[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2004

Resort ČÚZK

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map

  Katastr nemovitostí

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  Geodézie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dokumentace skutečného tvaru tunelového ostění
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Kartografie

 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  GIS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Celostátní internetové řešení pro malé firmy v Massachusetts
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Xanadu - Autodesk TOP dealer 2003
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  GPS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem

  DPZ

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  Fotogrammetrie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu

  Software

 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN

  Různé

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • Pyramida, Bentley a Extreme Mapping
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 100 000. návštěvník našeho webu
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Školství

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Internet

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Ocenění ČÚZK a test redakce

  Historie

 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Geodetická princezna
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Z domova

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Ze zahraničí

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Geodetická princezna
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  ČSGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Setkání geodetů 2004

  KGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004

  NZK

 • Bezdrátové řízení dokončovacích prací: Pevná jízdní dráha na NBS Kolín-Rhein/Main

  Úvodník

 • Nedej zahynouti nám, ni budoucím...

  Katalog

  Vševědna

 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (5. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI u Ústavního soudu

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ocenění ČÚZK a test redakce

  ČÚZK získal cenu ministra informatiky a cenu Český zavináč

  Nahlížení do KN

  V roce 2003 rozhodlo vedení ČÚZK o zřízení služeb, které by zájemcům umožnily pomocí internetu zdarma sledovat (jako jedno z klíčových antikorupčních opatření) průběh vyřizování správních řízení na KÚ a dále poskytly přístup k vybraným údajům o parcelách a budovách. Nahlížení do KN (ND) je aplikací, která výše uvedené služby poskytuje. Najdete ji na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz.

  ND využívá centrální databázi a umožňuje přistupovat k vybraným digitálním údajům KN a správním řízením. Údaje jsou poskytovány z kopie centrální databáze. Výstupy jsou tedy zpožděné zhruba o 24 hodin. Každý uživatel ND má přístup k vybraným údajům KN v rozsahu celé ČR. ND je k dispozici zdarma všem uživatelům bez jakékoli registrace. Poskytované údaje nemají charakter veřejné listiny a slouží pouze pro informativní účely.

  Poskytované údaje lze rozdělit do dvou kategorií:

  • informace o řízení,
  • informace z katastru nemovitostí. V rámci informací o řízení jsou dostupné následující informace:
  • informace o řízení (detail průběhu řízení),
  • přehled řízení,
  • seznam přijatých řízení.

  Zveřejnění informací o stavu a průběhu jednotlivých řízení umožňuje sledovat průběh řízení a porovnávat stav daného řízení s ostatními řízeními (u každého řízení je uvedeno datum založení, stav řízení a datum provedení poslední operace), takže uživatel má přehled o stavu vyřizování svého podání.

  Druhou částí je poskytování informací z KN. V rámci této části jsou dostupné údaje:

  • informace o parcele,
  • informace o budově.

  Po zhruba čtyřech měsících je možné konstatovat, že cíl vedení ČÚZK našel naplnění, protože o bezúplatné nahlížení do katastru je mezi laickou i odbornou veřejností značný zájem; za první tři měsíce provozu služby bylo vyhotoveno okolo 9 mil. sestav, tj. zhruba 100 000 sestav denně. To vše se odrazilo i na konferenci ISSS pořádané v závěru března 2004 v Hradci Králové, kde aplikace získala dvě ceny, Českého zavináče a cenu ministra informatiky za elektronický přehled průběhu řízení.

  (převzato z článku ing. J. Jirmana "Současný stav poskytování dat z KN")

  Cena za aplikaci

  Jak již bylo výše zmíněno, udělil ministr Mlynář u příležitosti letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě v pořadí již třetí Cenu ministra informatiky. Skleněnou sošku získal ČÚZK za elektronickou aplikaci "Nahlížení do katastru a průběh řízení". Ta poskytuje dálkový a bezplatný přístup k přehledu podaných žádostí u KÚ a informace o průběhu jejich vyřizování.

  "Aplikace je příkladem toho, jak využití moderních technologií usnadňuje přístup občanů k informacím a posiluje transparentnost veřejné správy. Tato nová služba, která umožňuje kontrolovat průběh vyřizování žádosti na KÚ, má důležitý antikorupční charakter", uvedl k udělení ocenění ministr Mlynář.

  Cena je udělována dvakrát ročně osobnostem, sdružením, projektům či firmám za významný přínos k rozvoji informační společnosti. Autorkou výtvarného návrhu skleněné sošky je Barbora Hölzelová.

  "Když VÚGTK předával webové stránky ČÚZK do správy ČÚZK, řekl jsem novému webmasterovi: ...Když není možné podávat určitá podání on-line dálkovým přístupem, například z důvodu přiložení potřebných písemností, bylo by jistě možné alespoň on-line sledovat průběh vyřizování těchto podání... Jsem rád, že to ČÚZK vyslyšel a byl za to odměněn..." komentoval úspěch Úřadu ing. Talich z VÚGTK.

  Historie aplikace se však odvíjí od takřka legendární dvojice nadšenců Hejplík & Zmeškal, kteří v katastru zdařile programovali (k radosti, spokojenosti a nadšení kolegů a nelibosti nadřízených) již v minulém tisíciletí! Pokud má Český zavináč zdobit nějakou poličku, tak určitě ne na Úřadě, ale spíš tu na té chatě, nebo kde se tehdy tito dva průkopníci zavřeli na 3 týdny a programovali a programovali svoji představu katastru na internetu. Budiž alespoň těchto pár vět pro ně poděkováním a uznáním.

  Test redakce

  Redakce Zeměměřiče využila zmiňované rezortní služby občanům a ÚOZI k vytvoření malé statistiky u GP pro KP Praha-město a v Zeměměřiči často diskutovaném KP Děčín. Našim cílem bylo představit možnosti (i nemožnosti) aplikace a udělání si alespoň nějakého obrázku o lhůtách řízení - nejkratších, nejdelších i průměrných. Zkoušeli jsme nalézt podezřelá řízení a hledali jsme korelaci mezi aktéry kauzy "Začarovaný katastr na severu" a tamním pracovištěm katastrálního úřadu. V neposlední řadě jsme chtěli mít přehled, v jakém stavu jsou všechna řízení PGP od počátku roku.

  Tabulka 1Celkem přijato / odDoba od data přijetí do ukončení řízení
  GPÚOZIPrůměrnáNejdelšíNejkratší
  Děčín5.1.'045 *)32029 ing. Podrazká Alena9 ing. Podrazká Alena
  19.1.'046 *)51536 ing. Votrubec Jan2 ing. Fojtík Miloslav
  19.- 23.1.'0429 *)81737 ing. Kaván Lubomír2 ing. Fojtík Miloslav
  Praha5. 1. '0415 *)102130 ing. Konigsmark Jaroslav1 ing. Nedoma Jan
  19.1.'0454 *)292759 ing. Koubková Petra, ing. Tarabová Ivana1 ing. Vyskočil Petr
  19.-23.1.'04166 **)582962ing. Hlisník Zdeněk, ing. Keprta Pavel1 ing. Vyskočil Petr
  *) Ke dni 20/04/2004 jsou všechna řízení ukončena.
  **) Ke dni 20/04/2004 je 158 řízení ukončeno, 1 řízení je znovu otevřeno, 2 GP nepotvrzené a 5 GP ve stavu "NZ upraven".
  p class="ods">Sběr údajů do naší statistiky byl prováděn ručně na internetu. Prošli jsme každý den a udělali si čárku do příslušného políčka. Tedy značně pracný sběr dat a pak i pracné ruční zpracování (i když Excel doslova exceloval).

  Jako zájmové termíny pro pracoviště v Praze i v Děčíně jsme úplně náhodně zvolili první "pořádný" pracovní den t.r. (5.1.), dále den, kdy pokračoval náš rozhovor s místopředsedou ČÚZK (19.1.) - viz Zeměměřič č. 3/04 a náhodně vybraný týden v lednu. V lednu proto, aby byla větší pravděpodobnost, že už budou řízení ukončena. Předem jsme nevěděli, do čeho jdeme. Nevěděli jsme, co objevíme, ale ani jsme nečekali nějaké senzace. Chtěli jsme ukázat jak ÚOZI, tak i úředníkům, že data o jejich práci jsou volně dostupná a každá anomálie může časem "vyplavat".

  Průměrné lhůty

  Počet úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a počet GP (nebo jiných řízení), které tito ÚOZI v daný termín (5. 1.; 19. 1.; 19. až 23. ledna 2004) odevzdali na příslušném KP udává tabulka 1. V dalších sloupcích můžete porovnat, kolik kalendářních dnů průměrně trvalo od přijetí GP k ukončení řízení a také extrémy - nejrychleji a nejpomaleji ukončená řízení i s jejich předkladateli. V tabulkách počítáme s kalendářními dny, nikoliv s pracovními, neboť zákazníci čekající na výsledek geodetických prací čekají i o víkendech a samozřejmě důvodem je i to, že se kalendářní dny lépe počítají. U dlouhých lhůt lze předpokládat různé zádrhele a složitosti v GP. U extrémně krátkých lhůt se musíme spolehnout, že kontrolní mechanizmus na katastru tyto případy ošetří.

  Týden pod drobnohledem

  Počet podaných GP  1   2   3  4 567891011121314 
  Ing. Kaván LubomírPřijaté geometrické plány - Děčín37/37/37
  Ing. Votrubec Jan 8/20/36
  Ing. Plaček Tomáš 8/17/26
  Ing. Syrůček Milan 8/16/33
  Ing. Fojtík Miloslav 2/15/34
  Ing. Podrazká Alena 11/15/21
  Ing. Soukup Pavel13/13/13
  Ing. Loskot Pavel 8/8/8
  Doba vyfiízení GP (dny3691215182124273033363942 

  Přehled ÚOZI, kteří na KP Děčín podali v období od 19. do 23. ledna 2004 GP nebo NZ, naleznete v tabulce 2. Horní vodorovná osa (resp. šedé obdélníčky v grafu) určuje počet podaných GP a NZ, spodní vodorovná osa (resp. lomené čáry) určuje dobu od zahájení do ukončení řízení PGP. Plná čára určuje průměrnou lhůtu, přerušovaná údaje mini/maximální. Přerušovaná čára mizí jen tehdy, když splývá s čarou plnou. Také trojčíslí na konci každého řádku určuje minimální/průměrnou/maximální dobu od přijetí k ukončení řízení (kalendářní dny!). Čerchovaná čára znázorňuje průměrnou dobu řízení v daném týdnu.

  Tabulka vypadá pro podmínky na KP v Děčíně poněkud předimenzovaně, ale 24 založených řízení v týdnu a 72denní lhůta vychází z údajů pro KP Praha a pro vzájemnou porovnatelnost a názornost byly tyto údaje ponechány i v grafu pro KP v Děčíně.

  V kauze "Začarovaný katastr na severu" (Zeměměřič č. 6+7/2003) vystupovali ing. A. Podrazká a ing. T. Plaček. Náhodný výběr časového období v 2. polovině ledna t.r. neukázal, že by se tito zeměměřičtí inženýři nějak vymykali místním poměrům. Ing. Plaček odevzdal ve sledovaném týdnu 2 GP a ing. Podrazká předala na KP dvojnásob GP (4). Lhůta u ing. Plačka je přesně v průměru, u ing. Podrazké mírně lepší.

  Bez zajímavosti asi není ani první a poslední řádek s ÚOZI v tabulce 2 - ing. P. Loskot měl štěstí - na rozdíl od ing. L. Kavána, který s (také) jedním GP dosáhl nejdelší doby vyřízení v daném týdnu.

  Redakce čerpala pouze z údajů dostupných na internetu ve službě ČÚZK Nahlížení do KN a průběh řízení. Neměli jsme k dispozici údaje o rozsahu a náročnosti GP, o důvodu ukončení řízení atd. Jinak náročný je samozřejmě geometrický plán na rozdělení parcely a jinak na dálniční obchvat.

  Srovnání podobné našemu si praktický každý může volně zhotovit a přesvědčit se, zda jsou jeho záležitosti vyřizovány v termínech srovnatelných s ostatními. Některé výstupy na internetu by však potřebovaly ještě doplňující informace o celém řízení. Setkali jsme se např. s řízením, které bylo založeno, ale nebyla nalezena data. Tato situace nás samozřejmě vyprovokovala k telefonickému dotazu na KP, kde nám bylo sděleno, že se nejspíše jedná o vnitřní záležitost úřadu, kdy je "třeba prohnat ISKN vnitřní záležitosti". Podobná "vnitřní řízení" bez vysvětlujících informací budí přinejmenším dohady (samozřejmě jen u soukromníků, kteří nemají neomezený výstup jako úředníci).

  Na pražském katastrálním pracovišti bylo ve sledovaném termínu mezi 19. až 23. lednem zahájeno 166 řízení. Dílem 1/7 se na tom podílel ing. J. Andrejkovič a takřka stejným počtem také ing. Zd. Hlisník, který má zatím u 1/3 svých prací řízení neukončeno (z těchto prací není počítána statistika).

  Tabulku pro KP Praha najdete na straně 8. Je v porovnání s KP Děčín mnohem větší. Graf však spíše ukazuje produktivitu jednotlivých ÚOZI v Praze. Vždyť 58 jmen podalo pouze 166 GP. (U 32 z nich to byl pouze 1 GP). Možná i to je zajímavý údaj.

  Počet podaných GP  1    2    3  456789101112131415161718192021222324 
  Ing. Skalická DanaPřijaté geometrické plány - Praha57/57/57
  Ing. Kricnarová Lada51/51/51
  Ing. Tarabová Ivana25/46/59
  Ing. Hlisník Zdeněk36/40/62
  Ing. Koubková Petra16/38/59
  Ing. Keprta Pavel23/37/62
  Ing. Kraus Karel35/35/35
  Ing. Pružina Petr35/35/35
  Ing. Sládková Ludmila35/35/35
  Ing. Havlíček Svatoslav34/34/34
  Ing. Falátek Petr34/34/34
  Ing. Šimák Jan24/33/57
  Ing. Čížková Carmen26/33/57
  Ing. Pazderka Jan33/33/33
  Ing. Zeman Luboš32/32/32
  Ing. Koštýř Petr30/32/33
  Ing. Zázvorka Vladimír25/31/42
  Ing. Dvořák Milan24/30/38
  Ing. Macoun Pavel30/30/30
  Ing. Přibylová Zdeňka25/29/32
  Ing. Lacinová Olga25/28/30
  Ing. Poláček Lukáš25/28/30
  Ing. Franc Oldřich26/26/26
  Ing. Andrejkovič Jan11/26/55
  Ing. Rydlo Jaroslav25/25/25
  Ing. Bálek Petr25/25/25
  Ing. Číhal Jan25/25/25
  Ing. Dvořáčková Helena25/25/25
  Ing. Petr Michal25/25/25
  Ing. Sedláček Zdeněk25/25/25
  Ing. Štěpánek Jaroslav 25/25/25
  Ing. Horník Václav23/24/25
  Ing. Bendík Jan24/24/24
  Ing. Blabol Jan 24/24/24
  Ing. Bolehovská Iva24/24/24
  Ing. Černohorský Josef 24/24/24
  Ing. Hybášová Barbora24/24/24
  Ing. Kopáček Josef24/24/24
  Ing. Minks Vladimír24/24/24
  Ing. Moresová Marie 22/24/25
  Ing. Zvěrev Alexandr 22/24/25
  Ing. Přibylová Hana 23/23/23
  Ing. Paul Robert20/22/27
  Ing. Řezník Milan 22/22/22
  Ing. Benda Karel CSc.22/22/22
  Ing. Čerbačeský Vladimír22/22/22
  Ing. Hrdina Vilém 22/22/22
  Ing. Pohanová Věra7/21/34
  Ing. Krainer Vratislav11/21/30
  Ing. Pokorný Vladimír . 16/21/26
  Ing. Klimeš Milan9/19/28
  Ing. Švehla Vladimír 19/19/19
  Ing. Štochl Karel16/16/16
  Ing. Straková Irena15/15/15
  Ing. Appelt Martin12/12/12
  Ing. Urban Roman12/12/12
  Ing. Krétová Věra9/9/9
  Ing. Vyskočil Petr 1/1/1
  Doba vyřízení GP (dny369121518212427303336394245485154576063666972 

  Všechna letošní řízení

  Přehled řízení, která byla v období od 1. 1. do 20. 4. t.r. zahájena na KP v Děčíně, ukazuje tabulka 4. Kromě počtu zahájených řízení najdete v tabulce i počet řízení ukončených a počty řízení, které se nacházejí v některém ze stupňů rozpracovanosti - u těch uvádíme i jméno podávajícího ÚOZI.

  Tabulky 4 a 5 zachycují aktuální stav všech řízení v Praze i v Děčíně k večeru 20. dubna. V případě KP Praha (tabulka 5) jsme jména u řízení vzhledem k jejich vysokému počtu neuváděli.

  Z tabulky 4 vyplývá, že během ledna bylo v Děčíně založeno 1 řízení, ke kterému takřka do konce dubna nebyla nalezena data a řízení bylo označeno jako mylné! Z březnových údajů je patrno, že 10 řízení je pouze ve stavu založení. Celkem pěti řízeními zde "vyniká" ing. T. Plaček, který byl ještě ve 2 případech vyzván k doplnění. V dubnovém období (do 20. 4.) opět čeká ing. Plaček se 4 řízeními, stejně jako další aktér kauzy "Katastr na severu", ing. A. Podrazká (každý 4 řízení). I v dubnu nebyla nalezena data celkem k 5 řízením! Nejspíše existuje naděje, že se nějaká data ještě najdou, a proto řízení zatím nemají "nálepku" mylná řízení.

  aktuální stav všech řízení v Děčíně

  V tabulce 5 pro Prahu opět v březnu nacházíme 1 mylné řízení. Nenalezená data byla však celkem 4x! Zajímavý je řádek, který zachycuje současný stav řízení "GP nepotvrzen". Za leden a únor to byly pokaždé 2 nepotvrzené GP, za březen je to již 8 nepotvrzených GP a za duben zatím 5 ks. Neznáme důvody nepotvrzení GP, takže jsme ani neuváděli jména, která u nich na internetu jsou.

  aktuální stav všech řízení v Praze

  Konzultace u ředitele KÚ

  Při testování aplikace Nahlížení do KN jsme u KP Praha našli několik nejasností. U řízení PGP-1182/04 "nebyla nalezena data". Jak je to možné? Představujeme si, že pracovník na katastru má před sebou papíry, ke kterým založí řízení (tedy má data). Snad kdyby řízení bylo na konci dne, tak to může vypadat jako omyl, ale uprostřed číselné řady to budí podezření. Nebyla to jen skulinka, kam by šel vsunout později dodaný GP? Zeptali jsme se ředitele KÚ pro hl. m. Prahu (v Praze) ing. Lubomíra Klučky:

  "PGP 1182/04 - šlo o starší GP 1455-81/94 z r. 1994, k.ú. Dejvice, u řízení Z, a zřejmě nebyly údaje nataženy kvůli nějakému problému. Řízení bylo zrušeno. Zakládání řízení pro starší GP před rokem 1996 je nutné, protože řízení PGP v ISKN vůbec neexistuje (nebylo ani v KN 2000). Zakládání těchto řízení PGP pro starší geometrické plány během dne je zcela běžné. Rozeznat je lze podle čísla GP, není tam kolek a v řízení bývá poznámka "gp kat. úřad" (v "nahlížení" tato informace není, v ISKN je to v poznámce)."

  Další dotaz se týkal řízení z 10. 2. 2004. Na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ najdeme úplně na konci seznamu několik čísel, která vybočují z číselné řady. Po PGP 741/04 následují 1189/04, 1246/04, 1288/04. Třeba PGP 1288/04 byl přijat 10. 2., ale řízení bylo založeno až 9. 3. Co se dělo měsíc s tímto GP?
   GPORpřijato a založenoPGPzaloženo
  Kunratice1762-410/2003279/200410. 2. 20041189/20042. 3. 2004
  Michle1550-80/2003290/200410. 2. 20041246/20045. 3. 2004
  Krč1621-347/2003281/200410. 2. 20041288/20049. 3. 2004

  "Ostatní citované PGP po PGP 741/2004 - vše je případ, kdy je GP přijat v řízení OR a teprve později při vlastní kontrole GP a předání k prošetření návrhu na opravu je založeno řízení PGP. Jde o řízení, která ukazuje přiložená tabulka.

  Rozdíly v datech - v té době byly delší lhůty pro potvrzení GP i prohlížení GP s návrhy na opravu.

  K 22. 4. 2004 se potvrzovaly GP s datem přijetí (řízení PGP) 14. 4. 2004. Potvrdí se v případě, že není potřeba něco doplnit - pak je pochopitelně datum potvrzení pozdější." Resortní statistika na vyřízení GP se počítá od přijetí nebo od založení řízení (zmiňované PGP 1288/04 má řízení ukončeno 25. 3.)?

  "Co se týká statistik řízení, řízení se počítá od doručení návrhu (přijetí).

  Ať už podobné "narušení" řady navázanými řízeními budí podezření či ne, je to správně. Stejně tak se děje např. v řízeních o vkladu práv, kdy je nám doručen jeden návrh, který je jen částečně povolen. V případě žaloby u soudu na onu část, kde je "zamítnuto", se založí nové řízení s číslem, které je v aktuální řadě řízení první neobsazené, ale s datem založení stejným, jako je ono původní (naváže se na něj). Takže vznikne situace, že např. řízení xxxxx/2004 je jakoby "přijato" již v roce 2003, ve stejném termínu jako původní řízení. To je zvlášť důležité v případě, že by soud rozhodl o tom, že svým výrokem nahradí povolení vkladu katastrálním úřadem, protože právní účinky nastávají ke dni podání návrhu na vklad."

  Závěr

  Nečekali jsme senzaci a také žádnou nenalezli. Přesto si myslíme, že grafy ukazující různé termíny vyřízení PGP v jednom týdnu jsou zajímavé a každý si je se zájmem prohlédne. Určitě to i zvýší dohled nad průběhem řízení odbornou veřejností, ale třeba i příslušných kontrolních orgánů. Každý se nyní může dívat na své lhůty a lhůty ostatních. Každý se může i ptát, proč někdo je vyřízený hned a jiný čeká. Kontrolní mechanizmus, který měl pouze Úřad, má (v omezené míře) nyní každý.

  Samozřejmě by této službě prospěla i volně dostupná statistika s dosahovanou průměrnou dobou řízení i s extrémními výkyvy. Hodila by se i informace, která by ozřejmila, o jak složitý GP se vlastně jedná. Potěšila by nás do budoucna i spolupráce nad podobnými statistikami s ČÚZK, které k tomuto prvnímu testování nebylo záměrně přizváno. Snad nám to bude odpuštěno.

  V přehledu všech řízení mírně vystupovali děčínští kolegové ing. Podrazká a ing. Plaček. Možná, že dlouhodobější sledování ukáže více. Za jejich dříve projevenou odvahu je rádi "ohlídáme". Pokud se mezi našimi čtenáři najdou další odvážlivci ochotní píchnout do vosího hnízda na katastru a zveřejňovat konkrétní případy, budeme rádi "hlídat" i je.

  S různými kolegy jsme konzultovali jednotlivé stavy průběhu řízení a pokoušeli se o vytvoření vývojového diagramu PGP v ISKN. Nepodařilo se nám to. Myslíme si, že laická veřejnost musí být u "vkladů" nad vysvětlivkami u stavu řízení někdy rozhodně bezradná. Přimlouvali bychom se tedy i o zveřejnění diagramu průběhu řízení.

  Pokud se chcete k testu také vyjádřit (ať už jste Úřad nebo ÚOZI), pošlete svůj příspěvek do redakce. Rozhodně to nepovažujeme za uzavřené téma.

  Přehled o vyřizování návrhů na vklad práv do KN umožňuje sledovat postup vyřizování konkrétního návrhu v kontextu s ostatními návrhy. Zpřístupnění těchto informací je v souladu s § 2 zákona č. 265/1992 Sb.

  KÚ pro hlavní město Prahu, KP Praha vyřizuje v současné době návrhy na vklad v průměrné lhůtě 4 měsíce. Protože doba, po kterou probíhají různé etapy zpracování, není u různých řízení stejná, není ani celková doba řízení stejná. V současnosti se odchylka od průměrné doby vyřizování pohybuje běžně okolo jednoho měsíce. Celková doba vyřizování je ovlivněna vysokým počtem návrhů na vklad, doručených KÚ.

  KÚ pro Ústecký kraj, KP Děčín vyřizuje v současné době návrhy na vklad v průměrné lhůtě 60 dnů (u složitých případů až 90 dnů). Od 1. 1. 2004 ČÚZK umožňuje účastníkům řízení nahlížet do průběhu řízení vkladu vlastnického práva do KN. Průběh řízení tvoří řada činností (operací), které jsou nutné pro zápis vkladu do KN. Z pohledu účastníků řízení jsou důležité činnosti: "Zaplombováno" a "Vklad proveden". Mezi těmito operacemi je řada dílčích činností jako např. založení řízení, výzva k doplnění, předáno k aktualizaci, budoucí stav pořizován, budoucí stav připraven atd. Tyto dílčí činnosti jsou prováděny více zaměstnanci, přičemž pořadí, ve kterém jsou postupně dokončovány, nemá vliv na konečnou lhůtu podaných návrhů na vklad. Vyřizování došlých podání je od 1. 1. 2004 v souladu s § 12 zák. 265/1992 Sb. v platném znění a na dodržování pořadí dohlíží kontrola a vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem.

  Přehled o vyřizování zápisů záznamem do KN umožňuje sledovat postup vyřizování konkrétního řízení v kontextu s ostatními řízeními. Zpřístupnění těchto informací je v souladu s § 2 zákona č. 265/1992 Sb.

  KÚ pro hlavní město Prahu, KP Praha vyřizuje v současné době zápisy záznamem v průměrné lhůtě 4 měsíce. Protože doba, po kterou probíhají různé etapy zpracování, není u různých řízení stejná, není ani celková doba řízení stejná. V současnosti se odchylka od průměrné doby vyřizování pohybuje běžně okolo jednoho měsíce. Celková doba vyřizování je ovlivněna vysokým počtem žádostí o záznam, doručených KÚ.

  KÚ pro Ústecký kraj, KP Děčín vyřizuje v současné době zápisy záznamem v průměrné lhůtě 30 dní (ve složitých případech až 60 dní, u rozhodnutí pozemkového úřadu až 6 měsíců).

  Přehled o potvrzování GP umožňuje sledovat postup vyřizování konkrétního řízení v kontextu s ostatními řízeními.

  KÚ pro hlavní město Prahu, KP Praha vyřizuje v současné době žádosti o potvrzení GP v průměrné lhůtě do 10 dnů.

  KÚ pro Ústecký kraj, KP Děčín vyřizuje v současné době žádosti o potvrzení GP v průměrné lhůtě 10 dní.

  Radek PETR,
  Marek NAAR (tabulky)

  vyvěšeno: 12.05.2004
  poslední aktualizace: 10.11.2005
  ID článku: 1317              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Internet