezovat nutnost deformovat vyšetřenou a správně zaměřenou změnu do obrázku původní mapy a vytvářet reálné prostředí pro postupnou tvorbu kvalitní a věrohodné DKM při vynaložení minimálních nákladů [2].

  Výrazným přínosem by bylo, kdyby se prostřednictvím vydaných "Zásad" uvedené prostředí skutečně podařilo realizovat. Škoda jen, že "Zásady" výrazněji nezdůraznily i povinnost zmíněných subjektů současně v rámci ZPMZ doplňovat síť PBPP v témže systému, a to zejména s využitím vhodných bodů, u nichž byla prokázána identita mezi původní mapou a terénem. Škoda také, že původní koncepce tvorby KM-D a jejího vedení (údržby) nebyla zrušena. Bude se mnohde nadále plýtvat prostředky a pro budoucnost KN, jakož i našich geometrů, se mnoho nezlepší.

  ad 2) Otázka položená na úrovni veřejných médií [3] "Kde se vzaly rozdíly v evidenci zemědělské půdy?" evokuje řadu dalších otázek v odborných kruzích. Např. proč databáze užívání zemědělské půdy je budována bez vazby na KN? Proč informační systém předepsaný Evropskou unií pro administraci dotací vázaných na užívání zemědělské půdy je zpracováván mimo kompetenci resortu, jemuž tvorba a vedení obdobných informací přísluší? Proč taková situace vůbec nastala? A další.

  Datová báze užívacích vztahů i k zemědělské půdě byla v resortu vedena až do období kolem roku 1994. Jistě by ji bylo možné poměrně snadno aktivovat a konfrontovat se současnou terénní realitou. Disponibilní fotogrammetrické kapacity resortu jsou značné a dosud nejsou maximálně využity (metoda se pro tvorbu a vedení KN nevyužívá). Totéž platí i o aktivitách pro zpracovávání materiálů dálkového průzkumu Země. Rovněž uvedenou konfrontací detekované a v [3] naznačené rozdíly by v podmínkách znalostí a zkušeností resortních kapacit byly běžně zpracovatelné a okamžitě eliminované, aniž by je bylo nutné řešit mediální sférou. Brusel by hned zpočátku a bez dalšího vysvětlování obdržel výměry obhospodařované půdy tak, aby co nejvěrněji odrážely skutečnost. Prestiž resortu by nemusela trpět úvahami, které současná situace vyvolává, že údaje KN neodpovídají skutečnosti.

  Je až zarážející, že úlohu, na jejímž splnění je závislý příliv finančních prostředků do ČR v řádu miliard korun nedokázal zabezpečit především resort, který je těmito pracemi pověřen a je za ně odpovědný. V opačném případě by jistě zbytečně neztrácel své odpovídající společenské postavení.

  (Dovětek autora: Protože jsem předpokládal, že na 39. GID budu moci promluvit, neplatil jsem vložné - referující byli osvobozeni. Když jsem pak neuspěl, neměl jsem velké výčitky, materiály si vypůjčím.)

  Literatura:
  [1] Polák, P.: Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku, Zeměměřičský věstník ČSGK, XII (XXXIX), 22. 10. 2003, č. 11, str. 4.
  [2] Roule, M.: Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?, Zeměměřič, 10, 2003, č. 5, str. 15-17, lit. 1.
  [3] Večeře, K.: Kde se vzaly rozdíly v evidenci zemědělské půdy?, deník Právo, 14. 11. 2003, rubrika Trhy a ekonomika, str. 19.

  M. Roule, Praha

  vyvěšeno: 13.04.2004
  ID článku: 1284              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů