[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2004

Resort ČÚZK

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map

  Katastr nemovitostí

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  Geodézie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dokumentace skutečného tvaru tunelového ostění
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Kartografie

 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  GIS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Celostátní internetové řešení pro malé firmy v Massachusetts
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Xanadu - Autodesk TOP dealer 2003
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  GPS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem

  DPZ

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  Fotogrammetrie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu

  Software

 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN

  Různé

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • Pyramida, Bentley a Extreme Mapping
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 100 000. návštěvník našeho webu
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Školství

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Internet

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Ocenění ČÚZK a test redakce

  Historie

 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Geodetická princezna
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Z domova

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Ze zahraničí

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Geodetická princezna
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  ČSGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Setkání geodetů 2004

  KGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004

  NZK

 • Bezdrátové řízení dokončovacích prací: Pevná jízdní dráha na NBS Kolín-Rhein/Main

  Úvodník

 • Nedej zahynouti nám, ni budoucím...

  Katalog

  Vševědna

 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (5. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI u Ústavního soudu

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN

  Zpracování geometrických plánů patří mezi nejzákladnější činnosti, se kterými se geodetická veřejnost potýká každý den. Jedná se o souhrn operací měřických, výpočetních i kreslicích, při jejichž řešení lze s úspěchem využít možností, které nabízí současná výpočetní technika a její programové vybavení. Grafický systém KOKEŠ byl již od počátku vyvíjen s ohledem na potřeby geodetické praxe, a proto ani problematika geometrických plánů nemohla zůstat opomenuta.
  Při zpracování geometrického plánu (dále jen GP) systémem KOKEŠ lze využít jak stávajících funkcí a vlastností systému, tak lze použít speciální aplikace, příp. lze kombinovat oba dva postupy. Mezi základní funkce systému, které lze využít při zpracování GP, jistě patří automatické načítání souřadnic a měřených dat z totálních stanic, základní výpočetní geodetické úlohy (volné stanovisko, polární metoda, výpočet ploch), funkce na práci s vektorovou kresbou (kresba linií, textů, práce s tabulkami), funkce na práci s rastry (posuny, otáčení), funkce pro práci se seznamem souřadnic (čtení SS v obecném textovém tvaru) aj. Tento přístup sice vede ke kýženému cíli (vyhotovení GP), nicméně je časově poměrně náročný a navíc vyžaduje od zpracovatele poměrně detailní znalost systému. Z důvodu optimalizace zpracování GP a jeho zpřístupnění i pro méně zkušené uživatele systému KOKEŠ byla vytvořena ucelená linka pro zpracování GP. Ta v podstatě řeší dvě nejpracnější etapy zpracování GP, a to vlastní zákres obrázku GP, včetně obrázku měřického náčrtu příp. vytyčovacího náčrtu a výpočet zadaného GP včetně sestavení výsledků do požadovaných formulářů.

  Grafické zpracování GP

  Při grafickém zpracování GP se vychází z jisté »příbuznosti« mezi obrázkem GP, měřickým náčrtem a vytyčovacím náčrtem, která umožňuje zpracovateli kreslit pouze měřický náčrt. Obrázek GP příp. i vytyčovací náčrt se pak generují automaticky. Při tomto převodu se samozřejmě provedou všechny operace, které lze automaticky provést (např. opraví se ty značky a linie, jejichž podoba je v obrázku GP a měřickém náčrtu různá, potlačí se měřická síť apod.) s možností ručně doopravit výsledek po převodu. Tento přístup přináší zpracovateli především časovou úsporu.
  V případě, že je podkladem pro zpracování GP výřez mapy v digitální formě (DKM resp. KM-D), zkopíruje se automaticky tato mapa do měřického náčrtu a zakresluje se pouze změna tvořící GP. V případě, že není digitální mapa k dispozici (lokality s pouhým registrem souřadnic, příp. lokality s katastrální mapou pouze v grafické formě), je nutné navíc zakreslit stávající situaci okolo změny. Pro vlastní zákres se využívá nadstavby EXPERT se speciální tabulkou pro tvorbu GP. Tato tabulka obsahuje všechny prvky, které se mohou v GP objevit – od prvků běžných v každé digitální mapě (hranice parcel, vnitřní kresba) až po speciality GP (škrtka neplatné hranice, měřická síť). Všechny tyto prvky jsou v této tabulce slovně popsány, takže vlastní kresba pak probíhá pouze výběrem příslušné položky z tabulky. Systém sám nastaví příslušné atributy pro kresbu (vrstva, kreslicí klíč, symbol) a zpracovatel nemusí znát, jakým způsobem je daná technologie (v tomto případě technologie GP) zpracovávána v systému. »Zpracovateli stačí vědět, co má kreslit, ale jakým způsobem, to už vědět nemusí.«
  Speciálním případem jsou tzv. změnové věty. Ty mohou být požadovány, pokud se GP vytváří v lokalitách s katastrální mapou v digitální formě. Jedná se o soubor obsahující pouze změny katastrální mapy po zapracování GP oproti stávajícímu platnému stavu. Protože linka pro zpracování GP obsahuje funkci, která dokáže zapracovat GP a vytvořit budoucí stav katastrální mapy, je zřejmé, že prostým porovnáním tohoto nového stavu s původním lze získat pouze změny, které se zapíší do souboru změnových vět. Struktura tohoto souboru je poměrně komplikovaná, proto doporučujeme vytvářet ho pouze výše uvedenou cestou.

  Vlastní výpočet GP (aplikace GEPLAN)

  Tuto etapu zpracování GP, jejíž hlavní náplní je příprava a automatizovaný výpočet GP, lze rozdělit do několika základních kroků:
  – Příprava vstupních dat, kterými jsou parcely starého, nového a PK stavu, v úzkém propojení s grafikou systému KOKEŠ.
  – Na základě vstupních dat provedení výpočtu GP a uložení výsledků do výstupních databází odpovídajících strukturou formulářům »Výpočet výměr parcel (dílů)«, »Výkaz výměr podle KN« a »Výkaz údajů o BPEJ«. Při výpočtu se zároveň provádějí kontroly dvojího výpočtu výměr a uzávěru skupiny.
  – Vykreslení těchto formulářů v prostředí systému KOKEŠ a další práce s nimi (přesun formulářů, jejich uspořádání pro výstup na standardní formáty, tisk).
  – Příprava, zobrazení a tisk dalších náležitostí GP (popisové pole, hlavička záznamu podrobného měření změn, seznam souřadnic aj.).
  – Samozřejmostí je možnost ukládání vstupních i vypočtených dat pro pozdější použití.
  Aplikace GEPLAN prošla již poměrně dlouhým vývojem, v současné době se v systému nachází již ve své 3. verzi. Mezi poslední zapracované novinky patří především možnost vyrovnání graficky určených dílů parcel na číselný obvod (výměra obvodu více parcel určena číselně), pro výpočet formuláře »Výkaz údajů o BPEJ« zadání pevné výměry části nového dílu s určitým kódem BPEJ (výměra, vztahující se k danému kódu BPEJ, se při vyrovnání nemění) nebo další možnosti úprav vytvořených formulářů, např. zarovnání formulářů k vertikále nebo horizontále.
  Celou linku pro zpracování GP čeká v dohledné době pár výrazných vylepšení. Jedná se především o možnost načítat a zpracovávat data v novém výměnném formátu ISKN, a to jak pro grafické zpracování GP, tak i pro aplikaci GEPLAN. V aplikaci GEPLAN se navíc počítá s přidáním dalších náležitostí a formulářů (např. formuláře se žádostí o ověření GP), se zrušením omezení délky některých polí ve vstupních a výstupních formulářích, s možností volby fontu a jeho výšky ve výsledných tabulkách nebo s výběrem čísel a názvů k. ú. z číselníků.
  Pevné nervy při zpracování GP a hodně povedených a hlavně potvrzených GP třeba i s pomocí našeho systému vám přeje firma GEPRO.

  Ing. Jan Jurka, Ing. Marek Knězů

  vyvěšeno: 16.05.2004
  ID článku: 1321              Používané zkratky
  další informace: www.gepro.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Software